Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" در کابل گشایش یافت

مقام‌های امارت اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" در کابل، می‌گویند که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء، گفت: «تمام زمین‌های بایر که در افغانستان وجود دارد. تاجران ملی و بین‌المللی، هرکس که می‌خواهد سرمایه‌گذاری بکند، بیاید سرمایه گذری بکند.»

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء در این نمایشگاه سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی و انرژی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند.

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش است تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «باید همه‌ی ما از تولید داخلی ما، تنها به زبان نی، باید به گفتار ما، باید به کردار ما، باید به پول که داشته می‌باشیم، حمایت کنیم.»

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مشکلات و ناباسامانی در سیستم مالیات، مردم را با چالش‌ها روبه‌رو کرده‌است و آرزو دارم به این توجه جدی صورت گیرد.»

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در افغانستان فراهم است و آنان می‌توانند در بخش‌های استخراج معادن، زراعت و انرژی سرمایه‌گذاری کنند.

بربنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، در بیش از یک سال گذشته، کار استخراج نزدیک به ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده و اکنون زمینه برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن فراهم است.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در قانون این است، در اصول وزارت معادن و پترولیم این است که معدن کوچک، بغیر از افغان به کسی دیگر داده‌ نمی‌شود.»

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعت و فرهنگ، گفت: «ما هم همه چیز را داریم. چرا ما مشکلات که مانع پیشرفت، تجارت و صنعت ما می‌شوند، را حل نسازیم.»

نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" تا هفدهم ماه قوس ادامه خواهد داشت و در آن بیش از هفتصد شرکت اشتراک کرده است، شرکت کنندگان برگذاری چنین نمایشگاه‌ها را در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند می‌دانند.

نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" در کابل گشایش یافت

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش است تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امارت اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" در کابل، می‌گویند که از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی خواهند کرد.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء، گفت: «تمام زمین‌های بایر که در افغانستان وجود دارد. تاجران ملی و بین‌المللی، هرکس که می‌خواهد سرمایه‌گذاری بکند، بیاید سرمایه گذری بکند.»

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزراء در این نمایشگاه سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، کشاورزی و انرژی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند.

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش است تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، گفت: «باید همه‌ی ما از تولید داخلی ما، تنها به زبان نی، باید به گفتار ما، باید به کردار ما، باید به پول که داشته می‌باشیم، حمایت کنیم.»

محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «مشکلات و ناباسامانی در سیستم مالیات، مردم را با چالش‌ها روبه‌رو کرده‌است و آرزو دارم به این توجه جدی صورت گیرد.»

مسوولان امارت اسلامی می‌افزایند که شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در افغانستان فراهم است و آنان می‌توانند در بخش‌های استخراج معادن، زراعت و انرژی سرمایه‌گذاری کنند.

بربنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، در بیش از یک سال گذشته، کار استخراج نزدیک به ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده و اکنون زمینه برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن فراهم است.

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گفت: «در قانون این است، در اصول وزارت معادن و پترولیم این است که معدن کوچک، بغیر از افغان به کسی دیگر داده‌ نمی‌شود.»

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعت و فرهنگ، گفت: «ما هم همه چیز را داریم. چرا ما مشکلات که مانع پیشرفت، تجارت و صنعت ما می‌شوند، را حل نسازیم.»

نمایشگاه ملی و بین‌المللی "امام ابوحنیفه" تا هفدهم ماه قوس ادامه خواهد داشت و در آن بیش از هفتصد شرکت اشتراک کرده است، شرکت کنندگان برگذاری چنین نمایشگاه‌ها را در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره