Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آگاهان: تحریم‌های بانکی مشکلات اقتصادی را در افغانستان بوجود آورده است

تحریم‌های بانکی در بیشتر از یک سال گذشته چالش‌های فراوان اقتصادی را در کشور به میان آورده‌است.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شهروندان کشور بیشتر از دیگران از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند.

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور انتقال پول بازرگانان را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی گفت: «تاجران از داخل به خارج پول را نمی‌توانند که انتقال دهند. تمام بانک‌های ما تحریم اند و حکومت نیز تحریم است. باید در این مورد یکجا کار کنیم و حکومت جدید نیز کار کند.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که در یک سال گذشته سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهد تا تحریم‌ها بر افغانستان را بردارد.

آقای کریمی در این باره می‌گوید: «جهان باید با افغان‌های که از جنگ بسیار تاقت فرسا و زیانبار بیرون شده اند، زمان اش رسیده است که باید با افغان‌ها مساعدت‌ها صورت گیرد تا از مشکلات اقتصادی که دامن‌گیر اش است نجات پیدا کند.»

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «سازمان ملل متحد و نهادهای مالی جهان در رفع محدودیت‌های مالی بانکی و حمایت از صندوق بازسازی بخاطر فراهم کردن کمک‌های اقتصادی کشور ما اقدام مسوولانه نمایند.»

پیش از این، بانک جهانی گزارش داده‌است که تحریم‌ها بر بانک‌های افغانستان، پرداخت‌های بین‌المللی را به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ متاثر ساخته و از این رو شرکت‌های خصوصی و نهاد‌های کمک کننده ناگزیر اند تا انتقال پول را به گونه‌ی نقد و غیر منظم انجام دهند.

آگاهان: تحریم‌های بانکی مشکلات اقتصادی را در افغانستان بوجود آورده است

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور انتقال پول بازرگانان را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

تصویر بندانگشتی

تحریم‌های بانکی در بیشتر از یک سال گذشته چالش‌های فراوان اقتصادی را در کشور به میان آورده‌است.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که شهروندان کشور بیشتر از دیگران از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند.

در همین حال، شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی می‌گوید که محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور انتقال پول بازرگانان را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی گفت: «تاجران از داخل به خارج پول را نمی‌توانند که انتقال دهند. تمام بانک‌های ما تحریم اند و حکومت نیز تحریم است. باید در این مورد یکجا کار کنیم و حکومت جدید نیز کار کند.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که در یک سال گذشته سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهد تا تحریم‌ها بر افغانستان را بردارد.

آقای کریمی در این باره می‌گوید: «جهان باید با افغان‌های که از جنگ بسیار تاقت فرسا و زیانبار بیرون شده اند، زمان اش رسیده است که باید با افغان‌ها مساعدت‌ها صورت گیرد تا از مشکلات اقتصادی که دامن‌گیر اش است نجات پیدا کند.»

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «سازمان ملل متحد و نهادهای مالی جهان در رفع محدودیت‌های مالی بانکی و حمایت از صندوق بازسازی بخاطر فراهم کردن کمک‌های اقتصادی کشور ما اقدام مسوولانه نمایند.»

پیش از این، بانک جهانی گزارش داده‌است که تحریم‌ها بر بانک‌های افغانستان، پرداخت‌های بین‌المللی را به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ متاثر ساخته و از این رو شرکت‌های خصوصی و نهاد‌های کمک کننده ناگزیر اند تا انتقال پول را به گونه‌ی نقد و غیر منظم انجام دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره