Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان ملل متحد از گرسنگی شدید در سال پیش‌رو در افغانستان

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا "اوچا" در گزارشی گفته است که بیست میلیون تن تا ماه مارچ سال ۲۰۲۳ با گرسنگی شدید در افغانستان روبه‌رو خواهند شد.

در گزارش اوچا آمده است: «بیست میلیون تن تا ماه مارچ سال ۲۰۲۳، با گرسنگی شدید روبه‌رو خواهند شد و چهار میلیون کودک و زن با سوء تغذیه شدید روبه‌رو خواهند شد. اوضاع بد اقتصادی باعث کاهش درآمد، افزایش قرضه‌ها و افزایش بی‌کاری شده است و همچنان به علت افزایش بهای کالاها، مردم ۷۱ درصد از درآمدهای شان را برای خرید خوراک مصروف می‌کنند.‌»

در همین حال، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۲میلیون‌ها تن از افغانستان، اوکرایین و کانگو به هدف دست‌یابی به زنده‌گی بهتر مهاجر شده اند.

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل افزوده است که در سال ۲۰۲۳ نیاز به صلح است تا مردم در سراسر جهان در رفاه، آرامش، امنیت و در فضای مناسب زندگی کنند.

آقای گوترش در این باره چنین می‌گوید: «در سال ۲۰۲۲، میلون‌ها تن در سراسر جهان بی‌جا شدند. از اوکرایین تا افغانستان و کانگو و فراتر از آن، مردم دار و ندار خانه‌های‌شان را رها کرده اند و به دنبال یافتن زندگی بهتر در جاهای دیگر شدند. صد میلیون تن در سراسر جهان، به علت جنگ، خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگلات، فقر و گرسنگی آواره بودند.»

همزمان با فرارسید فصل سرما، شماری از پایتخت‌نشینان از مشکلات اقتصادی شان سخن می‌زنند.

ذکیه، نادار گفت: «می‌گویند مادر زودکن برای ما هرچیز پیدا کن که بخوریم. این‌ها اشتک استند، دگه توان گرسنگی را ندارند.»

فیروز، کودک کارگر گفت: «روزانه پلاستیک فروشی می‌روم، گاهی می‌باشد گاهی نه. یگان دفعه باشد، چهل روپه و پنجاه روپه کار می‌کنیم.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از حکومت فعلی و هم نهادهای بین‌المللی تقاضای ما این است که در قسمت سرمایه‌گذاری‌های که بتواند به مردم ما جای کار ایجاد، کمک کند.»

پیش از این، کمیته صلیب سرخ از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارشی گفته است که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان توان خرید غذا و سوخت را ندارند.

نگرانی سازمان ملل متحد از گرسنگی شدید در سال پیش‌رو در افغانستان

در همین حال، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۲میلیون‌ها تن از افغانستان، اوکرایین و کانگو به هدف دست‌یابی به زنده‌گی بهتر مهاجر شده اند.

تصویر بندانگشتی

اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا "اوچا" در گزارشی گفته است که بیست میلیون تن تا ماه مارچ سال ۲۰۲۳ با گرسنگی شدید در افغانستان روبه‌رو خواهند شد.

در گزارش اوچا آمده است: «بیست میلیون تن تا ماه مارچ سال ۲۰۲۳، با گرسنگی شدید روبه‌رو خواهند شد و چهار میلیون کودک و زن با سوء تغذیه شدید روبه‌رو خواهند شد. اوضاع بد اقتصادی باعث کاهش درآمد، افزایش قرضه‌ها و افزایش بی‌کاری شده است و همچنان به علت افزایش بهای کالاها، مردم ۷۱ درصد از درآمدهای شان را برای خرید خوراک مصروف می‌کنند.‌»

در همین حال، دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۲میلیون‌ها تن از افغانستان، اوکرایین و کانگو به هدف دست‌یابی به زنده‌گی بهتر مهاجر شده اند.

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل افزوده است که در سال ۲۰۲۳ نیاز به صلح است تا مردم در سراسر جهان در رفاه، آرامش، امنیت و در فضای مناسب زندگی کنند.

آقای گوترش در این باره چنین می‌گوید: «در سال ۲۰۲۲، میلون‌ها تن در سراسر جهان بی‌جا شدند. از اوکرایین تا افغانستان و کانگو و فراتر از آن، مردم دار و ندار خانه‌های‌شان را رها کرده اند و به دنبال یافتن زندگی بهتر در جاهای دیگر شدند. صد میلیون تن در سراسر جهان، به علت جنگ، خشک‌سالی، آتش‌سوزی جنگلات، فقر و گرسنگی آواره بودند.»

همزمان با فرارسید فصل سرما، شماری از پایتخت‌نشینان از مشکلات اقتصادی شان سخن می‌زنند.

ذکیه، نادار گفت: «می‌گویند مادر زودکن برای ما هرچیز پیدا کن که بخوریم. این‌ها اشتک استند، دگه توان گرسنگی را ندارند.»

فیروز، کودک کارگر گفت: «روزانه پلاستیک فروشی می‌روم، گاهی می‌باشد گاهی نه. یگان دفعه باشد، چهل روپه و پنجاه روپه کار می‌کنیم.»

شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «از حکومت فعلی و هم نهادهای بین‌المللی تقاضای ما این است که در قسمت سرمایه‌گذاری‌های که بتواند به مردم ما جای کار ایجاد، کمک کند.»

پیش از این، کمیته صلیب سرخ از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارشی گفته است که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان توان خرید غذا و سوخت را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره