Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اثر و پیامد تحریم‌ها بر روند سرمایه‌گذاری در افغانستان

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که تحریم‌های جامعه جهانی در بیش از یک سال گذشته روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در کشور کند ساخته‌است.

آنان می‌افزایند که شماری از سرمایه‌گذاران و بازرگانان با محدودیت‌های بانکی روبه‌رو استند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاری بنیادی باشد، این سرمایه‌گذاری متاسفانه کم شده‌است و حتی خارجی‌ها بدون از اینکه ریسرچ (تحقیق) کنند، بدون از او، پس می‌روند و هیچ گونه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند علت اصلی‌اش همین تعزیرات است بخاطریکه یک کمپنی که می‌آید، پول را چطور انتقال دهد.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، به این باور است که تحریم‌ها بر افغانستان اهداف سیاسی دارند و بحران اقتصادی در کشور را افزایش داده‌اند.

آقای نظری گفت: ٰ«تحریم‌های که علیه افغانستان اعمال می‌شود با مقاصد سیاسی دنبال می‌شود به همان دلیل است که هیچ جنبه قانونی و حقوقی ندارد مثلا منجمد شدن دارایی مردم افغانستان کاملا در مغایرت با حقوق بین‌الملل است.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان در پایتخت نگران زمستان پیش‌رو استند و می‌گویند که نبود کار مشکلات اقتصادی آنان را افزایش داده است.

عبدالرحمن، باشنده کابل، گفت: «کار و بار خو بیخی نیست خو حال فعلا کار و بار گم شده است. دگه زمستان هم آمد، دگه توکل به خدا.»

محمد اکبر، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «تحریمات که بالای افغانستان شده است از طرف امریکا، دگه نسبت به سابق کاروبار را از بین‌برده.»

پیش از این، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که توقف کمک‌ها، حالت ناروشن سیاسی، نبود دسترسی به خدمات و خارج ساختن زنان از بخش‌های اقتصادی روند پیشرفت در اقتصاد افغانستان را به کندی روبه‌رو ساخته است.

اثر و پیامد تحریم‌ها بر روند سرمایه‌گذاری در افغانستان

معین وزارت اقتصاد به این باور است که تحریم‌ها بر افغانستان اهداف سیاسی دارند و بحران اقتصادی را در کشور افزایش داده‌اند.

Thumbnail

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که تحریم‌های جامعه جهانی در بیش از یک سال گذشته روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در کشور کند ساخته‌است.

آنان می‌افزایند که شماری از سرمایه‌گذاران و بازرگانان با محدودیت‌های بانکی روبه‌رو استند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاری بنیادی باشد، این سرمایه‌گذاری متاسفانه کم شده‌است و حتی خارجی‌ها بدون از اینکه ریسرچ (تحقیق) کنند، بدون از او، پس می‌روند و هیچ گونه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند علت اصلی‌اش همین تعزیرات است بخاطریکه یک کمپنی که می‌آید، پول را چطور انتقال دهد.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، به این باور است که تحریم‌ها بر افغانستان اهداف سیاسی دارند و بحران اقتصادی در کشور را افزایش داده‌اند.

آقای نظری گفت: ٰ«تحریم‌های که علیه افغانستان اعمال می‌شود با مقاصد سیاسی دنبال می‌شود به همان دلیل است که هیچ جنبه قانونی و حقوقی ندارد مثلا منجمد شدن دارایی مردم افغانستان کاملا در مغایرت با حقوق بین‌الملل است.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان در پایتخت نگران زمستان پیش‌رو استند و می‌گویند که نبود کار مشکلات اقتصادی آنان را افزایش داده است.

عبدالرحمن، باشنده کابل، گفت: «کار و بار خو بیخی نیست خو حال فعلا کار و بار گم شده است. دگه زمستان هم آمد، دگه توکل به خدا.»

محمد اکبر، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «تحریمات که بالای افغانستان شده است از طرف امریکا، دگه نسبت به سابق کاروبار را از بین‌برده.»

پیش از این، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که توقف کمک‌ها، حالت ناروشن سیاسی، نبود دسترسی به خدمات و خارج ساختن زنان از بخش‌های اقتصادی روند پیشرفت در اقتصاد افغانستان را به کندی روبه‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره