Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی بازرگانان از توقف انتقال کالاهای بازرگانی از مسیر راه‌آهن حیرتان

شماری از بازرگانان می‌گویند که توقف انتقال کالاها از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزار روند داد و ستد کشور را زیان خواهد رساند.

آنان هشدار می‌دهند که اگر روند انتقال کالاها از این مسیر از سرگرفته نشود، بهای کالاها در بازارها افزایش خواهند یافت.

عبدالغنی، بازرگان، گفت: «وقتی که راه بند باشد نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، راه باز باشد راه‌آهن نرخ‌اش نظر به ترانسپورت زمینی ارزانتر و خوبتر است.»

شایسته گل، بازرگان، گفت: «اگر در طول یک هفته و دو هفته از این زیادتر این پروسه دوام بکند برای ما مشکل خواهد بود، نرخ‌های ما هم بالا خواهد بود.»

اداره راه‌آهن افغانستان علت توقف خدمات از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزارشریف را نپذیرفتن خواست‌های ازبیکستان از سوی افغانستان می‌داند و می‌گوید که به زودی فعالیت‌های این راه.آهن از سر گرفته خواهند شد.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان، گفت: «در قرارداد جدید شصت و پنج نفر اعزام شده‌اند، ما با آنها یک قطار را پذیرفته‌ایم که از غلبه به حیریتان منتقل می‌شود، آنها درخواست تازه‌یی برای دو قطار کرده‌اند و این برای ما ضرر مالی بزرگی است و بلندتر از ظرفیت ما است، و به زودی حل خواهد شد.»

از سویی هم‌، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که این بندر یکی از بنادر مهم کشور است و بسته شدن آن داد و ستد افغانستان را با کشورهای دیگر به ویژه آسیایه میانه کاهش خواهد داد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر توقف این خط ادامه پیدا بکند مطمنن این تاثیرگزاری را در روابط اقتصادی می‌تواند تضعیف بکند، روند انتقالات اموال تجارتی را کاهش بدهد.»

سخنگوی امارت اسلامی از بازرگانان خواسته است که تا بازشدن این راه، از راه‌آهن آقینه کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بخش زیادی از کالاهای بازرگانی کشور از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزار شریف وارد کشور می‌شد، اما اکنون این روند متوقف شده است.

نگرانی بازرگانان از توقف انتقال کالاهای بازرگانی از مسیر راه‌آهن حیرتان

آنان هشدار می‌دهند که اگر روند انتقال کالاها از این مسیر از سرگرفته نشود، بهای کالاها در بازارها افزایش خواهند یافت.

Thumbnail

شماری از بازرگانان می‌گویند که توقف انتقال کالاها از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزار روند داد و ستد کشور را زیان خواهد رساند.

آنان هشدار می‌دهند که اگر روند انتقال کالاها از این مسیر از سرگرفته نشود، بهای کالاها در بازارها افزایش خواهند یافت.

عبدالغنی، بازرگان، گفت: «وقتی که راه بند باشد نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، راه باز باشد راه‌آهن نرخ‌اش نظر به ترانسپورت زمینی ارزانتر و خوبتر است.»

شایسته گل، بازرگان، گفت: «اگر در طول یک هفته و دو هفته از این زیادتر این پروسه دوام بکند برای ما مشکل خواهد بود، نرخ‌های ما هم بالا خواهد بود.»

اداره راه‌آهن افغانستان علت توقف خدمات از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزارشریف را نپذیرفتن خواست‌های ازبیکستان از سوی افغانستان می‌داند و می‌گوید که به زودی فعالیت‌های این راه.آهن از سر گرفته خواهند شد.

بخت الرحمن شرافت، رییس اداره راه‌آهن افغانستان، گفت: «در قرارداد جدید شصت و پنج نفر اعزام شده‌اند، ما با آنها یک قطار را پذیرفته‌ایم که از غلبه به حیریتان منتقل می‌شود، آنها درخواست تازه‌یی برای دو قطار کرده‌اند و این برای ما ضرر مالی بزرگی است و بلندتر از ظرفیت ما است، و به زودی حل خواهد شد.»

از سویی هم‌، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که این بندر یکی از بنادر مهم کشور است و بسته شدن آن داد و ستد افغانستان را با کشورهای دیگر به ویژه آسیایه میانه کاهش خواهد داد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اگر توقف این خط ادامه پیدا بکند مطمنن این تاثیرگزاری را در روابط اقتصادی می‌تواند تضعیف بکند، روند انتقالات اموال تجارتی را کاهش بدهد.»

سخنگوی امارت اسلامی از بازرگانان خواسته است که تا بازشدن این راه، از راه‌آهن آقینه کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بخش زیادی از کالاهای بازرگانی کشور از مسیر راه‌آهن حیرتان-مزار شریف وارد کشور می‌شد، اما اکنون این روند متوقف شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره