Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال آغاز برنامه‌های اداره توسعه‌یی امریکا در افغانستان

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا در یک گزارش تازه گفته است که ۳۰ برنامه توسعه‌یی را در افغانستان آغاز می‌کند.

مسوولان این اداره می‌افزایند که این برنامه‌ها به هدف از میان برداشتن مشکل مصوونیت غذایی و فراهم کردن زندگی بهتر در این کشور عملی خواهند شد.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که این برنامه‌ها بیشتر در بخش کشاروزی افغانستان در نظر گرفته شده و برای کشاورزان زمینه آموزش‌های فنی را فراهم خواهد ساخت.

برنامه توسعه‌یی ایالات متحده امریکا در این گزارش گفته است: «خشک‌سالی، محدویت‌های مالی، نبود بازارهای معیاری، نبود تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیایی و ابزارهای پیشرفته، کشاورزان را در افغانستان با چالش‌های شدید روبه‌رو ساخته است.»

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، گفت: «این پروژه که عملی شوند به نفع افغان‌ها خواهد بود مشکلات که در بخش کشاورزی وجود دارد به اندازه زیاد حل خواهد شد.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان از افزایش بهای کود کیمیایی و نبود تخم‌های اصلاح شده شکایت دارند. این کشاورزان می‌گویند که از همین رو، در مقایسه با سال‌های گذشته فرآورده‌های کشاورزی شان به گونه چشم‌گیر کاهش یافته است.

محمد شیرین، کشاورز، گفت: «برای دهقانان تخم جدید، تخم اصلاح شده، دیگر برای قیمت‌های کود یک توجه جدی صورت گیرد.»

سلطان، یک کشاورز دیگر، گفت: «خشک‌سالی بود آب هیچ نبود همین منطقه‌ که است مکمل ساحات را که می‌بینید، زمین‌ها بیخی خشک بود.»

در همین حال، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که برای رشد کشاورزی در کشور نیاز است که کشاورزی در افغانستان عصری شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما این است که باید این پروژه‌ها در بخش صنعتی شدن رشد بکند تا که فرصت خوب به دهقان شود در بخش‌ قرضه‌های کمکی به دهاقین صورت بگیرد و در بخش سردخانه‌های معیاری که سردخانه‌های باشد که هم به دهاقین کشور ما لازم باشد هم به تاجر و به سکتور خصوصی.»

پیش از این اتاق زراعت و مالداری آمار داده است که بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین کشاورزی در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های گوناگون افغانستان آسیب دیده‌ و فرآورده‌های کشاورزی نابود شده‌اند.

احتمال آغاز برنامه‌های اداره توسعه‌یی امریکا در افغانستان

از سویی هم، شماری از کشاورزان از افزایش بهای کود کیمیایی و نبود تخم‌های اصلاح شده شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

اداره توسعه‌یی ایالات متحده امریکا در یک گزارش تازه گفته است که ۳۰ برنامه توسعه‌یی را در افغانستان آغاز می‌کند.

مسوولان این اداره می‌افزایند که این برنامه‌ها به هدف از میان برداشتن مشکل مصوونیت غذایی و فراهم کردن زندگی بهتر در این کشور عملی خواهند شد.

در گزارش تازه این نهاد آمده است که این برنامه‌ها بیشتر در بخش کشاروزی افغانستان در نظر گرفته شده و برای کشاورزان زمینه آموزش‌های فنی را فراهم خواهد ساخت.

برنامه توسعه‌یی ایالات متحده امریکا در این گزارش گفته است: «خشک‌سالی، محدویت‌های مالی، نبود بازارهای معیاری، نبود تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیایی و ابزارهای پیشرفته، کشاورزان را در افغانستان با چالش‌های شدید روبه‌رو ساخته است.»

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، گفت: «این پروژه که عملی شوند به نفع افغان‌ها خواهد بود مشکلات که در بخش کشاورزی وجود دارد به اندازه زیاد حل خواهد شد.»

از سویی هم، شماری از کشاورزان از افزایش بهای کود کیمیایی و نبود تخم‌های اصلاح شده شکایت دارند. این کشاورزان می‌گویند که از همین رو، در مقایسه با سال‌های گذشته فرآورده‌های کشاورزی شان به گونه چشم‌گیر کاهش یافته است.

محمد شیرین، کشاورز، گفت: «برای دهقانان تخم جدید، تخم اصلاح شده، دیگر برای قیمت‌های کود یک توجه جدی صورت گیرد.»

سلطان، یک کشاورز دیگر، گفت: «خشک‌سالی بود آب هیچ نبود همین منطقه‌ که است مکمل ساحات را که می‌بینید، زمین‌ها بیخی خشک بود.»

در همین حال، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که برای رشد کشاورزی در کشور نیاز است که کشاورزی در افغانستان عصری شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «پیشنهاد ما این است که باید این پروژه‌ها در بخش صنعتی شدن رشد بکند تا که فرصت خوب به دهقان شود در بخش‌ قرضه‌های کمکی به دهاقین صورت بگیرد و در بخش سردخانه‌های معیاری که سردخانه‌های باشد که هم به دهاقین کشور ما لازم باشد هم به تاجر و به سکتور خصوصی.»

پیش از این اتاق زراعت و مالداری آمار داده است که بیش از ۱۰۰ هزار جریب زمین کشاورزی در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های گوناگون افغانستان آسیب دیده‌ و فرآورده‌های کشاورزی نابود شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره