Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان خوستی: بازار مناسب برای فروش جلغوزه وجود ندارد

شماری از بازرگانان در خوست خواهان فراهم شدن زمینه صادرات جلغوزه این ولایت استند.

آنان می‌گویند که فرآورده‌های سال‌پار جلغوزه از فروش افتاده است و اگر چالش‌ در سال روان برطرف نشود، به شدت زیان‌مند خواهند شد.

کشمیر، بارزگان، گفت: «ما از مارت اسلامی و پاکستان می‌خواهیم که به لحاظ خدا هرچه زودتر راه را باز کنند که تمام مردم به مشکل روبه‌رو استند.»

بوستان، یک بازرگان دیگر، می‌گوید: «مشکلات این است که موترهای پاکستانی تا مزار شریف و حیرتان رفت و آمد می‌کنند اما موترهای مارا بازرگانان وزیرستانی اجازه‌ی رفت و آمد نمی‌دهند.»

به گفته بازرگانان، صدها تُن جلغوزه در مارکیت این ولایت برای فروش گردآوری شده است؛ اما بازار فروش و زمینه صادرات آن فراهم نیست.

در همین حال، مسوولان محلی خوست می‌گویند که چالش‌ صادرات جلغوزه به زودی برطرف خواهد شد.

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «امارت اسلامی بی تفاوت ننشسته است و برای حل چالش‌های بازرگانان، تلاش می‌کند.»

بازرگانان همچنان از حکومت می‌خواهند که افزون بر پاکستان و چین، زمینه صادرات جلغوزه را به کشورهای دیگر نیز فراهم کند.

بازرگانان خوستی: بازار مناسب برای فروش جلغوزه وجود ندارد

در همین حال، مسوولان محلی خوست می‌گویند که چالش‌ صادرات جلغوزه به زودی برطرف خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان در خوست خواهان فراهم شدن زمینه صادرات جلغوزه این ولایت استند.

آنان می‌گویند که فرآورده‌های سال‌پار جلغوزه از فروش افتاده است و اگر چالش‌ در سال روان برطرف نشود، به شدت زیان‌مند خواهند شد.

کشمیر، بارزگان، گفت: «ما از مارت اسلامی و پاکستان می‌خواهیم که به لحاظ خدا هرچه زودتر راه را باز کنند که تمام مردم به مشکل روبه‌رو استند.»

بوستان، یک بازرگان دیگر، می‌گوید: «مشکلات این است که موترهای پاکستانی تا مزار شریف و حیرتان رفت و آمد می‌کنند اما موترهای مارا بازرگانان وزیرستانی اجازه‌ی رفت و آمد نمی‌دهند.»

به گفته بازرگانان، صدها تُن جلغوزه در مارکیت این ولایت برای فروش گردآوری شده است؛ اما بازار فروش و زمینه صادرات آن فراهم نیست.

در همین حال، مسوولان محلی خوست می‌گویند که چالش‌ صادرات جلغوزه به زودی برطرف خواهد شد.

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «امارت اسلامی بی تفاوت ننشسته است و برای حل چالش‌های بازرگانان، تلاش می‌کند.»

بازرگانان همچنان از حکومت می‌خواهند که افزون بر پاکستان و چین، زمینه صادرات جلغوزه را به کشورهای دیگر نیز فراهم کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره