Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ذخایر مواد نفتی در بندرهای حیرتان و آقینه

اتحادیه بازرگانان مواد نفتی و گاز مایع بندر‌های حیرتان و آقینه از کاهش ذخایر مواد نفتی در ذخیره گاه‌های بندر مرزی حیرتان خبر می‌دهد.

عبدالمؤمن ضیایی، رییس این اتحادیه می‌گوید که اگر روند انتقال از مسیر راه‌آهن حیرتان از سرگرفته نشود، بهای مواد سوختی در کشور افزایش خواهد یافت.

ریس اتحادیه بازرگانان مواد نفتی و گاز مایع حیرتان، گفت: «تقاضا زیاد است و عرضه نیست ذخایر بندر حیرتان فعلن گاز کم مانده دیزل و پطرول هم کم مانده.»

با این حال، اداره راه‌آهن می‌گوید که هیاتی از امارت اسلامی به روز چهارشنبه همین هفته به ازبیکستان خواهد رفت و برای از سرگیری فعالیت‌های راه‌آهن حیرتان-ازبیکستان با مقام‌های این کشور تفاهم نامه‌ی را امضا خواهدکرد.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن، گفت: «در همین هفته یک هیات از اداره راه‌آهن افغانستان و اداره‌های امارتی به ازبکستان سفر می‌کنند و در آن‌جا بعضی بخش‌های راه‌آهن حیرتان-مزارشریف را با ازبکیستان قراردادش را نهایی و تفاهم‌نامه را امضا می‌کنند.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان بندر مرزی حیرتان را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بنادر مهم بازرگانی و ترانزیتی می‌داند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «از بندر حیرتان ما صادر و واردات کافی داریم و این بندر از نظر انتقالات اموال صادراتی و وارداتی ما بسیار مهم است به ویژه مواد سوختی آرد گندم و همچنان صادرات که ما با کشور ازبیکستان و کشورهای آسیای میانه داریم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، بازرگانان از بندر مرزی حیرتان قالین، میوه‌های خشک و تازه و سبزی صادرمی‌کنند و آرد، روغن و نفت و گاز مایع را وارد می‌کنند.

کاهش ذخایر مواد نفتی در بندرهای حیرتان و آقینه

اتاق صنایع و معادن افغانستان بندر مرزی حیرتان را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بنادر مهم بازرگانی و ترانزیتی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه بازرگانان مواد نفتی و گاز مایع بندر‌های حیرتان و آقینه از کاهش ذخایر مواد نفتی در ذخیره گاه‌های بندر مرزی حیرتان خبر می‌دهد.

عبدالمؤمن ضیایی، رییس این اتحادیه می‌گوید که اگر روند انتقال از مسیر راه‌آهن حیرتان از سرگرفته نشود، بهای مواد سوختی در کشور افزایش خواهد یافت.

ریس اتحادیه بازرگانان مواد نفتی و گاز مایع حیرتان، گفت: «تقاضا زیاد است و عرضه نیست ذخایر بندر حیرتان فعلن گاز کم مانده دیزل و پطرول هم کم مانده.»

با این حال، اداره راه‌آهن می‌گوید که هیاتی از امارت اسلامی به روز چهارشنبه همین هفته به ازبیکستان خواهد رفت و برای از سرگیری فعالیت‌های راه‌آهن حیرتان-ازبیکستان با مقام‌های این کشور تفاهم نامه‌ی را امضا خواهدکرد.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن، گفت: «در همین هفته یک هیات از اداره راه‌آهن افغانستان و اداره‌های امارتی به ازبکستان سفر می‌کنند و در آن‌جا بعضی بخش‌های راه‌آهن حیرتان-مزارشریف را با ازبکیستان قراردادش را نهایی و تفاهم‌نامه را امضا می‌کنند.»

اتاق صنایع و معادن افغانستان بندر مرزی حیرتان را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بنادر مهم بازرگانی و ترانزیتی می‌داند.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «از بندر حیرتان ما صادر و واردات کافی داریم و این بندر از نظر انتقالات اموال صادراتی و وارداتی ما بسیار مهم است به ویژه مواد سوختی آرد گندم و همچنان صادرات که ما با کشور ازبیکستان و کشورهای آسیای میانه داریم.»

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، بازرگانان از بندر مرزی حیرتان قالین، میوه‌های خشک و تازه و سبزی صادرمی‌کنند و آرد، روغن و نفت و گاز مایع را وارد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره