Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی بانک جهانی از بحران اقتصادی در افغانستان

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش‌اش از بحران اقتصادی در آسیای جنوبی به ویژه در افغانستان نگرانی کرده و می‌گوید که در یک سال گذشته، درآمد شهروندان افغانستان کاهش یافته که این کاهش مردم را با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو کرده است.

بانک جهانی در این گزارش همچنان گفته است که در کشورهای جنوب آسیا، بهای مواد خوراکی تا ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی ۲۵ درصد افزایش یافته‌است.

در گزارش آمده است: «به دلیل تجارت نامتوازن در تولید گندم، افغانستان از بهای بلند مواد غذایی رنج می‌برد و تخمین زده می‌شود که بیش از نود درصد جمعیت این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کارخانه‌دارا، فابریکه‌دارا که می‌توانستند در جهت ایجاد کار و اشتغال‌زایی نقش اساسی داشته باشند، فلج شدند. این وضعیت مطمئناَ که می‌تواند زنجیرۀ تولید و مصوونیت غذایی را صدمه بزند.» 

در بخش از این گزارش آمده است که صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۱ این کشور را در افزایش درآمدهایش کمک کرده و پاکستان نیز از دسترسی نزدیک به زغال سنگ بهره‌مند شده‌است. 

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما می‌خواهیم که بانک جهانی با مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان کمک کنند. میلیاردها دالر ما منجمد مانده اس، سرنوشت آن باید واضح شود و پشتیبانی بانکی ما باید آزاد شود. اما اگر همین‌قسم دوام کند و صادرات ما کاهش یابد، اقتصاد افغانستان متضرر خواهد شد.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد اقتصادی، این وزارت برنامه‌های زیربنایی و پشتیبانی از سکتور کشاورزی را روی دست دارد. 

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «وزارت اقتصاد بر علاوه تمرکز روی زیربناهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری در زیربناهای سبک، انکشاف صنایع کوچک و متوسط، حمایت از سکتور زراعت، باغداری، مالداری، توسیع تولیدات داخلی و آموزش‌های فنی و حرفوی را با درنظرداشت نیازمندی‌های موجود مارکیت کشور، در اولویت کاری خویش دارد.»

در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان ۱۹درصد کاهش یافته و بعد از سال ۲۰۲۲ برای دو سال رشد کند خواهد داشت که دلیل آن رشد جمعیت گفته شده‌است.

نگرانی بانک جهانی از بحران اقتصادی در افغانستان

بانک جهانی در این گزارش همچنان گفته است که در کشورهای جنوب آسیا، بهای مواد خوراکی تا ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی ۲۵ درصد افزایش یافته‌است.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش‌اش از بحران اقتصادی در آسیای جنوبی به ویژه در افغانستان نگرانی کرده و می‌گوید که در یک سال گذشته، درآمد شهروندان افغانستان کاهش یافته که این کاهش مردم را با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو کرده است.

بانک جهانی در این گزارش همچنان گفته است که در کشورهای جنوب آسیا، بهای مواد خوراکی تا ماه جولای ۲۰۲۲ میلادی ۲۵ درصد افزایش یافته‌است.

در گزارش آمده است: «به دلیل تجارت نامتوازن در تولید گندم، افغانستان از بهای بلند مواد غذایی رنج می‌برد و تخمین زده می‌شود که بیش از نود درصد جمعیت این کشور به غذای کافی دسترسی ندارند.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کارخانه‌دارا، فابریکه‌دارا که می‌توانستند در جهت ایجاد کار و اشتغال‌زایی نقش اساسی داشته باشند، فلج شدند. این وضعیت مطمئناَ که می‌تواند زنجیرۀ تولید و مصوونیت غذایی را صدمه بزند.» 

در بخش از این گزارش آمده است که صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۱ این کشور را در افزایش درآمدهایش کمک کرده و پاکستان نیز از دسترسی نزدیک به زغال سنگ بهره‌مند شده‌است. 

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «ما می‌خواهیم که بانک جهانی با مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان کمک کنند. میلیاردها دالر ما منجمد مانده اس، سرنوشت آن باید واضح شود و پشتیبانی بانکی ما باید آزاد شود. اما اگر همین‌قسم دوام کند و صادرات ما کاهش یابد، اقتصاد افغانستان متضرر خواهد شد.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد اقتصادی، این وزارت برنامه‌های زیربنایی و پشتیبانی از سکتور کشاورزی را روی دست دارد. 

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «وزارت اقتصاد بر علاوه تمرکز روی زیربناهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری در زیربناهای سبک، انکشاف صنایع کوچک و متوسط، حمایت از سکتور زراعت، باغداری، مالداری، توسیع تولیدات داخلی و آموزش‌های فنی و حرفوی را با درنظرداشت نیازمندی‌های موجود مارکیت کشور، در اولویت کاری خویش دارد.»

در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان ۱۹درصد کاهش یافته و بعد از سال ۲۰۲۲ برای دو سال رشد کند خواهد داشت که دلیل آن رشد جمعیت گفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره