Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حاکم دبی از فرآورده‌های افغانستان در یک نمایشگاه دیدن کرد

برخی از رسانه‌های امارات متحده عربی گزارش داده‌اند که فرآورده‌های افغانستان در نمایشگاهی که در شهر دبی برگزار شده، به نمایش گذاشته شده‌اند.

بربنیاد این رسانه‌ها، میوه خشک و زعفران افغانستان به نمایش گذاشته شده‌اند که حاکم دبی نیز از این فرآورده‌ها دیدن کرده است.

فرآورده‌های افغانستان ازسوی نهاد "میرا" به نمایش گذاشته شده است.

اتاق زراعت و مالداری، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فرآورده‌های داخلی افغانستان مهم می‌دانند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «هر قدر که نمایشگاه بیشتر صورت بگیرد به همان اندازه ما بتوانیم کشورهای خارجی بلخصوص کشورهای متحده امارات و کشورهای گرمسیر به تولید زراعت افغانستان بیشتر نیاز دارند. جلغوزه و زعفران ما از نام خوب برخوردار استند، این نمایشگاه که در امارات ایجاد شده است، این یک تولید خوب است بلخصوص به زراعت ما.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که یک نمایشگاه دیگر نیز تا چند روز آینده در امارات متحده عربی برگزار می‌شود؛ اما ممکن شماری از بازرگانان به علت مشکلات ویزه در آن شرکت کرده نتوانند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «مشکل جدی در نمایشگاه‌های ما این است که خصوصاً با دبی که ویزا داده نمی‌شود بسیار ویزا سخت است کسانیکه در همانجا اقامت دارند، آنان شرکت می‌کنند. در چین هم همین نمایشگاه‌های که دایر شد و دایر می‌شود. ما خودما از افغانستان حضور پیدا نمی‌کنیم. این جدی‌ترین مشکل است.»

به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، نبات‌های طبی، قالین، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند که بیش‌تر در نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند.

حاکم دبی از فرآورده‌های افغانستان در یک نمایشگاه دیدن کرد

اتاق زراعت و مالداری، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فرآورده‌های داخلی افغانستان مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

برخی از رسانه‌های امارات متحده عربی گزارش داده‌اند که فرآورده‌های افغانستان در نمایشگاهی که در شهر دبی برگزار شده، به نمایش گذاشته شده‌اند.

بربنیاد این رسانه‌ها، میوه خشک و زعفران افغانستان به نمایش گذاشته شده‌اند که حاکم دبی نیز از این فرآورده‌ها دیدن کرده است.

فرآورده‌های افغانستان ازسوی نهاد "میرا" به نمایش گذاشته شده است.

اتاق زراعت و مالداری، برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فرآورده‌های داخلی افغانستان مهم می‌دانند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «هر قدر که نمایشگاه بیشتر صورت بگیرد به همان اندازه ما بتوانیم کشورهای خارجی بلخصوص کشورهای متحده امارات و کشورهای گرمسیر به تولید زراعت افغانستان بیشتر نیاز دارند. جلغوزه و زعفران ما از نام خوب برخوردار استند، این نمایشگاه که در امارات ایجاد شده است، این یک تولید خوب است بلخصوص به زراعت ما.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که یک نمایشگاه دیگر نیز تا چند روز آینده در امارات متحده عربی برگزار می‌شود؛ اما ممکن شماری از بازرگانان به علت مشکلات ویزه در آن شرکت کرده نتوانند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «مشکل جدی در نمایشگاه‌های ما این است که خصوصاً با دبی که ویزا داده نمی‌شود بسیار ویزا سخت است کسانیکه در همانجا اقامت دارند، آنان شرکت می‌کنند. در چین هم همین نمایشگاه‌های که دایر شد و دایر می‌شود. ما خودما از افغانستان حضور پیدا نمی‌کنیم. این جدی‌ترین مشکل است.»

به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، نبات‌های طبی، قالین، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند که بیش‌تر در نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره