Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

علاقه‌مندی چین به تولید برق از زغال‌سنگ در افغانستان

شرکت برشنا در خبرنامه‌یی می‌گوید که بازرگانان چینی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری تولید ۵۰۰ میگاوات برق از زغال‌سنگ در افغانستان علاقه‌مندی نشان داد‌ه‌اند.

به گفته شرکت برشنا، این شرکت به سرمایه‌گذاران چین در زمینه فراهم سازی سرمایه‌گذاری برای تولید برق در کشور آماده همکاری است.

در خبرنامه شرکت برشنا آمده است: هیأت مشترک فنی شرکت برشنا و چین در نشست‌های مشترک در باره تولید برق از زغال‌سنگ گفت‌وگو خواهند کرد.

در همین حال، باشنده گان پایتخت از قطع دوام‌دار برق شکایت می کنند و می‌گویند که نبود برق خانواده‌ها و شرکت‌های خصوصی را نیز با مشکل فراوان روبه‌رو کرده است.

عبدالنصیر رښتیا، رییس اجرایی اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن، گفت: «بنا بر مشکلات و یا کم‌بود برق نه تنها اینکه بخش تولیدی ما با مشکل روبه‌رو شده حتا بخاطر تنویر خانه‌ها هم به پرچاوی‌های خیلی متعددی مواجه استیم.»

نوید، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بی برقی بسیار زیاد است مردم بیخی چیزی ندارد حساب سوخت ندارد این برق که نباشد مشکلات به ما بسیار زیاد می‌شود حتی ما تلیفون خود را چارچ کرده نمی‌توانیم.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، افغانستان در حدود ۱۶۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که تنها ۳۰ درصد آن از منابع داخلی تأمین می‌شود و بیشتر برقرا از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌کند.

این در حالی است که عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب در رأس یک هیات برای امضای قرار داد برق وارداتی و پرداخت ۳۵ میلیون دالر قرض کشور ازبیکستان به این کشور سفر کرده است.

علاقه‌مندی چین به تولید برق از زغال‌سنگ در افغانستان

در همین حال، باشنده گان پایتخت از قطع دوام‌دار برق شکایت می کنند و می‌گویند که نبود برق خانواده‌ها و شرکت‌های خصوصی را نیز با مشکل فراوان روبه‌رو کرده است.

Thumbnail

شرکت برشنا در خبرنامه‌یی می‌گوید که بازرگانان چینی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری تولید ۵۰۰ میگاوات برق از زغال‌سنگ در افغانستان علاقه‌مندی نشان داد‌ه‌اند.

به گفته شرکت برشنا، این شرکت به سرمایه‌گذاران چین در زمینه فراهم سازی سرمایه‌گذاری برای تولید برق در کشور آماده همکاری است.

در خبرنامه شرکت برشنا آمده است: هیأت مشترک فنی شرکت برشنا و چین در نشست‌های مشترک در باره تولید برق از زغال‌سنگ گفت‌وگو خواهند کرد.

در همین حال، باشنده گان پایتخت از قطع دوام‌دار برق شکایت می کنند و می‌گویند که نبود برق خانواده‌ها و شرکت‌های خصوصی را نیز با مشکل فراوان روبه‌رو کرده است.

عبدالنصیر رښتیا، رییس اجرایی اتحادیه کارخانه‌های ذوب آهن، گفت: «بنا بر مشکلات و یا کم‌بود برق نه تنها اینکه بخش تولیدی ما با مشکل روبه‌رو شده حتا بخاطر تنویر خانه‌ها هم به پرچاوی‌های خیلی متعددی مواجه استیم.»

نوید، باشنده کابل، گفت: «مشکلات بی برقی بسیار زیاد است مردم بیخی چیزی ندارد حساب سوخت ندارد این برق که نباشد مشکلات به ما بسیار زیاد می‌شود حتی ما تلیفون خود را چارچ کرده نمی‌توانیم.»

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، افغانستان در حدود ۱۶۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که تنها ۳۰ درصد آن از منابع داخلی تأمین می‌شود و بیشتر برقرا از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌کند.

این در حالی است که عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب در رأس یک هیات برای امضای قرار داد برق وارداتی و پرداخت ۳۵ میلیون دالر قرض کشور ازبیکستان به این کشور سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره