Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش پرچاوی برق

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در یک شبانه روز، هفت تا هشت ساعت برق دارند و کم‌بود برق آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

باشندگان می‌افزایند که در آستانه فصل سرما، پرچاوی برق در پایتخت افزایش یافته است و شرکت برشنا باید در زمستان پیش‌رو مشکل کمبود برق را از میان بردارد.

محمد ناصر، دکان‌دار، گفت: «مشکل زیاد داریم از بی برقی مشتری می‌آید می‌بیند تاریک است پس می‌رود.»

بصیر احمد، یک باشنده دیگر، گفت: «از مسوولین انرژی و برق  تقاضا می‌کنیم که اگر امکانات اش باشد توجه کند که پرچاوی برق برطرف شود.»

از سویی هم، مسوولان می‌گویند که کم‌بود برق، بر تولید فرآورده‌های داخلی نیز اثر گذاشته است.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که با فراه رسیدن زمستان برق کارخانه‌های صنعتی کاهش یافته است.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم پروسه برق رسانی یا توزیع برق به پارک‌های صنعتی را نورمال بسازد.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برشنا باید مدیریت خود را بهتر بسازد و جاهای اضافه باری که است شبکه‌ها روی اصلاح آن اقدام کند.»

در همین حال، شرکت برشنا اطمینان می‌دهد که در زمستان پیش‌رو، واردات برق از ترکمنستان افزایش خواهد یافت و مشکل پرچاوی برق در پایتخت از میان برداشته خواهد شد.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «یک سرکت کشور ترکمنستان با کابل وصل است در پهلوی این از تولیدات برق داخلی نیز استفاده می‌کنیم.»

هشتاد در صد برق افغانستان از کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان وارد می‌شود اما اکنون به علت مشکلات فنی پنجاه درصد برق مورد نیاز سیزده ولایت به شمول کابل که از ازبیکستان وارد می‌شود، کاهش یافته است.

نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش پرچاوی برق

در همین حال، شرکت برشنا اطمینان می‌دهد که در زمستان پیش‌رو، واردات برق از ترکمنستان افزایش خواهد یافت و مشکل پرچاوی برق در پایتخت از میان برداشته خواهد شد.

Thumbnail

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در یک شبانه روز، هفت تا هشت ساعت برق دارند و کم‌بود برق آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

باشندگان می‌افزایند که در آستانه فصل سرما، پرچاوی برق در پایتخت افزایش یافته است و شرکت برشنا باید در زمستان پیش‌رو مشکل کمبود برق را از میان بردارد.

محمد ناصر، دکان‌دار، گفت: «مشکل زیاد داریم از بی برقی مشتری می‌آید می‌بیند تاریک است پس می‌رود.»

بصیر احمد، یک باشنده دیگر، گفت: «از مسوولین انرژی و برق  تقاضا می‌کنیم که اگر امکانات اش باشد توجه کند که پرچاوی برق برطرف شود.»

از سویی هم، مسوولان می‌گویند که کم‌بود برق، بر تولید فرآورده‌های داخلی نیز اثر گذاشته است.

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که با فراه رسیدن زمستان برق کارخانه‌های صنعتی کاهش یافته است.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم پروسه برق رسانی یا توزیع برق به پارک‌های صنعتی را نورمال بسازد.»

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برشنا باید مدیریت خود را بهتر بسازد و جاهای اضافه باری که است شبکه‌ها روی اصلاح آن اقدام کند.»

در همین حال، شرکت برشنا اطمینان می‌دهد که در زمستان پیش‌رو، واردات برق از ترکمنستان افزایش خواهد یافت و مشکل پرچاوی برق در پایتخت از میان برداشته خواهد شد.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «یک سرکت کشور ترکمنستان با کابل وصل است در پهلوی این از تولیدات برق داخلی نیز استفاده می‌کنیم.»

هشتاد در صد برق افغانستان از کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبیکستان وارد می‌شود اما اکنون به علت مشکلات فنی پنجاه درصد برق مورد نیاز سیزده ولایت به شمول کابل که از ازبیکستان وارد می‌شود، کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره