Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویب ٨ پروژه شهرداری کابل به ارزش ۷۵۰ میلیون افغانی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، می‌گوید که ٨ پروژه پیشنهادی شهرداری کابل در دو هفته گذشته به ارزش ۷۵۰ میلیون افغانی تصویب شده‌اند.

آقای برادر در مراسم امضای پیمان حوزه نفتی آمو دریا، می‌گوید که چهره کابل در یک‌ونیم سال گذشته پس از آمدن امارت اسلامی، تغییر کرده است.

بربنیاد گفته‌های آقای برادر، کارهای عملی در بخش‌های صفایی شهر و بازسازی سرک‌ها در حال حاضر در کابل جریان دارد.

ملا عبدالغنی برادر گفته است: «ده یا پانزده روز پیش ما هفت یا هشت پروژه شهرداری را تایید کردیم و به آنها سپردیم. این پروژه‌ها به ۷۵۰ میلیون افغانی در داخل شهر است و کار روان است.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا همچنان می‌افزاید که با عملی شدن پروژه‌های بزرگ ملی در کشور، اقتصاد مردم نیز به بهبود خواهد یافت.

با این حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که بازسازی سرک‌ها و وصل کردن مناطق بر یکدیگر به منظور جلوگیری از ازدحام، اقدام مثبت است و این پروژه‌ها نباید به مردم ضرر برسانند.

عطا محمد، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «راه میان وزیر اکبرخان و قلعه موسی راه خوب است نزدیک‌تر شده و به مردم سهولت آورده است.»

قیس، یکباشنده دیگر کابل، می‌گوید: «دو یا دونیم ماه می‌شود که خانه‌های مردم در اینجا (سرک) چپه شده و کارش در جریان است.»

بربنیاد آمارهای شهرداری کابل، این اداره در حال تطبیق ۴۰ پروژه در بخش‌های ترمیم و ساخت‌وساز سرک‌ها، چهار راه‌ها، ایجاد غرفه‌ها و سایر خدمات عامه در نقاط مختلف پایتخت است.

تصویب ٨ پروژه شهرداری کابل به ارزش ۷۵۰ میلیون افغانی

آقای برادر در مراسم امضای پیمان حوزه نفتی آمو دریا، می‌گوید که چهره کابل در یک‌ونیم سال گذشته پس از آمدن امارت اسلامی، تغییر کرده است.

Thumbnail

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، می‌گوید که ٨ پروژه پیشنهادی شهرداری کابل در دو هفته گذشته به ارزش ۷۵۰ میلیون افغانی تصویب شده‌اند.

آقای برادر در مراسم امضای پیمان حوزه نفتی آمو دریا، می‌گوید که چهره کابل در یک‌ونیم سال گذشته پس از آمدن امارت اسلامی، تغییر کرده است.

بربنیاد گفته‌های آقای برادر، کارهای عملی در بخش‌های صفایی شهر و بازسازی سرک‌ها در حال حاضر در کابل جریان دارد.

ملا عبدالغنی برادر گفته است: «ده یا پانزده روز پیش ما هفت یا هشت پروژه شهرداری را تایید کردیم و به آنها سپردیم. این پروژه‌ها به ۷۵۰ میلیون افغانی در داخل شهر است و کار روان است.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا همچنان می‌افزاید که با عملی شدن پروژه‌های بزرگ ملی در کشور، اقتصاد مردم نیز به بهبود خواهد یافت.

با این حال، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که بازسازی سرک‌ها و وصل کردن مناطق بر یکدیگر به منظور جلوگیری از ازدحام، اقدام مثبت است و این پروژه‌ها نباید به مردم ضرر برسانند.

عطا محمد، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «راه میان وزیر اکبرخان و قلعه موسی راه خوب است نزدیک‌تر شده و به مردم سهولت آورده است.»

قیس، یکباشنده دیگر کابل، می‌گوید: «دو یا دونیم ماه می‌شود که خانه‌های مردم در اینجا (سرک) چپه شده و کارش در جریان است.»

بربنیاد آمارهای شهرداری کابل، این اداره در حال تطبیق ۴۰ پروژه در بخش‌های ترمیم و ساخت‌وساز سرک‌ها، چهار راه‌ها، ایجاد غرفه‌ها و سایر خدمات عامه در نقاط مختلف پایتخت است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره