Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کمیته صلیب سرخ از چالش‌های روزافزون اقتصادی در افغانستان

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که بهای بلند خواربار زندگی شهروندان افغانستان را دشوار ساخته است و یک خانواده با درآمد میانه، تنها توان پرداخت هشتادودو درصد مواد خوراکی را دارد.

مارتین شوئپ، رییس بخش عملیاتی این نهاد در گفت‌وگو با اسوشیتدپرس، منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان و محدودیت‌ها بر بانک‌ها را دو عامل مهم مشکلات اقتصادی افغانستان می‌داند.

این مقام کمیته جهانی صلیب سرخ می‌افزاید که میلیون‌ها تن در افغانستان به علت قطع کمک‌ها پس از سقوط جمهوریت، با فقر و گرسنگی روبه‌رو شده اند.

مارتین شوئپ گفته است: «ما بیشتر افغان‌ها را می‌بینیم که واقعاً مجبور استند لوازم خانه‌های شان را بفروشند تا امرار معاش کنند و  مواد سوختی خریداری کنند و هم زمان با افزایش بهای بلند خوراک و دیگر نیازمندی‌ها، رویارویی کنند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ثبات اقتصادی را می‌شود که از طریق بانک‌ها از طریق بانک و از طریق معادن در حقیقت، ما آنرا تامین بکنیم.»

میرشکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «قطع شدن رابطه بانک‌های افغانستان و بانک‌های بین‌المللی باعث شده است تا انتقال پول به اهداف مختلف مانند اهداف بازرگانی و همچنان انتقال پول توسط نهادهای کمک‌رسان خارجی به افغانستان به چالش بسیار جدی مواجه شود.»

در همین حال، شماری از دکانداران می‌گویند که قدرت خرید مردم نسبت به سال پیش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.

الماس، دکاندار، گفت: «فقر، بیچارگی، بی‌کاری در جامعه زیاد شده است مردم غیر از ضرورت اولیه خود، حال بیشتر چیزها را خریداری نمی‌کنند.»

پیش از این، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است. بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

نگرانی کمیته صلیب سرخ از چالش‌های روزافزون اقتصادی در افغانستان

در همین حال، شماری از دکانداران می‌گویند که قدرت خرید مردم نسبت به سال پیش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید که بهای بلند خواربار زندگی شهروندان افغانستان را دشوار ساخته است و یک خانواده با درآمد میانه، تنها توان پرداخت هشتادودو درصد مواد خوراکی را دارد.

مارتین شوئپ، رییس بخش عملیاتی این نهاد در گفت‌وگو با اسوشیتدپرس، منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان و محدودیت‌ها بر بانک‌ها را دو عامل مهم مشکلات اقتصادی افغانستان می‌داند.

این مقام کمیته جهانی صلیب سرخ می‌افزاید که میلیون‌ها تن در افغانستان به علت قطع کمک‌ها پس از سقوط جمهوریت، با فقر و گرسنگی روبه‌رو شده اند.

مارتین شوئپ گفته است: «ما بیشتر افغان‌ها را می‌بینیم که واقعاً مجبور استند لوازم خانه‌های شان را بفروشند تا امرار معاش کنند و  مواد سوختی خریداری کنند و هم زمان با افزایش بهای بلند خوراک و دیگر نیازمندی‌ها، رویارویی کنند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ثبات اقتصادی را می‌شود که از طریق بانک‌ها از طریق بانک و از طریق معادن در حقیقت، ما آنرا تامین بکنیم.»

میرشکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «قطع شدن رابطه بانک‌های افغانستان و بانک‌های بین‌المللی باعث شده است تا انتقال پول به اهداف مختلف مانند اهداف بازرگانی و همچنان انتقال پول توسط نهادهای کمک‌رسان خارجی به افغانستان به چالش بسیار جدی مواجه شود.»

در همین حال، شماری از دکانداران می‌گویند که قدرت خرید مردم نسبت به سال پیش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.

الماس، دکاندار، گفت: «فقر، بیچارگی، بی‌کاری در جامعه زیاد شده است مردم غیر از ضرورت اولیه خود، حال بیشتر چیزها را خریداری نمی‌کنند.»

پیش از این، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده است. بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره