Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوش‌بینی معاونیت اقتصادی از افزایش درآمد کشور در ۱۰ ماه گذشته

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء می‌گوید که در ده ماه گذشته، یک میلیارد و هفت‌صد میلیون دالر گردآوری شده است که بیش‌تر درآمد‌ها از گمرک‌ها بدست آمده است.

وزارت اقتصاد علت افزایش درآمد‌های کشور را افزایش صادرات می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «درآمدزایی در افغانستان رشد نود درصدی داشته است و دو تا عامل در این رشد نقش داشته است. یکی کاهش نرخ تورم، دوم افزایش صادرات، صادرات افغانستان رکورد بی‌سابقه‌ی را شکسته است و سهم محصولات کشاورزی منابع معدنی و منسوجات در این توسعه صادرات برجسته است.»

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «از شروع حمل تا آخر جدی سال روان وزارت مالیه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است که بیش‌ترین آن از گمرگات است، باز در قدم دوم از ریاست عمومی عواید است.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که اگر درآمد‌های کشور در پروژه‌های زیربنایی و میثاق شهروندی هزینه شود در رشد اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره گفت: «درصورتیکه درآمد بیش‌تر از هزینه باشد، پس بودجه بیش از حد نصاب می‌باشد. در این صورت هرقدر که مالیات دولت بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند که در قسمت پروژه‌های زیربنایی و همچنان در پروژه‌های میثاق شهروندی، مصرف کند دولت.»

همچنان کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزراء می‌گوید با وجود محدودیت‌ها در سکتور بانکی، منجمد ماندن دارایی کشور و تحریم‌های بر سکتور بانکی، ارزش افغانی در برابر ارز‌های خارجی ثابت نگه‌داشته شده است و برای ۸۰۰ هزار کارکنان دولتی از بودجه داخلی تنخواه پرداخت می‌شود.

خوش‌بینی معاونیت اقتصادی از افزایش درآمد کشور در ۱۰ ماه گذشته

وزارت اقتصاد علت افزایش درآمد‌های کشور را افزایش صادرات می‌داند.

تصویر بندانگشتی

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء می‌گوید که در ده ماه گذشته، یک میلیارد و هفت‌صد میلیون دالر گردآوری شده است که بیش‌تر درآمد‌ها از گمرک‌ها بدست آمده است.

وزارت اقتصاد علت افزایش درآمد‌های کشور را افزایش صادرات می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «درآمدزایی در افغانستان رشد نود درصدی داشته است و دو تا عامل در این رشد نقش داشته است. یکی کاهش نرخ تورم، دوم افزایش صادرات، صادرات افغانستان رکورد بی‌سابقه‌ی را شکسته است و سهم محصولات کشاورزی منابع معدنی و منسوجات در این توسعه صادرات برجسته است.»

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «از شروع حمل تا آخر جدی سال روان وزارت مالیه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است که بیش‌ترین آن از گمرگات است، باز در قدم دوم از ریاست عمومی عواید است.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که اگر درآمد‌های کشور در پروژه‌های زیربنایی و میثاق شهروندی هزینه شود در رشد اقتصاد کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، در این باره گفت: «درصورتیکه درآمد بیش‌تر از هزینه باشد، پس بودجه بیش از حد نصاب می‌باشد. در این صورت هرقدر که مالیات دولت بیشتر باشد، به همان اندازه می‌تواند که در قسمت پروژه‌های زیربنایی و همچنان در پروژه‌های میثاق شهروندی، مصرف کند دولت.»

همچنان کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزراء می‌گوید با وجود محدودیت‌ها در سکتور بانکی، منجمد ماندن دارایی کشور و تحریم‌های بر سکتور بانکی، ارزش افغانی در برابر ارز‌های خارجی ثابت نگه‌داشته شده است و برای ۸۰۰ هزار کارکنان دولتی از بودجه داخلی تنخواه پرداخت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره