Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیته صلیب سرخ: افغانستان با چالش‌های اقتصادی رو‌به‌رو است

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک گزارش تازه از بحران اقتصادی و چالش‌های ناشی از تغییرات آب و هوا در افغانستان نگرانی کرده است.

در گزارش این نهاد همچنان آمده است که مردم افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و دسترسی به خدمات اولیه نیز برای آنان محدود است.

این کمیته گفته است: «خشک‌سالی دوامدار و تغییرات اقلیمی در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ که در سراسر کشور به وجود آمد، در سال ۲۰۲۳ نیز دوام خواهد کرد و مردم را با مشکلات بیشتر روبه‌رو خواهد کرد.»

بربنیاد این گزارش، درآمد خانواده‌ها در ربع سوم سال ۲۰۲۲ نسبت به ربع دوم، چهارده درصد کاهش داشته است و بیشتر خانواده‌ها به کمک‌های انسان دوستانه متکی استند.

در همین حال، شماری از خانواده‌های نادار نگران زمستان پیش‌رو استند و می‌گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند.

فرشته یکی از باشندگان کابل است که تنها پسرش با کراچی کار می‌کند و نمی‌تواند معیشت‌های زندگی شان را تامین کند.

این خانم بیوه که مسوولیت سرپرستی برادر بیمارش را نیز به عهده دارد، می‌گوید: «زمستان می‌آید سخت است چوب ندارم خوردنی ندارم اختیار شما مریض استم، پایدرد استم.»

محب الله، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «بی وظیفه استم همینطور روزگار را پیش می‌بریم که صبح داشته باشیم چاشت نداریم که چاشت داشته باشیم شب نداریم.»

از سویی هم، شماری آگاهان سیاسی به این باور اند که برای بیرون رفت از این وضعیت نیاز به اقدام جامع و جدی است.

سخی احمد پیمان، آگاه سیاسی گفت: «دنیا در مورد سیاست‌های خود در برابر افغانستان تجدید نظر بکند و تعزیرات اقتصادی اگر برداشته شود سکتور خصوصی می‌تواند با دست باز فعالیت‌های خود را بیشتر بکند.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «بخاطر بیرون رفت از این وضعیت نیاز به برنامه جامع و جدی اقتصادی است.»

پیش از این نیز برخی از نهادهای جهانی از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده‌اند. سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان، میانمار و سریلانکا با بحران‌های بی‌پیشینه اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

کمیته صلیب سرخ: افغانستان با چالش‌های اقتصادی رو‌به‌رو است

در همین حال، شماری از خانواده‌های نادار نگران زمستان پیش‌رو استند و می‌گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند.

Thumbnail

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک گزارش تازه از بحران اقتصادی و چالش‌های ناشی از تغییرات آب و هوا در افغانستان نگرانی کرده است.

در گزارش این نهاد همچنان آمده است که مردم افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و دسترسی به خدمات اولیه نیز برای آنان محدود است.

این کمیته گفته است: «خشک‌سالی دوامدار و تغییرات اقلیمی در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ که در سراسر کشور به وجود آمد، در سال ۲۰۲۳ نیز دوام خواهد کرد و مردم را با مشکلات بیشتر روبه‌رو خواهد کرد.»

بربنیاد این گزارش، درآمد خانواده‌ها در ربع سوم سال ۲۰۲۲ نسبت به ربع دوم، چهارده درصد کاهش داشته است و بیشتر خانواده‌ها به کمک‌های انسان دوستانه متکی استند.

در همین حال، شماری از خانواده‌های نادار نگران زمستان پیش‌رو استند و می‌گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند.

فرشته یکی از باشندگان کابل است که تنها پسرش با کراچی کار می‌کند و نمی‌تواند معیشت‌های زندگی شان را تامین کند.

این خانم بیوه که مسوولیت سرپرستی برادر بیمارش را نیز به عهده دارد، می‌گوید: «زمستان می‌آید سخت است چوب ندارم خوردنی ندارم اختیار شما مریض استم، پایدرد استم.»

محب الله، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «بی وظیفه استم همینطور روزگار را پیش می‌بریم که صبح داشته باشیم چاشت نداریم که چاشت داشته باشیم شب نداریم.»

از سویی هم، شماری آگاهان سیاسی به این باور اند که برای بیرون رفت از این وضعیت نیاز به اقدام جامع و جدی است.

سخی احمد پیمان، آگاه سیاسی گفت: «دنیا در مورد سیاست‌های خود در برابر افغانستان تجدید نظر بکند و تعزیرات اقتصادی اگر برداشته شود سکتور خصوصی می‌تواند با دست باز فعالیت‌های خود را بیشتر بکند.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «بخاطر بیرون رفت از این وضعیت نیاز به برنامه جامع و جدی اقتصادی است.»

پیش از این نیز برخی از نهادهای جهانی از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده‌اند. سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان، میانمار و سریلانکا با بحران‌های بی‌پیشینه اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره