Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیاتی به رهبری رییس اداره راه‌آهن افغانستان به ازبیکستان رفت

پس از متوقف شدن انتقال کالاهای کشورهای آسیای میانه از راه حیرتان-مزارشریف، یک هیات امارت اسلامی به رهبری رییس اداره راه‌آهن امروز (چهارشنبه) به ازبیکستان رفت.

اداره راه‌آهن کشور می‌گوید انتظار می‌رود که با امضای تفاهم‌نامه با ازبیکستان، روند انتقال کالاهای بازرگانی از راه‌آهن حیرتان-مزارشریف دوباره آغاز شود.

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیشتر کالاها از راه بندر حیرتان وارد کشور می‌شدند اما پس از ختم قرارداد میان افغانستان و ازبیکستان انتقالات متوقف شده است.

خیرالدین مایل، عضو تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «انتقال کالاها از طریق  خط آهن به ‌افغانستان هم‌ در وقت کم و هم در قیمت مناسب انتقال میابد که این ‌در ذات خود می‌تواند روند تجارت ‌‌را سهل ‌‌‌بسازد و ‌در قسمت تناسب نرخ‌ها هم  پایین ‌تمام می‌شود و کمک به هموطنان عزیز ما می‌گردد.»

در این میان، برخی دکانداران می‌گویند که با بسته شدن راه حیرتان بهای مواد خوراکی به ویژه آرد افزایش یافته است.

نورالله، فروشنده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «طبعأ که تاثیر خود را  دارد زمانیکه ‌راه بسته باشد مواد ‌نمیاید و عرضه‌اش کم می‌شود. تاثیرات ‌خود‌ را سر قیمت‌ها می‌گذارد.»

بندر حیرتان که افغانستان را با کشورهای آسیایه میانه وصل می‌سازد و هشتاد درصد واردات از کشورهای آسیای مرکزی از همین راه انجام می‌شود، با بسته شدن این راه چالش‌های بازرگانان بیشتر شده است.

هیاتی به رهبری رییس اداره راه‌آهن افغانستان به ازبیکستان رفت

اداره راه‌آهن کشور می‌گوید انتظار می‌رود که با امضای تفاهم‌نامه با ازبیکستان، روند انتقال کالاهای بازرگانی از راه‌آهن حیرتان-مزارشریف دوباره آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

پس از متوقف شدن انتقال کالاهای کشورهای آسیای میانه از راه حیرتان-مزارشریف، یک هیات امارت اسلامی به رهبری رییس اداره راه‌آهن امروز (چهارشنبه) به ازبیکستان رفت.

اداره راه‌آهن کشور می‌گوید انتظار می‌رود که با امضای تفاهم‌نامه با ازبیکستان، روند انتقال کالاهای بازرگانی از راه‌آهن حیرتان-مزارشریف دوباره آغاز شود.

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیشتر کالاها از راه بندر حیرتان وارد کشور می‌شدند اما پس از ختم قرارداد میان افغانستان و ازبیکستان انتقالات متوقف شده است.

خیرالدین مایل، عضو تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «انتقال کالاها از طریق  خط آهن به ‌افغانستان هم‌ در وقت کم و هم در قیمت مناسب انتقال میابد که این ‌در ذات خود می‌تواند روند تجارت ‌‌را سهل ‌‌‌بسازد و ‌در قسمت تناسب نرخ‌ها هم  پایین ‌تمام می‌شود و کمک به هموطنان عزیز ما می‌گردد.»

در این میان، برخی دکانداران می‌گویند که با بسته شدن راه حیرتان بهای مواد خوراکی به ویژه آرد افزایش یافته است.

نورالله، فروشنده دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «طبعأ که تاثیر خود را  دارد زمانیکه ‌راه بسته باشد مواد ‌نمیاید و عرضه‌اش کم می‌شود. تاثیرات ‌خود‌ را سر قیمت‌ها می‌گذارد.»

بندر حیرتان که افغانستان را با کشورهای آسیایه میانه وصل می‌سازد و هشتاد درصد واردات از کشورهای آسیای مرکزی از همین راه انجام می‌شود، با بسته شدن این راه چالش‌های بازرگانان بیشتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره