Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

‌توافق تازه بازرگانی میان اسلام‌آباد و کابل

اتاق مشترک تجارت افغانستان - پاکستان می‌گوید که توافقی میان اسلام‌آباد و کابل صورت گرفته است که بربنیاد آن تعرفه برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای که به پاکستان صادر می‌شود، کاهش خواهد یافت.

بربنیاد گزارش برخی از رسانه‌های پاکستانی، در این توافق‌نامه آمده است که ۶۰ درصد مالیه بر صادرات زغال‌سنگ از افغانستان به پاکستان کاهش خواهد یافت.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان – پاکستان، گفت: «با امضا این سند، مشکلات تعرفه‌یی حل خواهد شد و یک سکتور خاص به سوی پیشرفت بازرگانی خواهد رفت و تجارت میان هر دو کشور افزایش خواهد یافت.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کاهش تعرفه گمرکی پنج قلم میوه تازه و سبزیجات با اسلام‌آباد توافق شده است و مسوولان این وزارت تلاش دارند تا بهای زغال‌سنگ را برابر به بهای آن در بازارهای جهانی به فروش برسانند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در این باره گفت: «میوه و سبزیجات که زود خراب می‌شود و در وقت رسیدن فصل لیست‌ها را با یکدیگر شریک می‌کنیم با تعرفه‌های ترجیحی که در آینده دیگر مشکل به میان نیاید و در مورد سنگ زغال هم صحبت شد که افغانستان روی یک طرزالعمل کار می‌کند تا نرخ‌های ما نظر به بازار و نرخ‌های جهانی همسو باشد.»

درهمین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که پاکستان در تجارت افغانستان نقش مهم دارد و نباید مسایل سیاسی تاثیر منفی بر تجارت کشور بگذارد.

محبوب الله محمدی، بازرگان، می‌گوید: «مشکلات که بین دو کشور از دید سیاسی وجود دارد دلیل شده است که امروز ما دادوستد که از طریق پاکستان تجاران و بازرگانان کشور انجام بدهند، شاید به حد نباشد که ما سایر سرحدات کشور را ترجیح می‌دهیم.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که در هفت ماه گذشته بیش از یک میلیارد دالر کالاهای افغانستان صادر شده است که از این میان، به ارزش نزدیک به ۷۴۴ میلیون دالر تنها به پاکستان کالا صادر شده است.

‌توافق تازه بازرگانی میان اسلام‌آباد و کابل

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کاهش تعرفه گمرکی پنج قلم میوه تازه و سبزیجات با اسلام‌آباد توافق شده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق مشترک تجارت افغانستان - پاکستان می‌گوید که توافقی میان اسلام‌آباد و کابل صورت گرفته است که بربنیاد آن تعرفه برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای که به پاکستان صادر می‌شود، کاهش خواهد یافت.

بربنیاد گزارش برخی از رسانه‌های پاکستانی، در این توافق‌نامه آمده است که ۶۰ درصد مالیه بر صادرات زغال‌سنگ از افغانستان به پاکستان کاهش خواهد یافت.

نقیب الله صافی، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان – پاکستان، گفت: «با امضا این سند، مشکلات تعرفه‌یی حل خواهد شد و یک سکتور خاص به سوی پیشرفت بازرگانی خواهد رفت و تجارت میان هر دو کشور افزایش خواهد یافت.»

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کاهش تعرفه گمرکی پنج قلم میوه تازه و سبزیجات با اسلام‌آباد توافق شده است و مسوولان این وزارت تلاش دارند تا بهای زغال‌سنگ را برابر به بهای آن در بازارهای جهانی به فروش برسانند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در این باره گفت: «میوه و سبزیجات که زود خراب می‌شود و در وقت رسیدن فصل لیست‌ها را با یکدیگر شریک می‌کنیم با تعرفه‌های ترجیحی که در آینده دیگر مشکل به میان نیاید و در مورد سنگ زغال هم صحبت شد که افغانستان روی یک طرزالعمل کار می‌کند تا نرخ‌های ما نظر به بازار و نرخ‌های جهانی همسو باشد.»

درهمین حال، برخی از بازرگانان می‌گویند که پاکستان در تجارت افغانستان نقش مهم دارد و نباید مسایل سیاسی تاثیر منفی بر تجارت کشور بگذارد.

محبوب الله محمدی، بازرگان، می‌گوید: «مشکلات که بین دو کشور از دید سیاسی وجود دارد دلیل شده است که امروز ما دادوستد که از طریق پاکستان تجاران و بازرگانان کشور انجام بدهند، شاید به حد نباشد که ما سایر سرحدات کشور را ترجیح می‌دهیم.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که در هفت ماه گذشته بیش از یک میلیارد دالر کالاهای افغانستان صادر شده است که از این میان، به ارزش نزدیک به ۷۴۴ میلیون دالر تنها به پاکستان کالا صادر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره