Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی در کابل آغاز شد

روند توزیع زغال‌سنگ به بهای ارزان در سی و دو مرکز در شهر کابل آغاز شده است.

شهردای کابل می‌گوید که در این مرکزها، زغال‌سنگ پنجاه درصد نسبت به بازار ارزان‌تر به فروش می‌رسد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «بدون شک ما در تمام مراکز که این زغال توزیع شده است و وجود دارد هر چهار نمونه زغال وجود دارد و مردم نسبت به نیازمندی خود خریداری می‌کنند اگر کسی نیازمند زغال جغل است زغال جغل را می‌برد، بادامی بخواهند، بادامی، یا سنگ یا خاکه.»

در همین حال، مسوول یکی از ناحیه‌های شهر کابل می‌گوید که بدست آوردن زغال‌سنگ به بهای ارزان در هماهنگی با ناحیه انجام خواهد شد.

عبدالولی آخندزاده، مدیر اداری ناحیه چهارم، گفت: «تاکنون تا ۲۲۲۱ تن مراجعه کرده‌اند آنان تقاضای نمونه‌های مختلف زغال‌سنگ کرده‌اندبعضی شان برای بلند منزل و بعضی شان برای خانه.»

عبدالاول، وکیل گذر، در این باره می‌گوید: «اینجا فقط خانه‌دارانِ که از یک تُن زیادتر و یا کمتر ضرورت دارند در اینجای که ما حضور فزیکی داریم، در اینجا توزیع می‌شود. البته از ده تُن به بالا در ده سبز توزیع می‌شود.»

از سویی هم، برخی از باشند‌گان پایتخت از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در کیفیت زغال‌سنگ توجه کنند.

فهیم، باشنده کابل، گفت: «سنگ‌زغال باشد که ارزان‌تر باشد با قیمت ارزان باشد و با کیفیت باشد. بی‌کیفیت باشد هم خانواده را از بین می‌برد.»

خیرالدین، باشنده کابل، می‌گوید: «زغال‌سنگ خو تا حال ما نخریده‌ایم چرا قیمت است و توانایی‌اش را نداریم بی‌کار استیم.»

برخی آگاهان محیط زیستی به این باور اند که استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سبب آلود‌گی محیط زیست خواهد شد.

کاظم همایون، آگاه مسایل محیط زیستی، گفت: «استفاده از زغال‌سنگ خطرات بسیار جدی را می‌آورد به همین ملحوظ هیچ کشور جهان بدون پالایش استفاده نمی‌کنند.»

انتظار می‌رود در زمستان امسال، چهارصد هزار تُن زغال‌سنگ به بهای ارزان در اختیار پایتخت‌نشینان قرار گیرد که هر تُن آن نه هزار افغانی به فروش می‌رسد.

روند توزیع زغال‌سنگ در مرکزهای دولتی در کابل آغاز شد

از سویی هم، برخی از باشند‌گان پایتخت از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در کیفیت زغال‌سنگ توجه کنند.

Thumbnail

روند توزیع زغال‌سنگ به بهای ارزان در سی و دو مرکز در شهر کابل آغاز شده است.

شهردای کابل می‌گوید که در این مرکزها، زغال‌سنگ پنجاه درصد نسبت به بازار ارزان‌تر به فروش می‌رسد.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «بدون شک ما در تمام مراکز که این زغال توزیع شده است و وجود دارد هر چهار نمونه زغال وجود دارد و مردم نسبت به نیازمندی خود خریداری می‌کنند اگر کسی نیازمند زغال جغل است زغال جغل را می‌برد، بادامی بخواهند، بادامی، یا سنگ یا خاکه.»

در همین حال، مسوول یکی از ناحیه‌های شهر کابل می‌گوید که بدست آوردن زغال‌سنگ به بهای ارزان در هماهنگی با ناحیه انجام خواهد شد.

عبدالولی آخندزاده، مدیر اداری ناحیه چهارم، گفت: «تاکنون تا ۲۲۲۱ تن مراجعه کرده‌اند آنان تقاضای نمونه‌های مختلف زغال‌سنگ کرده‌اندبعضی شان برای بلند منزل و بعضی شان برای خانه.»

عبدالاول، وکیل گذر، در این باره می‌گوید: «اینجا فقط خانه‌دارانِ که از یک تُن زیادتر و یا کمتر ضرورت دارند در اینجای که ما حضور فزیکی داریم، در اینجا توزیع می‌شود. البته از ده تُن به بالا در ده سبز توزیع می‌شود.»

از سویی هم، برخی از باشند‌گان پایتخت از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که در کیفیت زغال‌سنگ توجه کنند.

فهیم، باشنده کابل، گفت: «سنگ‌زغال باشد که ارزان‌تر باشد با قیمت ارزان باشد و با کیفیت باشد. بی‌کیفیت باشد هم خانواده را از بین می‌برد.»

خیرالدین، باشنده کابل، می‌گوید: «زغال‌سنگ خو تا حال ما نخریده‌ایم چرا قیمت است و توانایی‌اش را نداریم بی‌کار استیم.»

برخی آگاهان محیط زیستی به این باور اند که استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سبب آلود‌گی محیط زیست خواهد شد.

کاظم همایون، آگاه مسایل محیط زیستی، گفت: «استفاده از زغال‌سنگ خطرات بسیار جدی را می‌آورد به همین ملحوظ هیچ کشور جهان بدون پالایش استفاده نمی‌کنند.»

انتظار می‌رود در زمستان امسال، چهارصد هزار تُن زغال‌سنگ به بهای ارزان در اختیار پایتخت‌نشینان قرار گیرد که هر تُن آن نه هزار افغانی به فروش می‌رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره