Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ها برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان

پس از اعلام کناره‌گیری دیوید مالپاس از ریاست بانک جهانی، وزارت مالیه می‌گوید که تلاش‌های این وزارت برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان ادامه دارد.

این وزارت می‌افزاید که بانک جهانی برنامه‌هایی را در بخش‌های صحت، کشاورزی، انکشاف دهات و دیگر بخش‌ها در افغانستان کمک می‌کند و این بانک کار شماری از این برنامه‌ها را آغاز کرده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «بعضی پروژه‌های هست که کارش از ۹۰ تا ۹۵ در صد تکمیل شده همه‌ی آن‌ها متوقف شده است. از روزی که امارت اسلامی آمده وزارت مالیه مخصوصن معینیت پالیسی ما کوشش می‌کند و با تمامی دونر‌ها در تماس است تا آن‌ها "بانک جهانی" را راضی کند تا بیایند و در قدم اول پروژه‌های نیمه کاره خود را شروع کنند.»

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «از طریق حمایت مالی برنامه‌های انکشافی تمرکز‌شان را به سکتور‌های اشتغال زایی و تولیدی نمایند. برای بهبود وضعیت اقتصادی هم‌وطنان عزیزمان مؤثریت بیش‌تر خواهد داشت.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، کمک‌های بانک جهانی را در افغانستان در ۲۰ سال گذشته مهم می‌خوانند و می‌گویند که تغییر در سطح رهبری این بانک، بر اهداف مالی امریکا تغییراتی را به میان نخواهد آورد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بانک جهانی یکی از منبع‌های عظیم تمویل‌کننده‌ی بودجه‌ها و پروژه‌های کلان افغانستان بوده و در گذشته هم کمک‌های فوق‌العاده انجام داده و در کل دنیا چنین تأثیرات خود را دارد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بانک جهانی مخصوصن در بیست سال گذشته رول عمده را در اقتصاد افغانستان بازی کرده است. و از وقتی که آقای دیوید پاسوال رییس بانک جهانی کار خود را آغاز کرد، در بعضی از پروژه‌های افغانستان هم تصامیم مهمی را گرفته که مؤثریت آن بالای اقتصاد افغانستان مهم بوده است.»

جانت یلِن وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا از خدمات چهار ساله آقای مالپاس در بانک جهانی ستایش کرده و گفته است که جهان از پشتیبانی قوی و کار حیاتی او برای کمک به مردم افغانستان و کشور‌های کم درآمد سود برده است.

دیوید مالپاس رییس بانک جهانی یک سال پیش از پایان دوره‌ی ریاستش اعلام کرده که کناره‌گیری می‌کند. آقای مالپاس که ۶۶ ساله است، در سال ۲۰۱۹ میلادی در دوره‌ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ به ریاست بانک جهانی منصوب شده بود.

تلاش‌ها برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، کمک‌های بانک جهانی را در افغانستان در ۲۰ سال گذشته مهم می‌خوانند.

تصویر بندانگشتی

پس از اعلام کناره‌گیری دیوید مالپاس از ریاست بانک جهانی، وزارت مالیه می‌گوید که تلاش‌های این وزارت برای از سرگیری پروژه‌های بانک جهانی در افغانستان ادامه دارد.

این وزارت می‌افزاید که بانک جهانی برنامه‌هایی را در بخش‌های صحت، کشاورزی، انکشاف دهات و دیگر بخش‌ها در افغانستان کمک می‌کند و این بانک کار شماری از این برنامه‌ها را آغاز کرده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «بعضی پروژه‌های هست که کارش از ۹۰ تا ۹۵ در صد تکمیل شده همه‌ی آن‌ها متوقف شده است. از روزی که امارت اسلامی آمده وزارت مالیه مخصوصن معینیت پالیسی ما کوشش می‌کند و با تمامی دونر‌ها در تماس است تا آن‌ها "بانک جهانی" را راضی کند تا بیایند و در قدم اول پروژه‌های نیمه کاره خود را شروع کنند.»

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «از طریق حمایت مالی برنامه‌های انکشافی تمرکز‌شان را به سکتور‌های اشتغال زایی و تولیدی نمایند. برای بهبود وضعیت اقتصادی هم‌وطنان عزیزمان مؤثریت بیش‌تر خواهد داشت.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، کمک‌های بانک جهانی را در افغانستان در ۲۰ سال گذشته مهم می‌خوانند و می‌گویند که تغییر در سطح رهبری این بانک، بر اهداف مالی امریکا تغییراتی را به میان نخواهد آورد.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بانک جهانی یکی از منبع‌های عظیم تمویل‌کننده‌ی بودجه‌ها و پروژه‌های کلان افغانستان بوده و در گذشته هم کمک‌های فوق‌العاده انجام داده و در کل دنیا چنین تأثیرات خود را دارد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «بانک جهانی مخصوصن در بیست سال گذشته رول عمده را در اقتصاد افغانستان بازی کرده است. و از وقتی که آقای دیوید پاسوال رییس بانک جهانی کار خود را آغاز کرد، در بعضی از پروژه‌های افغانستان هم تصامیم مهمی را گرفته که مؤثریت آن بالای اقتصاد افغانستان مهم بوده است.»

جانت یلِن وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکا از خدمات چهار ساله آقای مالپاس در بانک جهانی ستایش کرده و گفته است که جهان از پشتیبانی قوی و کار حیاتی او برای کمک به مردم افغانستان و کشور‌های کم درآمد سود برده است.

دیوید مالپاس رییس بانک جهانی یک سال پیش از پایان دوره‌ی ریاستش اعلام کرده که کناره‌گیری می‌کند. آقای مالپاس که ۶۶ ساله است، در سال ۲۰۱۹ میلادی در دوره‌ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ به ریاست بانک جهانی منصوب شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره