Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش‌های افغان‌های مهاجر در ایران

شماری از شهروندان کشور در ایران می‌گویند که با سقوط ارزش تومان ایران در برابر دالر، آنان با چالش‌های اقتصادی فراوان روبه‌رو شده‌اند.

آنان می‌گویند که کاهش ارزش تومان در برابر دالر سبب شده که کم‌تر به خانواده‌های‌شان در افغانستان پول بفرستند.

فضل رحمان، مهاجر در ایران، گفت: «از ایران برای خانواده به افغانستان ده هزار افغانی می‌فرستادیم اکنون درماه پنج هزار افغانی می‌فرستیم. تومان در برابر پول افغانی بی‌ارزش شده است.»

مجتبی، یک مهاجر دیگر افغان، گفت: «کار در ایران زیاد است، اما پولش بی‌ارزش شده، ما نمی‌توانیم برای خانواده خود پول بفرستیم. اگر بفرستیم پنج هزار می‌شود، و برای‌ فامیل کفایت نمی‌کند.»

از سویی‌هم، اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که تحریم‌های جامعه جهانی بر ایران، ارزش تومان را در برابر دالر کاهش داده است.

هم اکنون یکهزار تومان ایران یک اعشاریه ۸۰ افغانی در بازار‌های صرافی کشور تبادله می‌شود.

عبدالرحمن زیرک،۷ سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «یک دالر امریکایی به ۵۵ هزار تومان تبادله می‌شود. این در تاریخ صرافی و تجارت ما بار اول است که پول ایرانی در مقابل دالر به این حد ضعیف می‌بینیم. بر بنیاد دیدگاه و مطالعات ما، تعزیرات خارجی‌ها و قطع روابط ایران با آن‌ها از عمده‌ترین دلایل است.»

با این وجود، یک آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که اگر حکومت سرپرست در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تلاش کند، اوضاع اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت.

محمد آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «۹۰ تا ۱۰۰ ملیارد دالر سرمایه افغان‌ها است که البته بسیاری آن‌ها از کشور بیرون شده است. اگر طالبان بتوانند که این‌ها را دوباره از طریق ایجاد کنسرسیوم‌ها و از طریق ایجاد "ppp" دوباره این‌ها را جلب کند و زمینه‌ی فعالیت در سکتور خصوصی تشبثات را برای‌شان بدهند.»

از سویی دیگر، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که حکومت سرپرست از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «امارت اسلامی جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سهولت‌های زیادی را فراهم کرده است که باعث دلگرمی اکثر سرمایه‌گذاران و کشور‌های دور و نزدیک گردیده و می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.»

افزایش فقر و بی‌کاری در کشور از علت‌های مهم مهاجرت پنداشته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات ریاست مهاجران ولایت نیمروز، در جریان ماه دلو سال جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته‌اند؛ اما در باره شمار کسانی که به ایران رفته‌اند آمار دقیق در دست نیست.

چالش‌های افغان‌های مهاجر در ایران

هم اکنون یکهزار تومان ایران یک اعشاریه ۸۰ افغانی در بازار‌های صرافی کشور تبادله می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور در ایران می‌گویند که با سقوط ارزش تومان ایران در برابر دالر، آنان با چالش‌های اقتصادی فراوان روبه‌رو شده‌اند.

آنان می‌گویند که کاهش ارزش تومان در برابر دالر سبب شده که کم‌تر به خانواده‌های‌شان در افغانستان پول بفرستند.

فضل رحمان، مهاجر در ایران، گفت: «از ایران برای خانواده به افغانستان ده هزار افغانی می‌فرستادیم اکنون درماه پنج هزار افغانی می‌فرستیم. تومان در برابر پول افغانی بی‌ارزش شده است.»

مجتبی، یک مهاجر دیگر افغان، گفت: «کار در ایران زیاد است، اما پولش بی‌ارزش شده، ما نمی‌توانیم برای خانواده خود پول بفرستیم. اگر بفرستیم پنج هزار می‌شود، و برای‌ فامیل کفایت نمی‌کند.»

از سویی‌هم، اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که تحریم‌های جامعه جهانی بر ایران، ارزش تومان را در برابر دالر کاهش داده است.

هم اکنون یکهزار تومان ایران یک اعشاریه ۸۰ افغانی در بازار‌های صرافی کشور تبادله می‌شود.

عبدالرحمن زیرک،۷ سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، گفت: «یک دالر امریکایی به ۵۵ هزار تومان تبادله می‌شود. این در تاریخ صرافی و تجارت ما بار اول است که پول ایرانی در مقابل دالر به این حد ضعیف می‌بینیم. بر بنیاد دیدگاه و مطالعات ما، تعزیرات خارجی‌ها و قطع روابط ایران با آن‌ها از عمده‌ترین دلایل است.»

با این وجود، یک آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که اگر حکومت سرپرست در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تلاش کند، اوضاع اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت.

محمد آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «۹۰ تا ۱۰۰ ملیارد دالر سرمایه افغان‌ها است که البته بسیاری آن‌ها از کشور بیرون شده است. اگر طالبان بتوانند که این‌ها را دوباره از طریق ایجاد کنسرسیوم‌ها و از طریق ایجاد "ppp" دوباره این‌ها را جلب کند و زمینه‌ی فعالیت در سکتور خصوصی تشبثات را برای‌شان بدهند.»

از سویی دیگر، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که حکومت سرپرست از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «امارت اسلامی جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سهولت‌های زیادی را فراهم کرده است که باعث دلگرمی اکثر سرمایه‌گذاران و کشور‌های دور و نزدیک گردیده و می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.»

افزایش فقر و بی‌کاری در کشور از علت‌های مهم مهاجرت پنداشته می‌شود.

بربنیاد اطلاعات ریاست مهاجران ولایت نیمروز، در جریان ماه دلو سال جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته‌اند؛ اما در باره شمار کسانی که به ایران رفته‌اند آمار دقیق در دست نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره