Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند کار در بدل مواد خوراکی در بدخشان

مسوولان محلی بدخشان، از آغاز روند کار در بدل مواد خوراکی خبر می‌دهند.

به گفته آنان، در این برنامه‌ی شش ماهه که شامل جوی کشی و توسعه‌ی ساحات سبز است، برای نزدیک به ۸۰۰ تن که بیش‌تر‌شان نیازمندان استند، زمینه‌ کار فراهم شده است.

محمد اسماعیل سامی، مدیر مالی و اداری ریاست شهرداری فیض آباد، گفت: «ریاست شاروالی (شهرداری) در ماه اول آماده همین کار را انجام داده، تقویت کمربند سبز در ساحه فیض آباد است که شهر ما تراکم نفوس دارد کم کم زیاد می‌شود و نیاز است تا ما ساحات سبز را تقویت ببخشیم.»

در همین حال، شماری از افراد که زمینه کار برای‌شان فراهم شده، از حکومت سرپرست خواهان  فراهم‌سازی زمینه‌ کار دایمی استند.

ذکی، باشنده بدخشان، گفت: «ما از این کار بسیار خوشحال استیم. زمینه برای ما مساعد و کار پیدا شده است.»

عبدالخلیل، یک دیگر باشنده بدخشان، گفت: «چهار بوجی آرد، گندم یا چیزی دیگری که به ما می‌دهد، ما از این بسیار خرسند استیم.»

جمال الدین، باشنده بدخشان، گفت: «کار می‌خواهیم. غریب، بیچاره، فقیر و نابودی که است، ما خواهشمند استیم که یک لقمه نان پیدا کند و با آبله کف دست بخورد.»

سیف الله، باشنده بدخشان، گفت: «خواست ما از حکومت همین است که برای ما کار باشد. تا کار کنیم و نان خود را پیدا کنیم، از راه خیرات نه، از راه کار نان خود را پیدا کنیم.»

این افراد در یک ماه ۱۲روز کار می‌کنند و در بدل آن، به بهای ۵‌هزار افغانی از سوی سازمان غذایی جهان، مواد خوراکی دریافت می‌کنند.

آغاز روند کار در بدل مواد خوراکی در بدخشان

در همین حال، شماری از افراد که زمینه کار برای‌شان فراهم شده، از حکومت سرپرست خواهان فراهم‌سازی زمینه‌ی کار دایمی استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی بدخشان، از آغاز روند کار در بدل مواد خوراکی خبر می‌دهند.

به گفته آنان، در این برنامه‌ی شش ماهه که شامل جوی کشی و توسعه‌ی ساحات سبز است، برای نزدیک به ۸۰۰ تن که بیش‌تر‌شان نیازمندان استند، زمینه‌ کار فراهم شده است.

محمد اسماعیل سامی، مدیر مالی و اداری ریاست شهرداری فیض آباد، گفت: «ریاست شاروالی (شهرداری) در ماه اول آماده همین کار را انجام داده، تقویت کمربند سبز در ساحه فیض آباد است که شهر ما تراکم نفوس دارد کم کم زیاد می‌شود و نیاز است تا ما ساحات سبز را تقویت ببخشیم.»

در همین حال، شماری از افراد که زمینه کار برای‌شان فراهم شده، از حکومت سرپرست خواهان  فراهم‌سازی زمینه‌ کار دایمی استند.

ذکی، باشنده بدخشان، گفت: «ما از این کار بسیار خوشحال استیم. زمینه برای ما مساعد و کار پیدا شده است.»

عبدالخلیل، یک دیگر باشنده بدخشان، گفت: «چهار بوجی آرد، گندم یا چیزی دیگری که به ما می‌دهد، ما از این بسیار خرسند استیم.»

جمال الدین، باشنده بدخشان، گفت: «کار می‌خواهیم. غریب، بیچاره، فقیر و نابودی که است، ما خواهشمند استیم که یک لقمه نان پیدا کند و با آبله کف دست بخورد.»

سیف الله، باشنده بدخشان، گفت: «خواست ما از حکومت همین است که برای ما کار باشد. تا کار کنیم و نان خود را پیدا کنیم، از راه خیرات نه، از راه کار نان خود را پیدا کنیم.»

این افراد در یک ماه ۱۲روز کار می‌کنند و در بدل آن، به بهای ۵‌هزار افغانی از سوی سازمان غذایی جهان، مواد خوراکی دریافت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره