Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در بازارهای پایتخت

از یک هفته بدینسو، بهای مواد خوراکی از جمله آرد، روغن، برنج و مواد نفتی در بازارهای پایتخت اندکی کاهش یافته‌است.

شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که از کاهش بهای مواد خوراکی شادمان استند و امارت اسلامی باید قیمت‌ها را در بازار نظارت کند.

ظریف، باشنده کابل، گفت: «نرخ‌های خوراکه باب اگر آرد است برنج است روغن است، کلش کاهش یافته است.»

عبدالحسیب، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «همین کاروبار و زندگی را برای مردم فراهم بسازند تا مردم جنس خریده بتوانند آرد برنج و روغن خریداری کرده بتوانند.»

از سویی‌هم، شماری از دکانداران می‌گویند که بهای مواد خوراکی و نفت به دنبال امضای قرارداد میان افغانستان و روسیه بر سر واردات گندم و نفت، در بازارها کاهش یافته‌است.

رحم خدا، فروشنده، گفت: «تیل دیزل ۱۰۴ و ۱۰۵ روپیه بود و حالا در طول یک هفته به ۹۷ روپیه رسیده و پترول که ۹۳ و یا ۹۴ روپیه بود به ۷۹ روپیه رسیده.»

بشیر احمد، راننده: «همین یک هفته میشه از وقتی که قرارداد شده، دو یا سه روپیه پایین آمده و خواهش ما این است که بیشتر پایین شوه.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌‎گوید که پایین آمدن بهای مواد خوراکی و نفت در جهان بر کاهش بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، روغن و برنج اثر مثبت گذاشته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «وقتی که نرخ در جهان پایین بیاید به همان اندازه نرخ در مارکیت افغانستان هم پایین میاید به همین خاطر مواد خوراکی خوشبختانه یک کمی ارزان شده.»

افغانستان بیشتر کالاهای بازرگانی به ویژه مواد خوراکی و نفت مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ایران وارد می‌کند.

کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در بازارهای پایتخت

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌‎گوید که پایین آمدن بهای مواد خوراکی و نفت در جهان بر کاهش بهای مواد خوراکی در کابل اثر مثبت گذاشته‌است.

تصویر بندانگشتی

از یک هفته بدینسو، بهای مواد خوراکی از جمله آرد، روغن، برنج و مواد نفتی در بازارهای پایتخت اندکی کاهش یافته‌است.

شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که از کاهش بهای مواد خوراکی شادمان استند و امارت اسلامی باید قیمت‌ها را در بازار نظارت کند.

ظریف، باشنده کابل، گفت: «نرخ‌های خوراکه باب اگر آرد است برنج است روغن است، کلش کاهش یافته است.»

عبدالحسیب، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «همین کاروبار و زندگی را برای مردم فراهم بسازند تا مردم جنس خریده بتوانند آرد برنج و روغن خریداری کرده بتوانند.»

از سویی‌هم، شماری از دکانداران می‌گویند که بهای مواد خوراکی و نفت به دنبال امضای قرارداد میان افغانستان و روسیه بر سر واردات گندم و نفت، در بازارها کاهش یافته‌است.

رحم خدا، فروشنده، گفت: «تیل دیزل ۱۰۴ و ۱۰۵ روپیه بود و حالا در طول یک هفته به ۹۷ روپیه رسیده و پترول که ۹۳ و یا ۹۴ روپیه بود به ۷۹ روپیه رسیده.»

بشیر احمد، راننده: «همین یک هفته میشه از وقتی که قرارداد شده، دو یا سه روپیه پایین آمده و خواهش ما این است که بیشتر پایین شوه.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌‎گوید که پایین آمدن بهای مواد خوراکی و نفت در جهان بر کاهش بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، روغن و برنج اثر مثبت گذاشته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «وقتی که نرخ در جهان پایین بیاید به همان اندازه نرخ در مارکیت افغانستان هم پایین میاید به همین خاطر مواد خوراکی خوشبختانه یک کمی ارزان شده.»

افغانستان بیشتر کالاهای بازرگانی به ویژه مواد خوراکی و نفت مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه، روسیه و ایران وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره