Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی فردا آغاز می‌شود

شهرداری کابل می‌گوید که روند فروش زغال‌سنگ به بهای ارزان در مرکزهای دولتی سر از فردا (شنبه) آغاز خواهد شد.

این نهاد می‌افزاید که پایتخت‌نشینان پس از سپری کردن روند تایید سندهای شان از ناحیه و وکیل گذر، می‌توانند زغال را به بهای ارزان بخرند.

انتظار می‌رود که یک تن زغال‌سنگ در مرکزهای توزیع زغال‌سنگ به نُه هزار افغانی به فروش برسد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، می‌گوید: «افراد می‌توانند با مراجعه به وکیل گذر خود و کارت که برای شان تنظیم می‌شود بعدا می‌توانند بروند و زغال مورد نیاز خود را بخاطر گرم کردن خانه خود دریافت بکنند. مهمترین موضوع این است که این زغال نباید احتکار شود و نی هم باید قاچاق شود.»

همزمان با این، شماری از باشنده گان کابل از این تصمیم حکومت سرپرست استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بهای زغال‌سنگ را بیشتر کاهش دهد.

نقیب الله، باشنده کابل، در این باره می‌گوید: «دولت در این باره توجه بکند نرخ‌ا‌ش را کمی پایین بیاورد بتواند مردم غریب هم از این استفاده کند.»

عباس، فروشنده مواد سوخت، می‌گوید: «خواستم از دولت همین است که همین اعلان را کرده که مه تُن ۹۰۰۰ میاورم همین تُن ۹۰۰۰ بیاورد که همین ملت پیسه ندارند.»

فضل الله، باشنده کابل، گفت: «روزمره من صد روپیه پیدا می‌کنم چه رقم من یک تُن زغال را به ۹۰۰۰ افغانی بخرم و خریداری کنم و روزگار خود را پیش ببرم کار نیست بار نیست.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان محیط زیست به این باور استند که حکومت سرپرست باید برای جلوگیری از آلودگی هوا، بهای گاز را کاهش دهد و پرچاوی برق را کاهش دهد.

سید قیوم هاشمی، کارشناس کنترول و تفتیش اداره ملی محیط زیست، می‌گوید: «کنترول همه جانبه بالای نرخ گاز مایع داشته باشد و همچنان برق کافی در خدمت شهروندان گذاشته شود چرا که اگر برق و گاز مایع به نرخ مناسب در اختیار و دسترس شهروندان نباشد از سنگ زغال و سایر مواد سوخت استفاده می‌کنند.»
 
در حال حاضر یک تن زغال‌سنگ در بازارهای پایتخت به بیش از چهارده هزار افغانی به فروش می‌رسد و شماری از شهروندان کشور می‌گویند که توان خرید آن را ندارند.

روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی فردا آغاز می‌شود

این نهاد می‌افزاید که پایتخت‌نشینان پس از سپری کردن روند تایید سندهای شان از ناحیه و وکیل گذر، می‌توانند زغال را به بهای ارزان بخرند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که روند فروش زغال‌سنگ به بهای ارزان در مرکزهای دولتی سر از فردا (شنبه) آغاز خواهد شد.

این نهاد می‌افزاید که پایتخت‌نشینان پس از سپری کردن روند تایید سندهای شان از ناحیه و وکیل گذر، می‌توانند زغال را به بهای ارزان بخرند.

انتظار می‌رود که یک تن زغال‌سنگ در مرکزهای توزیع زغال‌سنگ به نُه هزار افغانی به فروش برسد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، می‌گوید: «افراد می‌توانند با مراجعه به وکیل گذر خود و کارت که برای شان تنظیم می‌شود بعدا می‌توانند بروند و زغال مورد نیاز خود را بخاطر گرم کردن خانه خود دریافت بکنند. مهمترین موضوع این است که این زغال نباید احتکار شود و نی هم باید قاچاق شود.»

همزمان با این، شماری از باشنده گان کابل از این تصمیم حکومت سرپرست استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بهای زغال‌سنگ را بیشتر کاهش دهد.

نقیب الله، باشنده کابل، در این باره می‌گوید: «دولت در این باره توجه بکند نرخ‌ا‌ش را کمی پایین بیاورد بتواند مردم غریب هم از این استفاده کند.»

عباس، فروشنده مواد سوخت، می‌گوید: «خواستم از دولت همین است که همین اعلان را کرده که مه تُن ۹۰۰۰ میاورم همین تُن ۹۰۰۰ بیاورد که همین ملت پیسه ندارند.»

فضل الله، باشنده کابل، گفت: «روزمره من صد روپیه پیدا می‌کنم چه رقم من یک تُن زغال را به ۹۰۰۰ افغانی بخرم و خریداری کنم و روزگار خود را پیش ببرم کار نیست بار نیست.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان محیط زیست به این باور استند که حکومت سرپرست باید برای جلوگیری از آلودگی هوا، بهای گاز را کاهش دهد و پرچاوی برق را کاهش دهد.

سید قیوم هاشمی، کارشناس کنترول و تفتیش اداره ملی محیط زیست، می‌گوید: «کنترول همه جانبه بالای نرخ گاز مایع داشته باشد و همچنان برق کافی در خدمت شهروندان گذاشته شود چرا که اگر برق و گاز مایع به نرخ مناسب در اختیار و دسترس شهروندان نباشد از سنگ زغال و سایر مواد سوخت استفاده می‌کنند.»
 
در حال حاضر یک تن زغال‌سنگ در بازارهای پایتخت به بیش از چهارده هزار افغانی به فروش می‌رسد و شماری از شهروندان کشور می‌گویند که توان خرید آن را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره