Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانوان تجارت‌پیشه نگران "اوضاع نامناسب کاری" استند

شماری از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند کاروبار شان به علت نبود بازار مناسب کم‌رنگ شده است و آنان مجبور شده‌اند برخی از کارمندان شان را اخراج کنند.

آمنه میرزایی، تجارت‌پیشه، گفت: «در این دوسال به گونه کلی نمایشگاه خوب نیست کاروبار هم نیست مردم دل میده (شکسته) شده‌اند خانم‌های که در خانه هم است، اینطور کار نمی‌کنند.»

پشتون امیری که بیش از ۳۰ سال است در بخش صنایع دستی کار و سرمایه‌گذاری کرده، می‌گوید ده‌ها بانوی کارگر را که با او مصروف کار بودند اخراج کرده است.

خانم امیری به طلوع‌نیوز گفت: «اول خو کرونا ما را ضربه اقتصادی زد و بعدا از آنکه تحولات آمد چون برای خانم‌ها هیچ موقعیت کاری نبود هیچ موقعیت فروش نبود بناَ ما مجبور شدیم که یک تعداد خانم‌ها را جواب بتیم.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که در بیش یک سال گذشته هیچ کمکی برای بانوان تجارت‌پیشه در کشور نشده است.

ممتاز یوسفزی، سرپرست این اتاق، می‌گوید که اکنون چالش‌های اقتصادی سبب شده اند تا بیشتر بانوان تجارت‌پیشه فعالیت‌های شان را محدود بسازند.

خانم یوسفزی گفت: «متاسفانه در طول چهارده یا پانزده ماه که از حکومت امارت اسلامی می‌گذرد تا حال هیچ کدام نهاد نامده که به آدرس اتاق آمده باشد و زن‌های متشبث را کمک کرده باشد.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی رشد تجارت بانوان را در افزایش درآمد خانواده‌ها اثرگذار می‌دانند.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کنار گذاشتن خانم‌ها از عرصه درس، تحصیل، کار و تجارت به معنی فلج ساختن نصف جامعه و وارد شدن آسیب‌های فراوان بر پیرک اقتصادی کشور می‌باشد.»

پیش از این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفته است که شانزده درصد بانوان از مارکیت کار بازمانده اند که سبب پنج درصد رکود در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.

بانوان تجارت‌پیشه نگران "اوضاع نامناسب کاری" استند

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که در بیش یک سال گذشته هیچ کمکی برای بانوان تجارت‌پیشه در کشور نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند کاروبار شان به علت نبود بازار مناسب کم‌رنگ شده است و آنان مجبور شده‌اند برخی از کارمندان شان را اخراج کنند.

آمنه میرزایی، تجارت‌پیشه، گفت: «در این دوسال به گونه کلی نمایشگاه خوب نیست کاروبار هم نیست مردم دل میده (شکسته) شده‌اند خانم‌های که در خانه هم است، اینطور کار نمی‌کنند.»

پشتون امیری که بیش از ۳۰ سال است در بخش صنایع دستی کار و سرمایه‌گذاری کرده، می‌گوید ده‌ها بانوی کارگر را که با او مصروف کار بودند اخراج کرده است.

خانم امیری به طلوع‌نیوز گفت: «اول خو کرونا ما را ضربه اقتصادی زد و بعدا از آنکه تحولات آمد چون برای خانم‌ها هیچ موقعیت کاری نبود هیچ موقعیت فروش نبود بناَ ما مجبور شدیم که یک تعداد خانم‌ها را جواب بتیم.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که در بیش یک سال گذشته هیچ کمکی برای بانوان تجارت‌پیشه در کشور نشده است.

ممتاز یوسفزی، سرپرست این اتاق، می‌گوید که اکنون چالش‌های اقتصادی سبب شده اند تا بیشتر بانوان تجارت‌پیشه فعالیت‌های شان را محدود بسازند.

خانم یوسفزی گفت: «متاسفانه در طول چهارده یا پانزده ماه که از حکومت امارت اسلامی می‌گذرد تا حال هیچ کدام نهاد نامده که به آدرس اتاق آمده باشد و زن‌های متشبث را کمک کرده باشد.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی رشد تجارت بانوان را در افزایش درآمد خانواده‌ها اثرگذار می‌دانند.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کنار گذاشتن خانم‌ها از عرصه درس، تحصیل، کار و تجارت به معنی فلج ساختن نصف جامعه و وارد شدن آسیب‌های فراوان بر پیرک اقتصادی کشور می‌باشد.»

پیش از این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد گفته است که شانزده درصد بانوان از مارکیت کار بازمانده اند که سبب پنج درصد رکود در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره