Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست اتحادیه اروپا با برخی بازرگانان افغانستان

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که با همکاری بانک جهانی نشستی با شرکت‌های خصوصی افغانستان برگزار شده است و در این نشست ۲۵ بازرگان حضور داشتند.

نمایندگی اتحادیه اروپا در تویتی می‌افزاید که در این نشست، پرچاوی‌های دوامدار برق، بحران نظام بانکی، فرار ظرفیت‌ها و منع کار زنان از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر بخش خصوصی افغانستان گفته شده‌اند.

رییس بانک جهانی برای افغانستان نیز در این نشست حضور داشت.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که مسوولان این اتاق همواره مشکلات بازرگانان را با نهادهای گوناگون بین‌المللی از جمله سازمان ملل در میان گذاشته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «ما بارها نه تنها با مسوولین امارت اسلامی افغانستان این موضوع را مطرح کردیم بلکه با دفتر یوناما، ملل متحد، و همچنان با اشخاص مختلفی که از کشورهای جهان نمایندگی می‌کنند مطرح کرده‌ایم.»

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، می‌گوید که مشکل بنیادی در تمامی بخش‌ها، به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغان در امارات متحده عربی، گفت: «هیچ کشوری، نه همسایه نه دور و نه نزدیک، تا به حال حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است من قبلن هم گفته بودم وقتی که حکومت ما را به رسمیت نشناسند، تاجر آن را هم هیچ وقت کسی نمی‌شناسد.»

از سویی‌هم، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در واکنش به گزارش اخیر بانک جهانی در باره اوضاع اقتصادی افغانستان در خبرنامه‌یی از تمامی نهادهای مددرسان خواسته است که برای کاهش فقر و بی‌کاری به افغانستان کمک کنند.

در بخشی از این خبرنامه آمده است: «اگر محدودیت‌های موجود در سکتور بانکی از میان برداشته شود و سرمایه منجمد شده افغان‌ها آزاد گردد، وضعیت اقتصادی از این هم بهتر و به سوی تحکیم هرچه بیشتر گام‌های استواری خواهد برداشت و مسوولیت جامعه جهانی در قبال افغانستان هم کاهش خواهد یافت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بازرگانان به علت تحریم‌های بانکی نمی‌توانند پول خرید کالاهای مورد نیاز افغانستان را از راه بانک ارسال کنند و تا کنون مشکل بانکی در کشور از میان برداشته نشده است.

نشست اتحادیه اروپا با برخی بازرگانان افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که مسوولان این اتاق همواره مشکلات بازرگانان را با نهادهای گوناگون بین‌المللی در میان گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که با همکاری بانک جهانی نشستی با شرکت‌های خصوصی افغانستان برگزار شده است و در این نشست ۲۵ بازرگان حضور داشتند.

نمایندگی اتحادیه اروپا در تویتی می‌افزاید که در این نشست، پرچاوی‌های دوامدار برق، بحران نظام بانکی، فرار ظرفیت‌ها و منع کار زنان از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر بخش خصوصی افغانستان گفته شده‌اند.

رییس بانک جهانی برای افغانستان نیز در این نشست حضور داشت.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که مسوولان این اتاق همواره مشکلات بازرگانان را با نهادهای گوناگون بین‌المللی از جمله سازمان ملل در میان گذاشته است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «ما بارها نه تنها با مسوولین امارت اسلامی افغانستان این موضوع را مطرح کردیم بلکه با دفتر یوناما، ملل متحد، و همچنان با اشخاص مختلفی که از کشورهای جهان نمایندگی می‌کنند مطرح کرده‌ایم.»

در همین حال، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، می‌گوید که مشکل بنیادی در تمامی بخش‌ها، به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی است.

حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغان در امارات متحده عربی، گفت: «هیچ کشوری، نه همسایه نه دور و نه نزدیک، تا به حال حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است من قبلن هم گفته بودم وقتی که حکومت ما را به رسمیت نشناسند، تاجر آن را هم هیچ وقت کسی نمی‌شناسد.»

از سویی‌هم، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا در واکنش به گزارش اخیر بانک جهانی در باره اوضاع اقتصادی افغانستان در خبرنامه‌یی از تمامی نهادهای مددرسان خواسته است که برای کاهش فقر و بی‌کاری به افغانستان کمک کنند.

در بخشی از این خبرنامه آمده است: «اگر محدودیت‌های موجود در سکتور بانکی از میان برداشته شود و سرمایه منجمد شده افغان‌ها آزاد گردد، وضعیت اقتصادی از این هم بهتر و به سوی تحکیم هرچه بیشتر گام‌های استواری خواهد برداشت و مسوولیت جامعه جهانی در قبال افغانستان هم کاهش خواهد یافت.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بازرگانان به علت تحریم‌های بانکی نمی‌توانند پول خرید کالاهای مورد نیاز افغانستان را از راه بانک ارسال کنند و تا کنون مشکل بانکی در کشور از میان برداشته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره