Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کم‌رنگ شدن بازار فروش عسل در کشور

شماری از فروشندگان عسل از نبود بازار مناسب برای فروش عسل در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که چالش‌های اقتصادی سبب شده تا شهروندان کمتر عسل خریداری کنند.

این فروشندگان می‌افزایند که به علت نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات شان به بیرون از کشور نیز کاهش یافته و از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه صادرات عسل را به بیرون از کشور فراهم کند.

زهرا، فروشنده عسل، گفت: « عسل یکی از محصولاتی است که بیشتر کسانی که اقتصاد شان خوب است استفاده می‌کند بنابر این ما در یک سال نتوانستیم فروشات عالی داشته باشیم.»

وحیدالله، یک فروشنده دیگر، گفت: «امسال حاصلات ما نسبت به سال‌های پیش کم بود و بعدا باران‌ها حاصلات ما را کم ساخت و عسل با کیفیت به اندازه کافی تولید داشتیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید اگر زمینه صادرات عسل به بیرون از کشور فراهم شود افغانستان می‌تواند از این رهگذر سالانه بیش از بیست میلیون دالر بدست آورد.

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اگر ما به این توجه کنیم و فارم‌های جور کنیم سالانه تقریبا بیست تا بیست و پنج میلیون دالر عواید بدست می‌آوریم.»

در همین‌ حال، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی می‌گوید که آنان تلاش دارند تا پروازها را از طریق دهلیزهای هوایی بیشتر بسازند که کالاهای بازرگانی به بیرون از کشور صادر شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما با بعضی شرکت‌های داخلی و خارجی روی این مسله صحبت داریم البته آمادگی است از هر طرف ما کوشش داریم تا قیمت‌های انتقال کاهش یابد هم برای بازرگان ما و هم برای تولید کننده مفاد باشد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از سه هزار تُن عسل در کشور تولید شده است.

کم‌رنگ شدن بازار فروش عسل در کشور

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید اگر زمینه صادرات عسل به بیرون از کشور فراهم شود افغانستان می‌تواند از این رهگذر سالانه بیش از بیست میلیون دالر بدست آورد.

تصویر بندانگشتی

شماری از فروشندگان عسل از نبود بازار مناسب برای فروش عسل در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که چالش‌های اقتصادی سبب شده تا شهروندان کمتر عسل خریداری کنند.

این فروشندگان می‌افزایند که به علت نبود پرواز از طریق دهلیزهای هوایی صادرات شان به بیرون از کشور نیز کاهش یافته و از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه صادرات عسل را به بیرون از کشور فراهم کند.

زهرا، فروشنده عسل، گفت: « عسل یکی از محصولاتی است که بیشتر کسانی که اقتصاد شان خوب است استفاده می‌کند بنابر این ما در یک سال نتوانستیم فروشات عالی داشته باشیم.»

وحیدالله، یک فروشنده دیگر، گفت: «امسال حاصلات ما نسبت به سال‌های پیش کم بود و بعدا باران‌ها حاصلات ما را کم ساخت و عسل با کیفیت به اندازه کافی تولید داشتیم.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید اگر زمینه صادرات عسل به بیرون از کشور فراهم شود افغانستان می‌تواند از این رهگذر سالانه بیش از بیست میلیون دالر بدست آورد.

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «اگر ما به این توجه کنیم و فارم‌های جور کنیم سالانه تقریبا بیست تا بیست و پنج میلیون دالر عواید بدست می‌آوریم.»

در همین‌ حال، وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی می‌گوید که آنان تلاش دارند تا پروازها را از طریق دهلیزهای هوایی بیشتر بسازند که کالاهای بازرگانی به بیرون از کشور صادر شود.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما با بعضی شرکت‌های داخلی و خارجی روی این مسله صحبت داریم البته آمادگی است از هر طرف ما کوشش داریم تا قیمت‌های انتقال کاهش یابد هم برای بازرگان ما و هم برای تولید کننده مفاد باشد.»

بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از سه هزار تُن عسل در کشور تولید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره