Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند گردآوری خواهند شد

وزارت اقتصاد با اشاره به رسیدن بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، می‌گوید که بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند از بازار گردآوری خواهد شد.

این وزارت می‌افزاید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده افغانی جایگزین بانک‌نوت‌های کهنه و به زودی وارد بازار خواهند شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «طبق طرزالعمل موجود در یک بازی زمانی معین جمع‌آوری شده و از دوران خارج  خواهد شد چون پول‌های کهنه و مندرس از نظر روانی تاثیرات منفی در پی داشت و باعث عدم تحرک و پویای اقتصادی در کشور شده بود.»

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، دادوستد را برای شهروندان کشور آسان‌تر خواهند ساخت.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «می‌تواند که در اقتصاد کشور ما، در پیشرفت کشور ما در مشکلات تجارها که خصوصاً زیادتر در هرات مشکل داشتند و در دیگر جاها که مشکل داشتند یک تفاوت که در بین وجود داشت، ان‌شاءلله مسایل را مکمل حل کند.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا نوشته است که بیشترین دادوستد در بازارهای افغانستان با پول نقد انجام می‌شود، از همین رو، بانک‌نوت‌های افغانی فرسوده شده‌اند.

رویترز در این گزارش افزوده است که وزارت خزانه‌داری امریکا به بانک‌ها و شرکت‌ها اطمینان داده است که از بهر انتقال بانک‌نوت‌ها به بانک مرکزی افغانستان زیر پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، گفته است: «انتقال این بانک‌نوت‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات امریکا تسهیل و از سوی افغان‌ها استقبال شده است.»

سردار بابکرخیل، باشنده کابل، می‌گوید: «پروسه باید دوام پیدا کند و در راس حکومت و کسانی که در ارتباط است با جامعه جهانی و یا کسانی که این را انتقال می‌دهد، باید بیشتر شود.»

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که مارکیت‌های افغانستان بیشترین دادوستد شان را با پول نقد انجام می‌دهند و به همین علت بانکنوت‌ها فرسوده شده‌اند.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «عدم توزیع بانک‌نوت‌های جدید در مارکیت توسط بانک مرکزی باعث بطی شدن معاملات اقتصادی در کشور شده است و این مخصوصاً متشبثین و همچنان دادوستد روزمره را در مارکیت با مشکلات مواجه ساخته است.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، این نخستین بار است که بانک‌نوت‌های افغانی چاپ و اجازه انتقال آن به افغانستان داده می‌شود.

وزارت اقتصاد: بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند گردآوری خواهند شد

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، دادوستد را برای شهروندان کشور آسان‌تر خواهند ساخت.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد با اشاره به رسیدن بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، می‌گوید که بانک‌نوت‌های کهنه به گونه نظام‌مند از بازار گردآوری خواهد شد.

این وزارت می‌افزاید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده افغانی جایگزین بانک‌نوت‌های کهنه و به زودی وارد بازار خواهند شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «طبق طرزالعمل موجود در یک بازی زمانی معین جمع‌آوری شده و از دوران خارج  خواهد شد چون پول‌های کهنه و مندرس از نظر روانی تاثیرات منفی در پی داشت و باعث عدم تحرک و پویای اقتصادی در کشور شده بود.»

در همین حال، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده، دادوستد را برای شهروندان کشور آسان‌تر خواهند ساخت.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «می‌تواند که در اقتصاد کشور ما، در پیشرفت کشور ما در مشکلات تجارها که خصوصاً زیادتر در هرات مشکل داشتند و در دیگر جاها که مشکل داشتند یک تفاوت که در بین وجود داشت، ان‌شاءلله مسایل را مکمل حل کند.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا نوشته است که بیشترین دادوستد در بازارهای افغانستان با پول نقد انجام می‌شود، از همین رو، بانک‌نوت‌های افغانی فرسوده شده‌اند.

رویترز در این گزارش افزوده است که وزارت خزانه‌داری امریکا به بانک‌ها و شرکت‌ها اطمینان داده است که از بهر انتقال بانک‌نوت‌ها به بانک مرکزی افغانستان زیر پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.

شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، گفته است: «انتقال این بانک‌نوت‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات امریکا تسهیل و از سوی افغان‌ها استقبال شده است.»

سردار بابکرخیل، باشنده کابل، می‌گوید: «پروسه باید دوام پیدا کند و در راس حکومت و کسانی که در ارتباط است با جامعه جهانی و یا کسانی که این را انتقال می‌دهد، باید بیشتر شود.»

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که مارکیت‌های افغانستان بیشترین دادوستد شان را با پول نقد انجام می‌دهند و به همین علت بانکنوت‌ها فرسوده شده‌اند.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، گفت: «عدم توزیع بانک‌نوت‌های جدید در مارکیت توسط بانک مرکزی باعث بطی شدن معاملات اقتصادی در کشور شده است و این مخصوصاً متشبثین و همچنان دادوستد روزمره را در مارکیت با مشکلات مواجه ساخته است.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، این نخستین بار است که بانک‌نوت‌های افغانی چاپ و اجازه انتقال آن به افغانستان داده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره