Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش امریکا برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع بشری در افغانستان

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که کشورش همچون بزرگترین کمک‌کننده افغانستان می‌کوشد تا از بدترشدن اوضاع بشری در کشور جلوگیری کند.

به گفته ند پرایس، منع زنان از کار کردن در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، میلیون‌ها افغان را  که وابسته به این نهادها استند با خطر روبه‌رو می‌سازد.

آقای پرایس در یک نشست خبری می‌افزاید که زنان در محراق روند فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه در جهان قرار دارند.

سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «در افغانستان تاکنون، تنها زنان به گونه خاص قادر به دسترسی و رسیدگی به افراد آسیب دیده و متضرر شده اند و زنان باید در نهادهای غیر دولتی کار کنند تا میلیون‌ها افغان بتوانند غذا، دارو، لوازم زمستانی را از بهر زنده‌ماندن شان دریافت کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که بیش از ۲۵۰۰ موسسه داخلی و خارجی ثبت این وزارت است که از این میان ۱۷۶موسسه خارجی در سال ۲۰۲۲ میلادی از کار شان به وزارت اقتصاد گزارش داده اند.

عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «در مجموع به تعداد ۲۵۶۵ موسسه غیر دولتی که ۲۷۲ آن خارجی و ۲۲۹۳ موسسه داخلی می‌باشد، ثبت وزارت اقتصاد است. در سال ۲۰۲۲ جمعاً به تعداد ۶۱۶ موسسه غیر دولتی از فعالیت‌شان به وزارت اقتصاد گزارش دادند که از جمله ۱۷۶ موسسه خارجی و ۴۴۱ موسسه غیر دولتی داخلی می‌باشد.»

از سویی هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که در شرایط کنونی شهروندان کشور نیاز به کمک‌های جامعه جهانی دارند و متوقف شدن فعالیت برخی از نهادهای مددرسان در افغانستان مشکلات اقتصادی را بیشتر می‌سازد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «متاسفانه خود توقف ناگهانی کمک‌ها منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی و تقاضای کل کاهش درآمد خانواده‌ها و کاهش مصرف شد.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مردم افغانستان شدید به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند است و هر اخلال که در پروسه رسانیدن کمک‌ها وارد می‌شود از یک جانب باعث کاهش اشتغال و سطح درآمد می‌گردد و از جانب دیگر صدمه شدید به اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور وارد می‌کند.»

پیش از این، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که برای گفت‌وگو با رهبران حکومت سرپرست در باره مساله ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی، یک مقام بلندپایه سازمان ملل در آینده نزدیک به افغانستان سفر می‌کند.

تلاش امریکا برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع بشری در افغانستان

به گفته ند پرایس، منع زنان از کار کردن در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، میلیون‌ها افغان را  که وابسته به این نهادها استند با خطر روبه‌رو می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که کشورش همچون بزرگترین کمک‌کننده افغانستان می‌کوشد تا از بدترشدن اوضاع بشری در کشور جلوگیری کند.

به گفته ند پرایس، منع زنان از کار کردن در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، میلیون‌ها افغان را  که وابسته به این نهادها استند با خطر روبه‌رو می‌سازد.

آقای پرایس در یک نشست خبری می‌افزاید که زنان در محراق روند فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه در جهان قرار دارند.

سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «در افغانستان تاکنون، تنها زنان به گونه خاص قادر به دسترسی و رسیدگی به افراد آسیب دیده و متضرر شده اند و زنان باید در نهادهای غیر دولتی کار کنند تا میلیون‌ها افغان بتوانند غذا، دارو، لوازم زمستانی را از بهر زنده‌ماندن شان دریافت کنند.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که بیش از ۲۵۰۰ موسسه داخلی و خارجی ثبت این وزارت است که از این میان ۱۷۶موسسه خارجی در سال ۲۰۲۲ میلادی از کار شان به وزارت اقتصاد گزارش داده اند.

عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «در مجموع به تعداد ۲۵۶۵ موسسه غیر دولتی که ۲۷۲ آن خارجی و ۲۲۹۳ موسسه داخلی می‌باشد، ثبت وزارت اقتصاد است. در سال ۲۰۲۲ جمعاً به تعداد ۶۱۶ موسسه غیر دولتی از فعالیت‌شان به وزارت اقتصاد گزارش دادند که از جمله ۱۷۶ موسسه خارجی و ۴۴۱ موسسه غیر دولتی داخلی می‌باشد.»

از سویی هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که در شرایط کنونی شهروندان کشور نیاز به کمک‌های جامعه جهانی دارند و متوقف شدن فعالیت برخی از نهادهای مددرسان در افغانستان مشکلات اقتصادی را بیشتر می‌سازد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «متاسفانه خود توقف ناگهانی کمک‌ها منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های عمومی و تقاضای کل کاهش درآمد خانواده‌ها و کاهش مصرف شد.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مردم افغانستان شدید به کمک‌های جامعه جهانی نیازمند است و هر اخلال که در پروسه رسانیدن کمک‌ها وارد می‌شود از یک جانب باعث کاهش اشتغال و سطح درآمد می‌گردد و از جانب دیگر صدمه شدید به اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور وارد می‌کند.»

پیش از این، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است که برای گفت‌وگو با رهبران حکومت سرپرست در باره مساله ممنوعیت کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی، یک مقام بلندپایه سازمان ملل در آینده نزدیک به افغانستان سفر می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره