Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان امروز وصل می‌شود

امروز چهارشنبه ( ۵ دلو) برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان وصل می‌شود.

وزارت خارجه می‌گوید که تاشکند۲۵۰ میگاوات برق به افغانستان صادر خواهد کرد.

ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «امروز (چهارم دلو) وزارت امور خارجه ازبیکستان به وزارت امور خارجه امارت اسلامی اطمینان داد که شماری از مشکلات تخنیکی در قسمت تولید برق حل شده و وزارت برق آن کشور، آمادگی‌های لازم را اتخاذ کرده تا ۲۴ ساعت آینده ۲۵۰ میگاوات برق را دوباره وصل کند.»

وزارت انرژی ازبیکستان نیز در صفحه رسمی‌اش، علت قطع برق صادراتی را به افغانستان مشکلات در تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی این کشور بر اثر سردی بیش از حد هوا گفته است.

با این حال، شرکت برشنا اعلام کرده است که پیمان تمدید واردات برق برای سال ۲۰۲۳ میلادی را با ترکمنستان امضا کرده است.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «دیروز (سوم دلو) قرار داد برق وارداتی با ترکمنستان را تمدید شد. بر بنیاد این قرار داد، ترکمنستان برای سال ۲۰۲۳ میلادی برای ما برق صادر می‌کند.»

در این میان شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

نور محمد، باشنده کابل، گفت: «خیلی با مشکل مواجه هستیم. در این سرمای زمستان همه مردم به برق نیاز دارند. برق حتی بگونه‌ی نسبی هم وجود ندارد.»

عصمت‌الله، باشنده کابل، گفت:‌ «برق یک ساعت است ده ساعت نیست. پرچاوی‌ها دل آدم را سرد ساخته است. دولت باید در مورد تأمین برق باید کوشش کند.»

افغانستان برق مورد نیازش را از کشور‌های آسیای میانه و ایران تأمین می‌کند و بیش‌ترین برق افغانستان از ازبیکستان وارد می‌شود.

یک ماه پیش پیمان ۴۲۰ میگاوات برق به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر برای سال ۲۰۲۳ میلادی میان افغانستان و ازبیکستان امضا شد.

برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان امروز وصل می‌شود

در این میان شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

امروز چهارشنبه ( ۵ دلو) برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان وصل می‌شود.

وزارت خارجه می‌گوید که تاشکند۲۵۰ میگاوات برق به افغانستان صادر خواهد کرد.

ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «امروز (چهارم دلو) وزارت امور خارجه ازبیکستان به وزارت امور خارجه امارت اسلامی اطمینان داد که شماری از مشکلات تخنیکی در قسمت تولید برق حل شده و وزارت برق آن کشور، آمادگی‌های لازم را اتخاذ کرده تا ۲۴ ساعت آینده ۲۵۰ میگاوات برق را دوباره وصل کند.»

وزارت انرژی ازبیکستان نیز در صفحه رسمی‌اش، علت قطع برق صادراتی را به افغانستان مشکلات در تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی این کشور بر اثر سردی بیش از حد هوا گفته است.

با این حال، شرکت برشنا اعلام کرده است که پیمان تمدید واردات برق برای سال ۲۰۲۳ میلادی را با ترکمنستان امضا کرده است.

حکمت‌الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «دیروز (سوم دلو) قرار داد برق وارداتی با ترکمنستان را تمدید شد. بر بنیاد این قرار داد، ترکمنستان برای سال ۲۰۲۳ میلادی برای ما برق صادر می‌کند.»

در این میان شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند که نبود برق آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

نور محمد، باشنده کابل، گفت: «خیلی با مشکل مواجه هستیم. در این سرمای زمستان همه مردم به برق نیاز دارند. برق حتی بگونه‌ی نسبی هم وجود ندارد.»

عصمت‌الله، باشنده کابل، گفت:‌ «برق یک ساعت است ده ساعت نیست. پرچاوی‌ها دل آدم را سرد ساخته است. دولت باید در مورد تأمین برق باید کوشش کند.»

افغانستان برق مورد نیازش را از کشور‌های آسیای میانه و ایران تأمین می‌کند و بیش‌ترین برق افغانستان از ازبیکستان وارد می‌شود.

یک ماه پیش پیمان ۴۲۰ میگاوات برق به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر برای سال ۲۰۲۳ میلادی میان افغانستان و ازبیکستان امضا شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره