Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۵۰۰ اثر باستانی از معدن مس‌عینک بدست آمده است

از آغاز کار برای آماده سازی معدن مس‌عینک لوگر تا کنون دوهزار و پنج‌صد اثر باستانی از این بخش به دست آمد‌ه‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بیشتر این اثرها به موزیم ملی انتقال یافته‌اند.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگی این وزارت می‌گوید که این اثرها از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌ سو از مس‌عینک لوگر بدست آمده است.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «از سال ۲۰۰۹ به این سو به اساس معلومات آن‌جا بعضی کارها شده بود گفته می‌توانیم که در حدود ۲۵۰۰ اثر باستانی به دست آمده است و آن آثار که قابل نگهداری بود به موزیم ملی فرستاده شده است.»

به گفته مسوولان قدمت این اثرها سده‌های دوم و‌ سوم هجری خورشیدی را در بر می‌گیرد.

در همین حال، مسوول موزیم ملی می‌گوید که از این اثرها به خوبی در این موزیم نگهداری می‌شود.

یحیا محب زاده، معاون موزیم ملی افغانستان، گفت: «شامل می‌شود به آثار گلی اکثریت این اثرها در کنار این ظروف برونزی و اشیای که بدست آمده شامل همین مواد می‌باشد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با استخراج مس‌عینک لوگر اثرهای باستانی نباید آسیب بیبیند.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نکته مهم و اساسی این است که به پروسه استخراج توجه بیشتر صورت بگیرد تا آثار باستانی که کشف می‌شود آسیب نبیند.»

مسوولان پیشین و برحال وزارت معادن و پترولیم گفته اند که موجودیت اثرهای باستانی کار استخراج مس‌عینک لوگر را به تاخیر انداخته است.

در حال حاضر شرکت "ام سی سی" چین برای آغاز کار پروژه مس‌عینک لوگر با مسوولان امارت اسلامی در حال رایزنی است و انتظار می‌رود که کار این پروژه از سر گرفته شود.

۲۵۰۰ اثر باستانی از معدن مس‌عینک بدست آمده است

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با استخراج مس‌عینک لوگر اثرهای باستانی نباید آسیب بیبیند.

تصویر بندانگشتی

از آغاز کار برای آماده سازی معدن مس‌عینک لوگر تا کنون دوهزار و پنج‌صد اثر باستانی از این بخش به دست آمد‌ه‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بیشتر این اثرها به موزیم ملی انتقال یافته‌اند.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگی این وزارت می‌گوید که این اثرها از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌ سو از مس‌عینک لوگر بدست آمده است.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «از سال ۲۰۰۹ به این سو به اساس معلومات آن‌جا بعضی کارها شده بود گفته می‌توانیم که در حدود ۲۵۰۰ اثر باستانی به دست آمده است و آن آثار که قابل نگهداری بود به موزیم ملی فرستاده شده است.»

به گفته مسوولان قدمت این اثرها سده‌های دوم و‌ سوم هجری خورشیدی را در بر می‌گیرد.

در همین حال، مسوول موزیم ملی می‌گوید که از این اثرها به خوبی در این موزیم نگهداری می‌شود.

یحیا محب زاده، معاون موزیم ملی افغانستان، گفت: «شامل می‌شود به آثار گلی اکثریت این اثرها در کنار این ظروف برونزی و اشیای که بدست آمده شامل همین مواد می‌باشد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با استخراج مس‌عینک لوگر اثرهای باستانی نباید آسیب بیبیند.

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «نکته مهم و اساسی این است که به پروسه استخراج توجه بیشتر صورت بگیرد تا آثار باستانی که کشف می‌شود آسیب نبیند.»

مسوولان پیشین و برحال وزارت معادن و پترولیم گفته اند که موجودیت اثرهای باستانی کار استخراج مس‌عینک لوگر را به تاخیر انداخته است.

در حال حاضر شرکت "ام سی سی" چین برای آغاز کار پروژه مس‌عینک لوگر با مسوولان امارت اسلامی در حال رایزنی است و انتظار می‌رود که کار این پروژه از سر گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره