Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرآورده زعفران در بلخ افزایش یافته است

مسوولان ریاست زراعت و مالداری بلخ، از افزایش فرآورده‌های زعفران در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته مسوولان، سال‌پار ۱۵۰ کیلوگرام زعفران برداشت شده بود و امسال به ۲۵۰ کیلوگرام رسیده است.

شمس الدین خالد، رییس زراعت، آبیاری و مالداری بلخ، در این باره گفت: «سال گذشته ۱۵۰ کیلوگرام زعفران برداشت داشتیم، امسال ۲۵۰ کیلوگرام خواهیم داشت.»

در سال‌های پسین، علاقه‌مندی کشاورزان در حوزه شمال به ویژه در بلخ به کشت زعفران بیشتر شده است.

از سویی هم، شماری از پروسس کنندگان زعفران در بلخ می‌گویند که هوای این ولایت برای کشت زعفران مناسب است.

سید زین الله، عثمانی پروسس کننده زعفران، گفت: «کشت زعفران هم افتخار است هم درآمد دارد و هم زمینه کار برای مردم ما ایجاد می‌شود.»

اسدالله، یکی دیگر از پروسس کنندگان، می‌گوید: «از دولت جدا خواهش ما این است که در بخش زعفران بلخ را همکاری کند تا بتوانیم با هرات رقابت کنیم.»

منیرشاه، مدیر عامل اتحادیه پروسس کنندگان زعفران بلخ، گفت: «کشت زعفران در بلخ نتیجه خوب داده خوب حاصل هم داده است.»

زعفران بلخ نه تنها برای پروسس کنندگان و بازرگانان؛ بل برای شماری از بانوان نیز زمینه کار را فراهم کرده است.

ملاله، کارگر، گفت: «خواهش ما از کسانی در راس قرار دارند این است که زمینه کار را برای خانم‌ها مساعد کنند.»

رشیده، یک کارگر دیگر، گفت: «اگر زن و مرد خانواده کار کنند و درآمد داشته باشند زندگی خوب پیش می‌رود.»

هم‌اکنون زعفران در شش ولسوالی ولایت بلخ کشت می‌شود. بربنیاد آمارها، سال گذشته ۸۰ هکتار زمین در ولایت بلخ زعفران کشت شده بود اما امسال بیش از ۱۲۰ هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده است.

فرآورده زعفران در بلخ افزایش یافته است

از سویی هم، شماری از پروسس کنندگان زعفران در بلخ می‌گویند که هوای این ولایت برای کشت زعفران مناسب است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست زراعت و مالداری بلخ، از افزایش فرآورده‌های زعفران در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته مسوولان، سال‌پار ۱۵۰ کیلوگرام زعفران برداشت شده بود و امسال به ۲۵۰ کیلوگرام رسیده است.

شمس الدین خالد، رییس زراعت، آبیاری و مالداری بلخ، در این باره گفت: «سال گذشته ۱۵۰ کیلوگرام زعفران برداشت داشتیم، امسال ۲۵۰ کیلوگرام خواهیم داشت.»

در سال‌های پسین، علاقه‌مندی کشاورزان در حوزه شمال به ویژه در بلخ به کشت زعفران بیشتر شده است.

از سویی هم، شماری از پروسس کنندگان زعفران در بلخ می‌گویند که هوای این ولایت برای کشت زعفران مناسب است.

سید زین الله، عثمانی پروسس کننده زعفران، گفت: «کشت زعفران هم افتخار است هم درآمد دارد و هم زمینه کار برای مردم ما ایجاد می‌شود.»

اسدالله، یکی دیگر از پروسس کنندگان، می‌گوید: «از دولت جدا خواهش ما این است که در بخش زعفران بلخ را همکاری کند تا بتوانیم با هرات رقابت کنیم.»

منیرشاه، مدیر عامل اتحادیه پروسس کنندگان زعفران بلخ، گفت: «کشت زعفران در بلخ نتیجه خوب داده خوب حاصل هم داده است.»

زعفران بلخ نه تنها برای پروسس کنندگان و بازرگانان؛ بل برای شماری از بانوان نیز زمینه کار را فراهم کرده است.

ملاله، کارگر، گفت: «خواهش ما از کسانی در راس قرار دارند این است که زمینه کار را برای خانم‌ها مساعد کنند.»

رشیده، یک کارگر دیگر، گفت: «اگر زن و مرد خانواده کار کنند و درآمد داشته باشند زندگی خوب پیش می‌رود.»

هم‌اکنون زعفران در شش ولسوالی ولایت بلخ کشت می‌شود. بربنیاد آمارها، سال گذشته ۸۰ هکتار زمین در ولایت بلخ زعفران کشت شده بود اما امسال بیش از ۱۲۰ هکتار زمین در این ولایت زعفران کشت شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره