Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال از سرگیری پروژه‌های متوقف شده هند در افغانستان

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که کار پنج‌صد پروژه هند در سی‌وچهار ولایت افغانستان به علت‌های گوناگون متوقف مانده‌اند.

بربنیاد این گزارش‌ها، انتظار می‌رود که دهلی نو برنامه‌‌یی را برای از سرگیری کار این پروژه در دست گیرد.

در بیانیه‌یی وزات خارجه هند آمده است: «پیشنهادهای گوناگون در این باره زیر کار استند. به علت اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان، عملی شدن این پروژه‌ها با ورشکسته‌گی روبه‌رو شده‌اند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که آغاز کار در پروژه‌های ناتمام در کشور سبب ایجاد کار و افزایش درآمد برای خانواده‌ها خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از سرگیری پروژه‌های انکشافی و توسعه‌یی هم باعث جهش و رونق اقتصادی کشور خواهد شد و هم در ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بی‌کاری نقش برجسته را ایفا می‌کند.»

عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «در حدود هفتاد درصد این پروژه‌های انکشافی در مناطق دوردست روستایی در ۳۴ ولایت کشور در بخش‌های اعمار مکاتب، شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی، لیلیه‌ها و انستیتوت‌های محلی، اعمار دیوارهای استنادی، سرک‌ها، ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی، اعمار استدیوم‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی تحت پوشش قرار دارد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که از سرگیری کار پروژه‌های هند سبب بهبود روابط افغانستان با منطقه و ایجاد کار برای شهروندان کشور می‌شود.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه هند دوباره بخواهد این پروژه‌ها را در افغانستان آغاز بکند از جانب اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد شغل و بلند رفتن سطح عاید افغانستان گردد.»

پیش از این وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که دهلی نو علاقه دارد که ۱۲ پروژه ناتمام‌اش را در بخش‌های گوناگون در افغانستان از سر بگیرد.

احتمال از سرگیری پروژه‌های متوقف شده هند در افغانستان

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که آغاز کار در پروژه‌های ناتمام در کشور سبب ایجاد کار و افزایش درآمد برای خانواده‌ها خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که کار پنج‌صد پروژه هند در سی‌وچهار ولایت افغانستان به علت‌های گوناگون متوقف مانده‌اند.

بربنیاد این گزارش‌ها، انتظار می‌رود که دهلی نو برنامه‌‌یی را برای از سرگیری کار این پروژه در دست گیرد.

در بیانیه‌یی وزات خارجه هند آمده است: «پیشنهادهای گوناگون در این باره زیر کار استند. به علت اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان، عملی شدن این پروژه‌ها با ورشکسته‌گی روبه‌رو شده‌اند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که آغاز کار در پروژه‌های ناتمام در کشور سبب ایجاد کار و افزایش درآمد برای خانواده‌ها خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «از سرگیری پروژه‌های انکشافی و توسعه‌یی هم باعث جهش و رونق اقتصادی کشور خواهد شد و هم در ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بی‌کاری نقش برجسته را ایفا می‌کند.»

عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «در حدود هفتاد درصد این پروژه‌های انکشافی در مناطق دوردست روستایی در ۳۴ ولایت کشور در بخش‌های اعمار مکاتب، شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی، لیلیه‌ها و انستیتوت‌های محلی، اعمار دیوارهای استنادی، سرک‌ها، ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی، اعمار استدیوم‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی تحت پوشش قرار دارد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که از سرگیری کار پروژه‌های هند سبب بهبود روابط افغانستان با منطقه و ایجاد کار برای شهروندان کشور می‌شود.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در صورتیکه هند دوباره بخواهد این پروژه‌ها را در افغانستان آغاز بکند از جانب اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد شغل و بلند رفتن سطح عاید افغانستان گردد.»

پیش از این وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که دهلی نو علاقه دارد که ۱۲ پروژه ناتمام‌اش را در بخش‌های گوناگون در افغانستان از سر بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره