Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ارزش افغانی در برابر دالر

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که از دو روز بدینسو، ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است.

سخنگوی این اتحادیه می‌افزاید که تبلیغات در باره تعلیق کمک‌های بشردوستانه، بر ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر اثر بد گذاشته است.

این اتحادیه آمار می‌دهد که بانک مرکزی افغانستان برای بهبود ارزش افغانی، امروز هفده میلیون دالر را در بازار لیلام کرد.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان، گفت: «از دو روز بدینسو تبلیغات منفی که آن به این معنا بود که گویا کمک‌های بشری و بسته دالر در دو هفته و سه هفته نیامده است یک کمی روی مارکیت تاثیر منفی کرده بود و دیروز به اساس مداخله افغانستان بانک افغانی جای اصلی خود را پیدا کرده است.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برند و توان خرید مواد خوراکی را با بهای بلند ندارند.

به گفته آنان، با کاهش ارزش افغانی، اکنون بهای مواد خوراکی نیز در بازارها افزایش یافته است.

محمد یاسین، فروشنده، گفت: «یک بوجی برنج تقریبا ۲۰۰ افغانی بلند شده است آرد بلند نشده دالر ۹۰ و ۵۰ پیسه شده است.»

عبدالهادی، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از حکومت این است تا در باره از این‌ها کنترول داشته باشند در بازار و همچنان یک نرخ مناسب را برای مواد خوراکی تعین کنند.»

با این حال، دفتر سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با پخش خبرنامه‌یی گفته است که این سازمان هر هفته، میلیون‌ها دالر را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد به افغانستان انتقال می‌دهد.

بربنیاد این خبرنامه، دفتر یوناما از دسمبر سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر پول نقد به افغانستان انتقال داده است.

کاهش ارزش افغانی در برابر دالر

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برند و توان خرید مواد خوراکی را با بهای بلند ندارند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که از دو روز بدینسو، ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است.

سخنگوی این اتحادیه می‌افزاید که تبلیغات در باره تعلیق کمک‌های بشردوستانه، بر ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر اثر بد گذاشته است.

این اتحادیه آمار می‌دهد که بانک مرکزی افغانستان برای بهبود ارزش افغانی، امروز هفده میلیون دالر را در بازار لیلام کرد.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان، گفت: «از دو روز بدینسو تبلیغات منفی که آن به این معنا بود که گویا کمک‌های بشری و بسته دالر در دو هفته و سه هفته نیامده است یک کمی روی مارکیت تاثیر منفی کرده بود و دیروز به اساس مداخله افغانستان بانک افغانی جای اصلی خود را پیدا کرده است.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برند و توان خرید مواد خوراکی را با بهای بلند ندارند.

به گفته آنان، با کاهش ارزش افغانی، اکنون بهای مواد خوراکی نیز در بازارها افزایش یافته است.

محمد یاسین، فروشنده، گفت: «یک بوجی برنج تقریبا ۲۰۰ افغانی بلند شده است آرد بلند نشده دالر ۹۰ و ۵۰ پیسه شده است.»

عبدالهادی، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از حکومت این است تا در باره از این‌ها کنترول داشته باشند در بازار و همچنان یک نرخ مناسب را برای مواد خوراکی تعین کنند.»

با این حال، دفتر سیاسی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با پخش خبرنامه‌یی گفته است که این سازمان هر هفته، میلیون‌ها دالر را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد به افغانستان انتقال می‌دهد.

بربنیاد این خبرنامه، دفتر یوناما از دسمبر سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر پول نقد به افغانستان انتقال داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره