Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌‏آهن هرات-خواف راه می‏افتد

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که با آغاز فعالیت راه‌آهن هرات_خواف، برای نزدیک به پنج هزار نفر زمینه کار فراهم خواهد شد.

این اداره می‌افزاید که روند انتقال کالا‌های بازرگانی از راه‌آهن خواف_هرات تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، گروه فنی راه‌آهن ایران، مسوولیت بازسازی و از میان برداشتن مشکلات فنی این راه را برعهده گرفته است.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن، گفت: «با آغاز کار انتقالات این پروژه برای نزدیک به پنج هزار افغان ما بگونه مستقیم زمینه کاری فراهم خواهد شد. ما بسیار ‌امید‌وار هستیم که این کار تا ماه حمل اجرا شود. قابل یاد‌آوریست که اداره خط آهن افغانستان تمام آمادگی‌ها برای آمدن قطار را دارد.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که راه‌آهن خواف-هرات برای توسعه اقتصاد کشور نقش مهم دارد.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: « یک راه جدید ایجاد میشود. این باعث ایجاد تنوع در راه‌های ترانزیتی ایجاد می‌شود، و همچنین در صادرات و واردات کالا‌های تجارتی زمان کوتاه خواهد شد. ما ‌امیدوار هستیم که شاهد افتتاح این راه باشیم.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خط آهن برای افغانستان بحیث یک کشور محاط به خشکه و با موقعیت عالی که جنوب آسیا را با آسیای مرکزی و شرق آسیا را به آسیای غربی وصل می‌کند بسیار اهمیت دارد. و ارزان‌ترین و انبوه‌ترین وسیله بعد از انتقالات دریایی است.»

بصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خواف-هرات یک دست‌آورد خوبی است. گام مثبت است. بخاطر اموال تاجران که به زودترین فرصت می‌رسد و همچنان برای صنعت کاران ما.»

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، این اداره برای اداره‌‌های ملی استندرد، شرکت نفت و گاز، وزارت زراعت و ترانسپورت، تخلیه و بارگیری و نیز اداره افغان پُست موقعیت‌های ویژه برای فعالیت آنان مشخص کرده است و در روز‌های آینده تمامی اداره‌های بندری در این راه فعال خواهند شد.

راه‌‏آهن هرات-خواف راه می‏افتد

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که راه‌آهن خواف-هرات برای توسعه اقتصاد کشور نقش مهم دارد.

Thumbnail

اداره راه‌آهن افغانستان می‌گوید که با آغاز فعالیت راه‌آهن هرات_خواف، برای نزدیک به پنج هزار نفر زمینه کار فراهم خواهد شد.

این اداره می‌افزاید که روند انتقال کالا‌های بازرگانی از راه‌آهن خواف_هرات تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، گروه فنی راه‌آهن ایران، مسوولیت بازسازی و از میان برداشتن مشکلات فنی این راه را برعهده گرفته است.

عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره راه‌آهن، گفت: «با آغاز کار انتقالات این پروژه برای نزدیک به پنج هزار افغان ما بگونه مستقیم زمینه کاری فراهم خواهد شد. ما بسیار ‌امید‌وار هستیم که این کار تا ماه حمل اجرا شود. قابل یاد‌آوریست که اداره خط آهن افغانستان تمام آمادگی‌ها برای آمدن قطار را دارد.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که راه‌آهن خواف-هرات برای توسعه اقتصاد کشور نقش مهم دارد.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: « یک راه جدید ایجاد میشود. این باعث ایجاد تنوع در راه‌های ترانزیتی ایجاد می‌شود، و همچنین در صادرات و واردات کالا‌های تجارتی زمان کوتاه خواهد شد. ما ‌امیدوار هستیم که شاهد افتتاح این راه باشیم.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خط آهن برای افغانستان بحیث یک کشور محاط به خشکه و با موقعیت عالی که جنوب آسیا را با آسیای مرکزی و شرق آسیا را به آسیای غربی وصل می‌کند بسیار اهمیت دارد. و ارزان‌ترین و انبوه‌ترین وسیله بعد از انتقالات دریایی است.»

بصیر ترکی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «خواف-هرات یک دست‌آورد خوبی است. گام مثبت است. بخاطر اموال تاجران که به زودترین فرصت می‌رسد و همچنان برای صنعت کاران ما.»

بربنیاد اطلاعات اداره راه‌آهن، این اداره برای اداره‌‌های ملی استندرد، شرکت نفت و گاز، وزارت زراعت و ترانسپورت، تخلیه و بارگیری و نیز اداره افغان پُست موقعیت‌های ویژه برای فعالیت آنان مشخص کرده است و در روز‌های آینده تمامی اداره‌های بندری در این راه فعال خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره