Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان پایتخت از افزایش پرچاوی‌های برق

شماری از باشند‌گان کابل از افزایش پرچاوی‌های برق در پایتخت شکایت دارند و می‌گویند که نبود برق به مشکلات آنان افزوده و از مسوولان می‌خواهند تا در تامین برق در پایتخت بیشتر تلاش کنند.

به گفته آنان، در حال حاضر در بیست‌و چهار ساعت تنها دوساعت در خانه‌های شان برق دارند.

کابل از جمله پایتخت‌های است که همه ساله در فصل سرما، پرچاوی‌های برق در آن بیشتر می‌شود؛ اما امسال این پرچاوی به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته است.

عزیزی، باشنده کابل، گفت: «زمستان است قسمی که می‌فهمیند همه‌گی به برق ضرورت دارد، بخاطر بخاری، گرم کردن خانه و این‌ها. اما برق نمی‌باشد. همه‌گی به مشکلات فراوان و زیاد روبه‌رو است.»

نورانی، یک باشنده کابل دیگر، گفت:‌ «ما با بسیار مشکلات زیاد مواجه استیم. برق برای یک ساعت می‌آید، تقریباً بیست‌ و چهار ساعت فکر کن که نمی‌باشد.»

نبود برق اثرهای منفی بر تولیدات کارخانه‌ها نیز برجا مانده است.

اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که اگر امارت اسلامی و شرکت برشنا برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی را تامین نکنند، ممکن کارخانه‌های بیشتری بسته شوند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن، گفت: «از هر راه ممکن که می‌شود، برق پارک‌های صنعتی را در وضعیت که فعلاً ما قرار داریم، حد اقل، حد اقل، چهارده ساعت برق منظم داشته باشد تا ما بتوانیم حد اقل در بازار رقابت بتوانیم.»

از سویی هم، شرکت برشنا می‌گوید که به علت مشکلات فنی در برق وارداتی ازبیکستان، اکنون در یک شبانه روز چهار ساعت برق را از منابع  داخلی برای خانه‌های رهایشی فراهم می‌سازند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «۲ ساعت در روز و ۲ ساعت در شب برق فراهم می‌کنیم و همچنان یک اندازه برق به نهادهای حکومتی فراهم می‌کنیم. برای صنایع، ۱۰ ساعت برق فراهم می‌شود، یعنی ۵ ساعت به یک گروپ و ۵ ساعت به گروپ دیگر، برق فراهم می‌شود.»

بیش از ۸۰ درصد برق مورد نیاز کشور از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه می‌پردازد.

شکایت باشندگان پایتخت از افزایش پرچاوی‌های برق

کابل از جمله پایتخت‌های است که همه ساله در فصل سرما، پرچاوی‌های برق در آن بیشتر می‌شود؛ اما امسال این پرچاوی به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشند‌گان کابل از افزایش پرچاوی‌های برق در پایتخت شکایت دارند و می‌گویند که نبود برق به مشکلات آنان افزوده و از مسوولان می‌خواهند تا در تامین برق در پایتخت بیشتر تلاش کنند.

به گفته آنان، در حال حاضر در بیست‌و چهار ساعت تنها دوساعت در خانه‌های شان برق دارند.

کابل از جمله پایتخت‌های است که همه ساله در فصل سرما، پرچاوی‌های برق در آن بیشتر می‌شود؛ اما امسال این پرچاوی به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته است.

عزیزی، باشنده کابل، گفت: «زمستان است قسمی که می‌فهمیند همه‌گی به برق ضرورت دارد، بخاطر بخاری، گرم کردن خانه و این‌ها. اما برق نمی‌باشد. همه‌گی به مشکلات فراوان و زیاد روبه‌رو است.»

نورانی، یک باشنده کابل دیگر، گفت:‌ «ما با بسیار مشکلات زیاد مواجه استیم. برق برای یک ساعت می‌آید، تقریباً بیست‌ و چهار ساعت فکر کن که نمی‌باشد.»

نبود برق اثرهای منفی بر تولیدات کارخانه‌ها نیز برجا مانده است.

اتاق صنایع و معادن کابل می‌گوید که اگر امارت اسلامی و شرکت برشنا برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی را تامین نکنند، ممکن کارخانه‌های بیشتری بسته شوند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن، گفت: «از هر راه ممکن که می‌شود، برق پارک‌های صنعتی را در وضعیت که فعلاً ما قرار داریم، حد اقل، حد اقل، چهارده ساعت برق منظم داشته باشد تا ما بتوانیم حد اقل در بازار رقابت بتوانیم.»

از سویی هم، شرکت برشنا می‌گوید که به علت مشکلات فنی در برق وارداتی ازبیکستان، اکنون در یک شبانه روز چهار ساعت برق را از منابع  داخلی برای خانه‌های رهایشی فراهم می‌سازند.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «۲ ساعت در روز و ۲ ساعت در شب برق فراهم می‌کنیم و همچنان یک اندازه برق به نهادهای حکومتی فراهم می‌کنیم. برای صنایع، ۱۰ ساعت برق فراهم می‌شود، یعنی ۵ ساعت به یک گروپ و ۵ ساعت به گروپ دیگر، برق فراهم می‌شود.»

بیش از ۸۰ درصد برق مورد نیاز کشور از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره