Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی فروش زغال‌سنگ

شهرداری کابل می‌گوید که روند توزیع زغال‌سنگ با بهای ارزان در بیست و دو ناحیه شهر کابل به روز شنبه آغاز شد.

به گفته مسوولان این نهاد، اکنون چهارصد هزار تُن زغال‌سنگ در ۳۲ مرکز برای خرید مشخص شده و هر تُن آن به بهای نه هزار افغانی به فروش می‌رسد.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل گفت: «کمیسیون ویژه‌ای که در راس آن ملا عبدالغنی صاحب برادر بود و چهار صد هزار تُن زغال‌سنگ را به شکل ویژه‌ای اختصاص بر شهر کابل و شهرداری کابل هم یکی از اعضای این کمیسیون است و توزیع و نظارت بر بیست و دو ناحیه کابل، بر عهده شهرداری کابل است، سی و دو مرکز مشخص در بیست و دو ناحیه شهر کابل ایجاد شده که بارگیری‌های شان هفته گذشته انجام شد.»

از سویی هم، آمر خدمات شهری ناحیه پانزدهم کابل، می‌گوید که تا اکنون این ناحیه روند توزیع زغال‌سنگ را آغاز نکرده، اما نام‌های بیشتر از سه صد تن را در لیست توزیع درج کرده‌است.

محب‌الله محب، آمر خدمات شهری ناحیه پانزدهم در این باره چنین می‌گوید: «این پیش وکیل می‌باشد باز وکیل نام متقاضی را در تکت در هر دو طرفش میرساند و یک کنده‌اش پیش وکیل گذر می‌باشد و دگیش به ناحیه که آمد و در لیست توزیعی که ما جور کردیم و این لیست از لیست وکلا جور شده و کتی ازی سر میتیم زمانیکه این نام مطابقت کرد با جزئیات لیست ما و ما این را تعیین می‌کنیم.»

اجمل یکتن از خریداران زغال‌سنگ است، می‌گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید زغال‌سنگ به بهای بلند را ندارد.

اجمل، باشنده کابل گفت: «آمدیم در مارکیت و زغال هم است بسیار قیمت، تُن اش را اینها شانزده هزار می‌گویند و امارت اسلامی نه هزار اعلان کرده در سراسر شهر کابل و شرایط فعلی قسمی است که نه پول است و نه پیسه و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بهای زغال‌سنگ را بیشتر کاهش دهد.

شریف‌الله، باشنده کابل گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که قیمت زغال‌سنگ را کمی دگه هم پایین بیاره بسیار خوب است نه پیسه است و وضعیت بسیار خراب است.»

حمیدالله، باشنده کابل گفت: «زغال را ارزان کنند مردم زورش نمیکشد به این، اگر هشت هزار هم شود بازهم زور شان نمیکشد وضعیت مردم خراب است.»

این در حالی‌ست که بهای یک تُن زغال‌سنگ در بازارهای کشور نزدیک به شانزده هزار افغانی رسیده‌است.

آغاز روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی فروش زغال‌سنگ

به گفته مسوولان این نهاد، اکنون چهارصد هزار تُن زغال‌سنگ در ۳۲ مرکز برای خرید مشخص شده و هر تُن آن به بهای نه هزار افغانی به فروش می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که روند توزیع زغال‌سنگ با بهای ارزان در بیست و دو ناحیه شهر کابل به روز شنبه آغاز شد.

به گفته مسوولان این نهاد، اکنون چهارصد هزار تُن زغال‌سنگ در ۳۲ مرکز برای خرید مشخص شده و هر تُن آن به بهای نه هزار افغانی به فروش می‌رسد.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل گفت: «کمیسیون ویژه‌ای که در راس آن ملا عبدالغنی صاحب برادر بود و چهار صد هزار تُن زغال‌سنگ را به شکل ویژه‌ای اختصاص بر شهر کابل و شهرداری کابل هم یکی از اعضای این کمیسیون است و توزیع و نظارت بر بیست و دو ناحیه کابل، بر عهده شهرداری کابل است، سی و دو مرکز مشخص در بیست و دو ناحیه شهر کابل ایجاد شده که بارگیری‌های شان هفته گذشته انجام شد.»

از سویی هم، آمر خدمات شهری ناحیه پانزدهم کابل، می‌گوید که تا اکنون این ناحیه روند توزیع زغال‌سنگ را آغاز نکرده، اما نام‌های بیشتر از سه صد تن را در لیست توزیع درج کرده‌است.

محب‌الله محب، آمر خدمات شهری ناحیه پانزدهم در این باره چنین می‌گوید: «این پیش وکیل می‌باشد باز وکیل نام متقاضی را در تکت در هر دو طرفش میرساند و یک کنده‌اش پیش وکیل گذر می‌باشد و دگیش به ناحیه که آمد و در لیست توزیعی که ما جور کردیم و این لیست از لیست وکلا جور شده و کتی ازی سر میتیم زمانیکه این نام مطابقت کرد با جزئیات لیست ما و ما این را تعیین می‌کنیم.»

اجمل یکتن از خریداران زغال‌سنگ است، می‌گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید زغال‌سنگ به بهای بلند را ندارد.

اجمل، باشنده کابل گفت: «آمدیم در مارکیت و زغال هم است بسیار قیمت، تُن اش را اینها شانزده هزار می‌گویند و امارت اسلامی نه هزار اعلان کرده در سراسر شهر کابل و شرایط فعلی قسمی است که نه پول است و نه پیسه و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بهای زغال‌سنگ را بیشتر کاهش دهد.

شریف‌الله، باشنده کابل گفت: «از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که قیمت زغال‌سنگ را کمی دگه هم پایین بیاره بسیار خوب است نه پیسه است و وضعیت بسیار خراب است.»

حمیدالله، باشنده کابل گفت: «زغال را ارزان کنند مردم زورش نمیکشد به این، اگر هشت هزار هم شود بازهم زور شان نمیکشد وضعیت مردم خراب است.»

این در حالی‌ست که بهای یک تُن زغال‌سنگ در بازارهای کشور نزدیک به شانزده هزار افغانی رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره