Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت: پروازهای "فلای دبی" تا یک ماه آغاز خواهد شد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که شرکت هواپیمایی "فلای دبی" پروازهایش به افغانستان را تا یک ماه دیگر از سر می‌گیرد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که شماری از شرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز برای از سرگیری پرواز به افغانستان علاقه‌مند هستند.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، با تاکید بر اینکه تمامی شرایط پروازهای بین‌المللی در میدان هوایی کابل فراهم شده‌است، گفت: «قرار به این شود که آنان بخاطر تکت فروشی و دوباره از سر آغاز کردن پرواز حد اقل یک ماه یک و نیم ماه وقت کار دارند تا سیستم‌هایشان فعال شود و تکت فروشی آغاز شود و در ظرف یک ماه آینده، پروزاهای خود را آغاز خواهند کردند، ان‌شالله به کابل.»

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید که هم اکنون روزانه ۳۰ پرواز به داخل و بیرون از کشور انجام می‌شود.

آقای احمدی گفت: «شرکت‌های شخصی تجارتی با درنظرداشت مسافران شان پروازهای شان را آغاز می‌کنند اما ما به تمام کشورها پرواز داریم در بعضی کشورها شرکت‌های افغانی و در بعضی کشورها شرکت‌های خودشان و شرکت‌های که پرواز را متوقف کرده‌اند، بجای آنان شرکت آریانا پرواز را انجام می‌دهد، هیچ مشکل برای مسافران وجود ندارد.»

مسوولان برخی از شرکت‌های گردشگری می‌گویند که به علت نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هواپیمایی، بهای تکت هواپیماها بلند است.

محمد حسیب روشندل، مسوول یک شرکت گردشگری، گفت: «در حدود یک سال می‌شود که به مثل سابق کار نیست و قبلاً که بود یک سال پیش، کارها خیلی خوب بود خصوصاً پروازهای خارجی.»

در همین حال، رسانه‌های ترکی گزارش داده‌اند که پروازهای خطوط هوایی ترکیه به کابل و مزارشریف در ماه مارچ ۲۰۲۳ میلادی نیز  آغاز خواهد شد.

وزارت ترانسپورت: پروازهای "فلای دبی" تا یک ماه آغاز خواهد شد

رسانه‌های ترکی گزارش داده‌اند که پروازهای خطوط هوایی ترکیه به کابل و مزارشریف در ماه مارچ ۲۰۲۳ میلادی نیز  آغاز خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که شرکت هواپیمایی "فلای دبی" پروازهایش به افغانستان را تا یک ماه دیگر از سر می‌گیرد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که شماری از شرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز برای از سرگیری پرواز به افغانستان علاقه‌مند هستند.

غلام جیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی، با تاکید بر اینکه تمامی شرایط پروازهای بین‌المللی در میدان هوایی کابل فراهم شده‌است، گفت: «قرار به این شود که آنان بخاطر تکت فروشی و دوباره از سر آغاز کردن پرواز حد اقل یک ماه یک و نیم ماه وقت کار دارند تا سیستم‌هایشان فعال شود و تکت فروشی آغاز شود و در ظرف یک ماه آینده، پروزاهای خود را آغاز خواهند کردند، ان‌شالله به کابل.»

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، می‌گوید که هم اکنون روزانه ۳۰ پرواز به داخل و بیرون از کشور انجام می‌شود.

آقای احمدی گفت: «شرکت‌های شخصی تجارتی با درنظرداشت مسافران شان پروازهای شان را آغاز می‌کنند اما ما به تمام کشورها پرواز داریم در بعضی کشورها شرکت‌های افغانی و در بعضی کشورها شرکت‌های خودشان و شرکت‌های که پرواز را متوقف کرده‌اند، بجای آنان شرکت آریانا پرواز را انجام می‌دهد، هیچ مشکل برای مسافران وجود ندارد.»

مسوولان برخی از شرکت‌های گردشگری می‌گویند که به علت نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هواپیمایی، بهای تکت هواپیماها بلند است.

محمد حسیب روشندل، مسوول یک شرکت گردشگری، گفت: «در حدود یک سال می‌شود که به مثل سابق کار نیست و قبلاً که بود یک سال پیش، کارها خیلی خوب بود خصوصاً پروازهای خارجی.»

در همین حال، رسانه‌های ترکی گزارش داده‌اند که پروازهای خطوط هوایی ترکیه به کابل و مزارشریف در ماه مارچ ۲۰۲۳ میلادی نیز  آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره