Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش وزارت صنعت و تجارت برای خرید نفت و گندم از کشورهای منطقه

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است با کشورهای کازاخستان، ایران و ترکمنستان برای خرید نفت و گندم پیمان تازه ببندد.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که این اقدام به هدف کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در کشور صورت خواهد گرفت.

سخنگوی این وزارت گفت: «با ترکمنستان ما در مورد تیل صحبت داریم، قرارداد رسمی می‌خواهیم داشته باشیم، قرارداد دایمی داشته باشیم با ترکمنستان، با کازاخستان و ایران روی مسایل آرد و گندم صحبت داریم. ما کوشش می‌کنیم که قراردادهای داشته باشیم که روی سکتور خصوصی ما هم ضربه وارد نکند.»

آقای جواد می‌افزاید که گندم و نفت خریداری شده از مسکو در هفته‌های آینده وارد کابل خواهد شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت بر بانک‌های کشور سبب شده‌اند تا روند دادوگرفت افغانستان با کشورهای دیگر کاهش یابد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تحریم سر بانک‌های افغانستان باید همه دور شود و بانک‌ها باید آزاد مانده شود تا پول تجارت افغانستان را هم از خارج انتقال داده بتواند و هم به خارج انتقال بدهد.»

تحریم‌ها بر افغانستان، روند انتقال بانکنوت‌های چاپ‌شده را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی می‌گوید که افغانستان در سال ۲۰۲۰ پیمانی را برای چاپ بانکنوت با پولند امضا کرد؛ اما پس از سقوط جمهوریت روند انتقال این بانکنوت‌ها متوقف شده‌است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان، گفته است: «قرار بود که آخرین محموله در ماه سپتمبر گذشته به افغانستان برسد، اما پس از آمدن طالبان به قدرت و وضع تحریم‌ها، انتقال این محموله متوقف شد.»

مسوولان امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که تحریم‌ها را بر افغانستان بردارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تحریمات باید برداشته شود با مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها همکاری و مساعدت صورت گیرد تمام حقوق افغان‌ها که در نورم‌ها و معیارهای بین‌المللی مسلم است و حقوق مسلم افغان‌ها است، باید اعاده شود.»

پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که تحریم‌ها بر افغانستان سبب شده اند که روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور  کاهش بدهد.

تلاش وزارت صنعت و تجارت برای خرید نفت و گندم از کشورهای منطقه

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت بر بانک‌های کشور سبب شده‌اند تا روند دادوگرفت افغانستان با کشورهای دیگر کاهش یابد.

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که قرار است با کشورهای کازاخستان، ایران و ترکمنستان برای خرید نفت و گندم پیمان تازه ببندد.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که این اقدام به هدف کاهش بهای مواد خوراکی و نفت در کشور صورت خواهد گرفت.

سخنگوی این وزارت گفت: «با ترکمنستان ما در مورد تیل صحبت داریم، قرارداد رسمی می‌خواهیم داشته باشیم، قرارداد دایمی داشته باشیم با ترکمنستان، با کازاخستان و ایران روی مسایل آرد و گندم صحبت داریم. ما کوشش می‌کنیم که قراردادهای داشته باشیم که روی سکتور خصوصی ما هم ضربه وارد نکند.»

آقای جواد می‌افزاید که گندم و نفت خریداری شده از مسکو در هفته‌های آینده وارد کابل خواهد شد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت بر بانک‌های کشور سبب شده‌اند تا روند دادوگرفت افغانستان با کشورهای دیگر کاهش یابد.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تحریم سر بانک‌های افغانستان باید همه دور شود و بانک‌ها باید آزاد مانده شود تا پول تجارت افغانستان را هم از خارج انتقال داده بتواند و هم به خارج انتقال بدهد.»

تحریم‌ها بر افغانستان، روند انتقال بانکنوت‌های چاپ‌شده را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی می‌گوید که افغانستان در سال ۲۰۲۰ پیمانی را برای چاپ بانکنوت با پولند امضا کرد؛ اما پس از سقوط جمهوریت روند انتقال این بانکنوت‌ها متوقف شده‌است.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان، گفته است: «قرار بود که آخرین محموله در ماه سپتمبر گذشته به افغانستان برسد، اما پس از آمدن طالبان به قدرت و وضع تحریم‌ها، انتقال این محموله متوقف شد.»

مسوولان امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهند که تحریم‌ها را بر افغانستان بردارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تحریمات باید برداشته شود با مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها همکاری و مساعدت صورت گیرد تمام حقوق افغان‌ها که در نورم‌ها و معیارهای بین‌المللی مسلم است و حقوق مسلم افغان‌ها است، باید اعاده شود.»

پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است که تحریم‌ها بر افغانستان سبب شده اند که روند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور  کاهش بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره