Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه خواهان گسترش روابط بازرگانی با تهران شد

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با معاون سفیر ایران خواهان گسترش دادوستد کابل با تهران شده و آن را به سود افغانستان و ایران خوانده است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که امیرخان متقی در این دیدار بر تسهیلات بازرگانی نیز تاکید کرده است.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌گوید که در زمستان پیش‌رو نیاز است تا کالاهای بیشتر از ایران وارد شود.

آقای تکل گفت: «وقتی آن رسیده است که دادوستد اقتصادی با ایران افزایش یابد و خواهان ایجاد تسهیلات در بخش تجارت و ترانزیت شد.»

از سویی‌هم، سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران، می‌گوید که کشورش می‌کوشد تا در بخش بازرگانی و رشد اقتصاد افغانستان را همکاری کند.

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که دادوگرفت افغانستان با ایران در شش ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به بیش از ۳۵۵ میلیون دالر می‌رسد که سهم افغانستان در آن بسیار اندک است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «صادرات که ما به کشور جمهوری ایران داشتیم به ارزش پنج میلیون دالر بود و همچنان واردات که ما داشتیم ۳۵۱ میلیون دالر می‌شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه به ویژه ایران نیاز است تا چالش‌های بانکی برطرف شوند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از تمام بانک‌‎ها خواهش می‌کنیم که مواردات خود ما را با همسایه‌ها و بعد از آن با دنیا برقرار کند و از جامعه جهانی که در روابط تجارتی با کشورهای منطقه و جهان ما را یاری و همرسانی کند.»

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «انتظار این را هم داریم که بخش‌های خاص، خصوصاً بخش‌های در جهت خودکفایی و کارآفرینی به مردم افغانستان بتوانیم کمک بکنیم و بخش تجارت و اقتصاد را فعال بکنیم در افغانستان و فرصت را از دست ندهیم.»

افغانستان بیشتر میوه خشک و پنبه به ایران صادر می‌کند؛ اما مواد نفتی، مواد غذایی و برق از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است.

وزارت خارجه خواهان گسترش روابط بازرگانی با تهران شد

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که دادوگرفت افغانستان با ایران در شش ماه نخست سال روان خورشیدی به بیش از ۳۵۵ میلیون دالر می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با معاون سفیر ایران خواهان گسترش دادوستد کابل با تهران شده و آن را به سود افغانستان و ایران خوانده است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که امیرخان متقی در این دیدار بر تسهیلات بازرگانی نیز تاکید کرده است.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌گوید که در زمستان پیش‌رو نیاز است تا کالاهای بیشتر از ایران وارد شود.

آقای تکل گفت: «وقتی آن رسیده است که دادوستد اقتصادی با ایران افزایش یابد و خواهان ایجاد تسهیلات در بخش تجارت و ترانزیت شد.»

از سویی‌هم، سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران، می‌گوید که کشورش می‌کوشد تا در بخش بازرگانی و رشد اقتصاد افغانستان را همکاری کند.

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که دادوگرفت افغانستان با ایران در شش ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به بیش از ۳۵۵ میلیون دالر می‌رسد که سهم افغانستان در آن بسیار اندک است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «صادرات که ما به کشور جمهوری ایران داشتیم به ارزش پنج میلیون دالر بود و همچنان واردات که ما داشتیم ۳۵۱ میلیون دالر می‌شود.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه به ویژه ایران نیاز است تا چالش‌های بانکی برطرف شوند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «از تمام بانک‌‎ها خواهش می‌کنیم که مواردات خود ما را با همسایه‌ها و بعد از آن با دنیا برقرار کند و از جامعه جهانی که در روابط تجارتی با کشورهای منطقه و جهان ما را یاری و همرسانی کند.»

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «انتظار این را هم داریم که بخش‌های خاص، خصوصاً بخش‌های در جهت خودکفایی و کارآفرینی به مردم افغانستان بتوانیم کمک بکنیم و بخش تجارت و اقتصاد را فعال بکنیم در افغانستان و فرصت را از دست ندهیم.»

افغانستان بیشتر میوه خشک و پنبه به ایران صادر می‌کند؛ اما مواد نفتی، مواد غذایی و برق از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره