Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا برای آغاز کار پروژه تاپی در کشور

ملا عبدالغنی، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، اطمینان می‌دهد که کار پروژه تاپی به زودی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

آقای برادر تاکید می‌کند که چالش در بخش استملاک زمین‌ها وجود دارد و آنان می‌کوشند تا این مشکلات را برطرف کنند.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در این باره گفت: «بعضی از مشکلات که است خواه مخواه بعضی‌ها نمی‌خواهند که زمین‌های شان را در اختیار ما قرار دهد، روی این بحث شروع است هروقتی که کار استملاک را ما گرفتیم، کار عملی شروع می‌شود.»

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «امیدوار استیم که ارزیابی آنان به زودترین فرصت تمام شود. امارت اسلامی برای آمدن تیم‌های آنان برای تطبیق این پلان نیز آماده است.»

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید در باره خریداری و بهای گاز مورد نیاز هرات با ترکمنستان گفت‌وگو شده است.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «اینکه از ترکمنستان برای هرات چه مقدار گاز گرفته می‌توانیم معلوم کردیم که چقدر گاز سالانه برای هرات و به خصوص پارک صنعتی جذب کرده می‌توانیم و در باره قیمت اش هم صحبت خواهد کردیم تاکنون پیشرفت‌های مثبت صورت گرفته.»

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «آغاز پروژۀ تاپی از نظر سیاسی و اقتصادی برای مردم و کشور حایز اهمیت است. خصوصاً صنایع وابسته به گاز، در تولید انرژی ما می‌توانیم که از این بهره برداری خوب داشته باشیم.»

از سوی هم، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند حکومت پاکستان یک تعهد راهبردی را برای آغاز کار پروژه تاپی از سوی ترکمنستان بدست آورده است.

مصدق ملک، وزیر انرژی پاکستان، گفته است: «تنها ترکمنستان به پاکستان یک راهبرد را برای بازسازی پروژه تاپی تقدیم کرده است و همچنان با افغانستان نیز در این باره در حال گفت‌وگو است چون بیشتر از بودجه سالانه‌اش، هزینه را بدست خواهد آورد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر پاکستان واقعاً به این باور رسیده باشد که پروژه تاپی نه تنها برای برای ترکمنستان و هندوستان، بلکه برای افغانستان و پاکستان هم بسیار مفید است، من فکر می‌کنم که تاپی می‌گذرد بخاطریکه تنها پاکستان است در میان چهار کشور که در حقیقت سنگ‌اندازی می‌کند.»

پروژه تاپی از ترکمستان آغاز و بیش از ۸۰۰ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می‌کند و سپس به پاکستان و هند می‌رسد که با عملی شدن این پروژه به هزاران نفر زمینه کار فراهم می‌شود و سالانه افغانستان از این رهگذر بیش از۴۰۰ میلیون دالر درآمد خواهد داشت.

تعهد معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا برای آغاز کار پروژه تاپی در کشور

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند حکومت پاکستان یک تعهد راهبردی را برای آغاز کار پروژه تاپی از سوی ترکمنستان بدست آورده است.

Thumbnail

ملا عبدالغنی، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، اطمینان می‌دهد که کار پروژه تاپی به زودی در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

آقای برادر تاکید می‌کند که چالش در بخش استملاک زمین‌ها وجود دارد و آنان می‌کوشند تا این مشکلات را برطرف کنند.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در این باره گفت: «بعضی از مشکلات که است خواه مخواه بعضی‌ها نمی‌خواهند که زمین‌های شان را در اختیار ما قرار دهد، روی این بحث شروع است هروقتی که کار استملاک را ما گرفتیم، کار عملی شروع می‌شود.»

شفیع اعظم، رییس روابط اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «امیدوار استیم که ارزیابی آنان به زودترین فرصت تمام شود. امارت اسلامی برای آمدن تیم‌های آنان برای تطبیق این پلان نیز آماده است.»

در همین حال، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید در باره خریداری و بهای گاز مورد نیاز هرات با ترکمنستان گفت‌وگو شده است.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «اینکه از ترکمنستان برای هرات چه مقدار گاز گرفته می‌توانیم معلوم کردیم که چقدر گاز سالانه برای هرات و به خصوص پارک صنعتی جذب کرده می‌توانیم و در باره قیمت اش هم صحبت خواهد کردیم تاکنون پیشرفت‌های مثبت صورت گرفته.»

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید: «آغاز پروژۀ تاپی از نظر سیاسی و اقتصادی برای مردم و کشور حایز اهمیت است. خصوصاً صنایع وابسته به گاز، در تولید انرژی ما می‌توانیم که از این بهره برداری خوب داشته باشیم.»

از سوی هم، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند حکومت پاکستان یک تعهد راهبردی را برای آغاز کار پروژه تاپی از سوی ترکمنستان بدست آورده است.

مصدق ملک، وزیر انرژی پاکستان، گفته است: «تنها ترکمنستان به پاکستان یک راهبرد را برای بازسازی پروژه تاپی تقدیم کرده است و همچنان با افغانستان نیز در این باره در حال گفت‌وگو است چون بیشتر از بودجه سالانه‌اش، هزینه را بدست خواهد آورد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر پاکستان واقعاً به این باور رسیده باشد که پروژه تاپی نه تنها برای برای ترکمنستان و هندوستان، بلکه برای افغانستان و پاکستان هم بسیار مفید است، من فکر می‌کنم که تاپی می‌گذرد بخاطریکه تنها پاکستان است در میان چهار کشور که در حقیقت سنگ‌اندازی می‌کند.»

پروژه تاپی از ترکمستان آغاز و بیش از ۸۰۰ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می‌کند و سپس به پاکستان و هند می‌رسد که با عملی شدن این پروژه به هزاران نفر زمینه کار فراهم می‌شود و سالانه افغانستان از این رهگذر بیش از۴۰۰ میلیون دالر درآمد خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره