Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اطمینان از تامین امنیت بازرگانان از سوی فرماندهی امنیه کابل

فرماندهی امنیه کابل با اطمینان از تامین امنیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران در پایتخت، می‌گوید که همواره نشست‌هایی با بازرگانان برگزار می‌شود.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که نه تنها امنیت بازرگانان، بل امنیت همه‌ی شهروندان را نیز تامین خواهند کرد.

آقای زدران به طلوع‌نیوز گفت: «ما نه تنها به امنیت بازرگانان بل به امنیت همه شهروندان توجه می‌کنیم به همین ترتیب در آخر ماه‌ها و هفته‌ها با آنان نشست داریم و مسایل امنیتی آن‌ها را در هماهنگی با آنان انجام می‌دهیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری آمار می‌دهد که به هدف تامین امنیت سکتور خصوصی، نزدیک به ۳۵۰ کارت جواز اسلحه را از نهادهای امنیتی دریافت کرده است.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از تامین امنیت بازرگان ابراز خرسندی می‌کند.

آقای مومند در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان با سکتور خصوصی در مسایل امنیتی خیلی کمک کرده است. در یک روز تقریبا ۳۵۰ کارت سلاح توزیع کرده است و هر آن خدمتی که از حکومت خواستیم انجام داده‌اند.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت پایتخت بیش‌تر از پیش تلاش کند.

روح الله، باشنده کابل، می‌گوید: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در هر عرصه فکر شان باشد مثلا اختطاف است و کادرهای اقتصادی ما حالی هم اختطاف می‌شوند.»

فواد، یک باشنده دیگر می‌گوید: «از پیش کرده خیلی بهتر شده اوضاع و پیش‌تر مردم خیلی می‌ترسید، از طرف شب بیرون نمی‌برامد اوضاع خیلی خراب می‌بود.»

پیش از این، برخی از گزارش‌ها در باره ربودن سیزده بازرگان کشور، پخش شده بودند؛ اما فرماندهی امنیه کابل با رد این گزارش‌ها می‌افزاید که نهادهای امنیتی در تامین امنیت تمامی شهروندان بیش‌تر از پیش تلاش می‌کنند.

گزارشی که در باره سیزده تاجر ربوده شده از کابل که از طلوع‌نیوز پخش شد، اشتباهن منتشر شده بود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تنها سیزده مورد آدم ربایی، سرقت موتر و سایر موارد مربوطه را از تمام کشور یادآوری کرده است.

اطمینان از تامین امنیت بازرگانان از سوی فرماندهی امنیه کابل

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از تامین امنیت بازرگان ابراز خرسندی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی امنیه کابل با اطمینان از تامین امنیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران در پایتخت، می‌گوید که همواره نشست‌هایی با بازرگانان برگزار می‌شود.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که نه تنها امنیت بازرگانان، بل امنیت همه‌ی شهروندان را نیز تامین خواهند کرد.

آقای زدران به طلوع‌نیوز گفت: «ما نه تنها به امنیت بازرگانان بل به امنیت همه شهروندان توجه می‌کنیم به همین ترتیب در آخر ماه‌ها و هفته‌ها با آنان نشست داریم و مسایل امنیتی آن‌ها را در هماهنگی با آنان انجام می‌دهیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری آمار می‌دهد که به هدف تامین امنیت سکتور خصوصی، نزدیک به ۳۵۰ کارت جواز اسلحه را از نهادهای امنیتی دریافت کرده است.

یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، از تامین امنیت بازرگان ابراز خرسندی می‌کند.

آقای مومند در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان با سکتور خصوصی در مسایل امنیتی خیلی کمک کرده است. در یک روز تقریبا ۳۵۰ کارت سلاح توزیع کرده است و هر آن خدمتی که از حکومت خواستیم انجام داده‌اند.»

همزمان با این، شماری از پایتخت‌نشینان از امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت پایتخت بیش‌تر از پیش تلاش کند.

روح الله، باشنده کابل، می‌گوید: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در هر عرصه فکر شان باشد مثلا اختطاف است و کادرهای اقتصادی ما حالی هم اختطاف می‌شوند.»

فواد، یک باشنده دیگر می‌گوید: «از پیش کرده خیلی بهتر شده اوضاع و پیش‌تر مردم خیلی می‌ترسید، از طرف شب بیرون نمی‌برامد اوضاع خیلی خراب می‌بود.»

پیش از این، برخی از گزارش‌ها در باره ربودن سیزده بازرگان کشور، پخش شده بودند؛ اما فرماندهی امنیه کابل با رد این گزارش‌ها می‌افزاید که نهادهای امنیتی در تامین امنیت تمامی شهروندان بیش‌تر از پیش تلاش می‌کنند.

گزارشی که در باره سیزده تاجر ربوده شده از کابل که از طلوع‌نیوز پخش شد، اشتباهن منتشر شده بود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تنها سیزده مورد آدم ربایی، سرقت موتر و سایر موارد مربوطه را از تمام کشور یادآوری کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره