Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از افزایش پول مصرف برق

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش پول مصرف برق در یک ماه گذشته انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در پول مصرف برق اضافه ستانی می‌شود.

آنان می‌افزایند که با آن‌که در یک ماه گذشته در یک شبانه روز، کم‌تر از دو ساعت برق داشتند، اما مصرف برق آنان نسبت به ماه‌های گذشته بیش‌تر حساب شده است.

رویا، باشنده کابل، گفت: «برق برای یک ساعت و نیم ساعتی که می‌آید حتی مبایل هم با آن چارج نمی‌شود. خصوصن در این زمستان که فقر و بیچارگی در سراسر کشور وجود دارد. مخصوصن در شهر کابل.»

منصور، باشنده کابل، گفت: «همین ماه گذشته، از طرف شب یک الی دو ساعت برق می‌آمد و ما چیز دیگری استفاده کرده نمی‌توانستیم فقط ذخیره آب را پُر می‌کردیم و صرفیه برق ۳۵۰۰ افغانی آمده است.»

با این حال، رییس پیشین برشنا می‌گوید که علت بلند رفتن مصرف برق در زمستان استفاده زیاد مردم از انرژی برق و تعیین تخمینی بل از سوی کارمندان شرکت برشنا است.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «تخطی از سوی کارمندان برشنا سابق هم بود متأسفانه حالا هم است در زمستان راه‌ها خراب است و در کوچه‌ها رفته نمی‌شود آن‌ها میتر‌ها را تخمینی می‌خوانند.»

از سویی دیگر، شرکت برشنا اضافه ستانی را از مصرف‌کنندگان برق رد می‌کند.

حکمت الله آخندزاده رییس کابل برشنا، گفت: «برای مردم می‌گوییم که اگر در کدام ساحه در باره بل خود شک داشته باشند، عکس میتر خود را بگیرند و با بل دست داشته خود مقایسه کنند می‌توانند نزد ما مراجعه کنند اگر مشکل باشد حل می‌شود.»

افغانستان بخش زیادی از برق مورد نیاز خود را از کشور‌های آسیای میانه و ایران خریداری می‌کند و پرچاوی‌های پی‌هم اخیر برق در کابل و شماری از ولایت‌های کشور انتقاد شهروندان کشور را برانگیخته است.

انتقاد از افزایش پول مصرف برق

رییس پیشین برشنا می‌گوید که علت بلند رفتن مصرف برق در زمستان استفاده زیاد مردم از انرژی برق و تعیین تخمینی بل از سوی کارمندان شرکت برشنا است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش پول مصرف برق در یک ماه گذشته انتقاد می‌کنند و می‌گویند که در پول مصرف برق اضافه ستانی می‌شود.

آنان می‌افزایند که با آن‌که در یک ماه گذشته در یک شبانه روز، کم‌تر از دو ساعت برق داشتند، اما مصرف برق آنان نسبت به ماه‌های گذشته بیش‌تر حساب شده است.

رویا، باشنده کابل، گفت: «برق برای یک ساعت و نیم ساعتی که می‌آید حتی مبایل هم با آن چارج نمی‌شود. خصوصن در این زمستان که فقر و بیچارگی در سراسر کشور وجود دارد. مخصوصن در شهر کابل.»

منصور، باشنده کابل، گفت: «همین ماه گذشته، از طرف شب یک الی دو ساعت برق می‌آمد و ما چیز دیگری استفاده کرده نمی‌توانستیم فقط ذخیره آب را پُر می‌کردیم و صرفیه برق ۳۵۰۰ افغانی آمده است.»

با این حال، رییس پیشین برشنا می‌گوید که علت بلند رفتن مصرف برق در زمستان استفاده زیاد مردم از انرژی برق و تعیین تخمینی بل از سوی کارمندان شرکت برشنا است.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «تخطی از سوی کارمندان برشنا سابق هم بود متأسفانه حالا هم است در زمستان راه‌ها خراب است و در کوچه‌ها رفته نمی‌شود آن‌ها میتر‌ها را تخمینی می‌خوانند.»

از سویی دیگر، شرکت برشنا اضافه ستانی را از مصرف‌کنندگان برق رد می‌کند.

حکمت الله آخندزاده رییس کابل برشنا، گفت: «برای مردم می‌گوییم که اگر در کدام ساحه در باره بل خود شک داشته باشند، عکس میتر خود را بگیرند و با بل دست داشته خود مقایسه کنند می‌توانند نزد ما مراجعه کنند اگر مشکل باشد حل می‌شود.»

افغانستان بخش زیادی از برق مورد نیاز خود را از کشور‌های آسیای میانه و ایران خریداری می‌کند و پرچاوی‌های پی‌هم اخیر برق در کابل و شماری از ولایت‌های کشور انتقاد شهروندان کشور را برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره