Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استخراج معادن سرب و جست در غور به داوطلبی گذاشت

وزارت معادن و پترولیم قرارداد استخراج هشت صد کیلومترمربع معادن سرب و جست ولسوالی تولک ولایت غور را به داوطلبی گذاشته است.

به گفته این وزارت، در این داوطلبی به شمول شرکت‌های افغانی، شرکت‌های ترکی و ایرانی نیز شامل استند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست این وزارت، می‌گوید که پس از ارزیابی طرح‌ها و پیشنهادها، این قرارداد به شرکت برنده سپرده خواهد شد.

آقای دلاور گفت: «هر شرکت که از لحاظ تخنیکی، مالی و به اساس منافع ملی پروپوزل خوب پیشکش کرده باشد بنآ ما با آن شرکت قرارداد می‌کنیم.»

آقای دلاور می‌افزاید که این معادن که به چهار بلاک تقسیم شده اند در تمامی بلاک‌ها از هشت صد میلیون تا یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری می‌شود و به هزارها تن زمینه کار مساعد خواهد شد.

شهاب الدین دلاور افزود: «برای پروسس استخراج در یک بلاک ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند و تقریبآ در تمام بلاک‌ها از هشت صد میلیون دالر تا یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.»

از سویی هم، مسوولان شرکت‌های داخلی از وزارت معادن و پترولیم می‌خواهند تا به شرکت‌های داخلی اولویت دهد.

نورالله امین‌زاده، نماینده یکی از شرکت‌ها، گفت: «شرایط پوره کردیم برای هر بلاک ۲۵۰ هزار دالر در بانک جمع کردیم اگر کسی دو بلاک دارد ۵هزار دالر باید جمع کند.»

آصف، نماینده یکی دیگر از شرکت‌ها، گفت: «اگر برای این پروژه برنده شویم می‌توانیم سرک، مکتب، کلینیک و شفاخانه آباد کنیم و ما این چیزها در نظر داریم.»

با این حال سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید که در آینده نزدیک قرارداد استخراج معادن آهن در ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز به داوطلبی گذاشته خواهد شد.

استخراج معادن سرب و جست در غور به داوطلبی گذاشت

از سویی هم، مسوولان شرکت‌های داخلی از وزارت معادن و پترولیم می‌خواهند تا به شرکت‌های داخلی اولویت دهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم قرارداد استخراج هشت صد کیلومترمربع معادن سرب و جست ولسوالی تولک ولایت غور را به داوطلبی گذاشته است.

به گفته این وزارت، در این داوطلبی به شمول شرکت‌های افغانی، شرکت‌های ترکی و ایرانی نیز شامل استند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست این وزارت، می‌گوید که پس از ارزیابی طرح‌ها و پیشنهادها، این قرارداد به شرکت برنده سپرده خواهد شد.

آقای دلاور گفت: «هر شرکت که از لحاظ تخنیکی، مالی و به اساس منافع ملی پروپوزل خوب پیشکش کرده باشد بنآ ما با آن شرکت قرارداد می‌کنیم.»

آقای دلاور می‌افزاید که این معادن که به چهار بلاک تقسیم شده اند در تمامی بلاک‌ها از هشت صد میلیون تا یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری می‌شود و به هزارها تن زمینه کار مساعد خواهد شد.

شهاب الدین دلاور افزود: «برای پروسس استخراج در یک بلاک ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند و تقریبآ در تمام بلاک‌ها از هشت صد میلیون دالر تا یک میلیارد دالر سرمایه‌گذاری می‌کند.»

از سویی هم، مسوولان شرکت‌های داخلی از وزارت معادن و پترولیم می‌خواهند تا به شرکت‌های داخلی اولویت دهد.

نورالله امین‌زاده، نماینده یکی از شرکت‌ها، گفت: «شرایط پوره کردیم برای هر بلاک ۲۵۰ هزار دالر در بانک جمع کردیم اگر کسی دو بلاک دارد ۵هزار دالر باید جمع کند.»

آصف، نماینده یکی دیگر از شرکت‌ها، گفت: «اگر برای این پروژه برنده شویم می‌توانیم سرک، مکتب، کلینیک و شفاخانه آباد کنیم و ما این چیزها در نظر داریم.»

با این حال سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید که در آینده نزدیک قرارداد استخراج معادن آهن در ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز به داوطلبی گذاشته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره