Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محرابی: نیاز است به شکل قانونی درباره دارایی‌ها با امریکا گفت‌وگو شود

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که نیاز است تا با شورای قانونی ایالات متحده در باره سه‌ونیم میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان که به بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص یافته، گفت‌وگو شود.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این گفت‌وگوها در نگهداری دارایی‌های افغانستان در روند قضایی ایالات متحده امریکا کمک خواهد کرد.

آقای محرابی می‌افزاید که گفت‌وگو در این زمینه برای حفاظت از مقدار دارایی کشور مهم است.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «مهم است تا بانک مرکزی با یک شورای قانونی ایالات متحده امریکا وارد گفت‌وگو شود تا ذخایر ارزی‌اش را از روند قضایی ایالات متحده حفاظت کند. هر قدر تاخیر برای نمایندگی از منافع بانک مرکزی صورت بگیرد، به همان اندازه انگیزه‌های افراد مدعی بیش‌تر می‌شود تا اقدامات خود را به امید یافتن یک دادگاه دلخواه و رویکرد قانونی موفق، از جمله لابی کردن کانگرس برای قانون‌گذاری ویژه، چند برابر کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای آزادسازی دارایی‌های کشور نیاز است تا امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته شود.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های که وجود دارد، این مربوط می‌شود به دولت افغانستان هر وقت که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شد و هر دولت که به رسمیت شناخته شده باشد، از صلاحیت استفاده از این حساب به آن دولت انتقال داده می‌شود و آن دولت حق دارد که چنین ادعای بکند و در حقیقت پول‌های خود را بگیرد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «ذخایر ارزی، دارایی‌های استند که توسط بانک مرکزی و خارجی ذخیره می‌شود و این ذخایر بخاطر حمایت از بدیهی‌ها و تاثیرگذاری بر سیاست پولی کشور استفاده می‌شود.»

همزمان با این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از واشنگتن می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها‌ که مال مردم افغانستان را غصب می‌کنند این به نفع شان نیست. به هر صورت امارت اسلامی افغانستان از تمام مجراهای قانونی استفاده خواهد کرد که این پول آزاد شود و پس مطعلق به مردم افغانستان شود و به بانک مرکزی انتقال داده شود.»

پیش از این، جوبایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در نامه‌ی به رییسان مجلس نمایندگان و سنای امریکا از تمدید فرمان اجرایی‌اش در باره ذخایر ارزی افغانستان خبر داده که بربنیاد آن، سه اعشاریه پنج میلیارد دالر به بازماندگان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص خواهد یافت.

محرابی: نیاز است به شکل قانونی درباره دارایی‌ها با امریکا گفت‌وگو شود

همزمان با این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از واشنگتن می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که نیاز است تا با شورای قانونی ایالات متحده در باره سه‌ونیم میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان که به بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص یافته، گفت‌وگو شود.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این گفت‌وگوها در نگهداری دارایی‌های افغانستان در روند قضایی ایالات متحده امریکا کمک خواهد کرد.

آقای محرابی می‌افزاید که گفت‌وگو در این زمینه برای حفاظت از مقدار دارایی کشور مهم است.

شاه محمد محرابی به طلوع‌نیوز گفت: «مهم است تا بانک مرکزی با یک شورای قانونی ایالات متحده امریکا وارد گفت‌وگو شود تا ذخایر ارزی‌اش را از روند قضایی ایالات متحده حفاظت کند. هر قدر تاخیر برای نمایندگی از منافع بانک مرکزی صورت بگیرد، به همان اندازه انگیزه‌های افراد مدعی بیش‌تر می‌شود تا اقدامات خود را به امید یافتن یک دادگاه دلخواه و رویکرد قانونی موفق، از جمله لابی کردن کانگرس برای قانون‌گذاری ویژه، چند برابر کنند.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که برای آزادسازی دارایی‌های کشور نیاز است تا امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته شود.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های که وجود دارد، این مربوط می‌شود به دولت افغانستان هر وقت که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شد و هر دولت که به رسمیت شناخته شده باشد، از صلاحیت استفاده از این حساب به آن دولت انتقال داده می‌شود و آن دولت حق دارد که چنین ادعای بکند و در حقیقت پول‌های خود را بگیرد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «ذخایر ارزی، دارایی‌های استند که توسط بانک مرکزی و خارجی ذخیره می‌شود و این ذخایر بخاطر حمایت از بدیهی‌ها و تاثیرگذاری بر سیاست پولی کشور استفاده می‌شود.»

همزمان با این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از واشنگتن می‌خواهد که دارایی‌های افغانستان را آزاد بسازد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها‌ که مال مردم افغانستان را غصب می‌کنند این به نفع شان نیست. به هر صورت امارت اسلامی افغانستان از تمام مجراهای قانونی استفاده خواهد کرد که این پول آزاد شود و پس مطعلق به مردم افغانستان شود و به بانک مرکزی انتقال داده شود.»

پیش از این، جوبایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا، در نامه‌ی به رییسان مجلس نمایندگان و سنای امریکا از تمدید فرمان اجرایی‌اش در باره ذخایر ارزی افغانستان خبر داده که بربنیاد آن، سه اعشاریه پنج میلیارد دالر به بازماندگان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره