Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از اثرهای بد ادامه محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت بر بانک‌های کشور، روند انتقال پول بازرگانان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

مسوولان این اتاق می‌افزایند که انتقال پول از طریق بانک‌های کشور تنها برای خرید مواد خوراکی و مواد اولیه انجام می‌شود و بازرگانان برای خرید کالاهای تزئینی نمی‌توانند پول خود را انتقال دهند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «مواد خوراکه، مواد اولیه و مواد ضروری که است برای او (تی تی) می‌شود، اما زمانگیر است. به وقت و زمان از یک جای به دیگر جای می‌رسد، بسیار مشکل است چون د افعانستان بانک زیر تعزیرات است.»

در همین حال، برخی از باشندگان کابل انتقاد دارند که هنوز هم، در برداشت پول از بانک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.

نصیر فرهنمد، باشنده گفت: «مردم خیلی دچار مشکل استند، همیشه وقتیکه مراجعه می‌کنند به بانک، به صف‌ها انتظار می‌ماند تا اینکه همان پول‌های خود را بدست بیاورند.»

اما بانک مرکزی می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی سپرده‌های مردم در بانک‌ها افزایش یافته است.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «با گذشت هر روز وضعیت بانکی رو به خوب شدن است. آمارهای پسین سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که امانت‌های مردم در بانک‌ها افزایش یافته است و در سرمایه‌های بانک نیز افزایش آمده است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که مشکلات در انتقال پول، بهای کالاها را در بازارهای کشور افزایش داده است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بعد از اینکه محدودیت‌ها وضع شد، این‌ها از طریق صرافی‌ها پول شان را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند که بالای هر ۱۰۰ هزار دالر، ۴ هزار دالر هزینه می‌آید.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سیستم بانکی بین‌المللی سویفت قطع شد و سیالیت در مارکیت برای سکتور مالی مشکلات را بوجود آورد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بسیاری از بازرگانان و صنعتکاران برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور پول‌های شان را با پرداخت هزینه پیشتر از با شیوه حواله به بیرون کشور انتقال می‌دهند.

نگرانی از اثرهای بد ادامه محدودیت‌ها بر بانک‌های کشور

در همین حال، برخی از باشندگان کابل انتقاد دارند که هنوز هم، در برداشت پول از بانک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که محدودیت بر بانک‌های کشور، روند انتقال پول بازرگانان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

مسوولان این اتاق می‌افزایند که انتقال پول از طریق بانک‌های کشور تنها برای خرید مواد خوراکی و مواد اولیه انجام می‌شود و بازرگانان برای خرید کالاهای تزئینی نمی‌توانند پول خود را انتقال دهند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «مواد خوراکه، مواد اولیه و مواد ضروری که است برای او (تی تی) می‌شود، اما زمانگیر است. به وقت و زمان از یک جای به دیگر جای می‌رسد، بسیار مشکل است چون د افعانستان بانک زیر تعزیرات است.»

در همین حال، برخی از باشندگان کابل انتقاد دارند که هنوز هم، در برداشت پول از بانک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.

نصیر فرهنمد، باشنده گفت: «مردم خیلی دچار مشکل استند، همیشه وقتیکه مراجعه می‌کنند به بانک، به صف‌ها انتظار می‌ماند تا اینکه همان پول‌های خود را بدست بیاورند.»

اما بانک مرکزی می‌گوید که در سال ۲۰۲۲ میلادی سپرده‌های مردم در بانک‌ها افزایش یافته است.

حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: «با گذشت هر روز وضعیت بانکی رو به خوب شدن است. آمارهای پسین سال ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که امانت‌های مردم در بانک‌ها افزایش یافته است و در سرمایه‌های بانک نیز افزایش آمده است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که مشکلات در انتقال پول، بهای کالاها را در بازارهای کشور افزایش داده است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بعد از اینکه محدودیت‌ها وضع شد، این‌ها از طریق صرافی‌ها پول شان را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند که بالای هر ۱۰۰ هزار دالر، ۴ هزار دالر هزینه می‌آید.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «سیستم بانکی بین‌المللی سویفت قطع شد و سیالیت در مارکیت برای سکتور مالی مشکلات را بوجود آورد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بسیاری از بازرگانان و صنعتکاران برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور پول‌های شان را با پرداخت هزینه پیشتر از با شیوه حواله به بیرون کشور انتقال می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره