Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش صادرات پاکستان به افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که رکود اقتصادی در پاکستان بر میزان مبادلات بازرگانی آن کشور با افغانستان تاثیرات منفی گذاشته است.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میزان صادرات و واردات افغانستان با پاکستان نزدیک به سه میلیارد دالر می‌رسید که هم اکنون این مبلغ کم شده است.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره این اتاق تاکید می‌ورزد که فعالیت تجارتی بازرگانان افغان با پاکستان به علت سقوط کلدار با گذشت هر روز کم می‌شود.

آقای الکوزی در این باره می‌گوید: «تجارت ما روز به روز خراب شده می‌رود و این تاثیر علاوه از آن که بالای خود سیستم اقتصادی پاکستان ارزش که پایین می‌آید پول شان تاثیرات شان منفی است بالای واردات نیز تاثیرات شان منفی است.»

در ماه های پسین، پاکستان با رکود اقتصادی کم پیشنه‌یی روبه‌رو شده است.

در حال حاضر این کشور با تورم بیش از ۳۱ درصدی روبه‌رو شده و این مساله شهروندان این کشور را با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بحران اقتصادی در پاکستان افزون بر اینکه مهاجران افغان مقیم در پاکستان را با مشکلات روبه‌رو می‌کند، بر اقتصاد مردم در داخل افغانستان نیز اثرهای منفی دارد.

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار گفت: «صادرات پاکستان به افغانستان کم شده است. دلیلش این است که پاکستان در بحران اقتصادی است. در این کشور قیمت‌ها افزایش یافته است. نرخ گاز و تیل حتی به سه برابر افزاش یافته است. واقعیت این است که افغانستان هم از بابت بحران اقتصادی پاکستان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پاکستان از جمله شرکای تجارتی افغانستان به شمار می‌رود، بیشترین اقلام صادراتی ما متمرکز با پاکستان است. در صورتیکه بحران اقتصادی در پاکستان وجود داشته باشد، و توان خرید مردم پایین باشد، ما نمی‌توانیم در آن کشور صادرات داشته باشیم.»

بربنیاد گزارش‌ها بحران اقتصادی در پاکستان، ارزش روپیه این کشور در برابر دالر امریکایی را به گونه‌ی بی‌پیشینه کاهش داده و بهای اقلام در این کشور بالا رفته است.

کاهش صادرات پاکستان به افغانستان

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میزان صادرات و واردات افغانستان با پاکستان نزدیک به سه میلیارد دالر می‌رسید که هم اکنون این مبلغ کم شده است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید که رکود اقتصادی در پاکستان بر میزان مبادلات بازرگانی آن کشور با افغانستان تاثیرات منفی گذاشته است.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میزان صادرات و واردات افغانستان با پاکستان نزدیک به سه میلیارد دالر می‌رسید که هم اکنون این مبلغ کم شده است.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره این اتاق تاکید می‌ورزد که فعالیت تجارتی بازرگانان افغان با پاکستان به علت سقوط کلدار با گذشت هر روز کم می‌شود.

آقای الکوزی در این باره می‌گوید: «تجارت ما روز به روز خراب شده می‌رود و این تاثیر علاوه از آن که بالای خود سیستم اقتصادی پاکستان ارزش که پایین می‌آید پول شان تاثیرات شان منفی است بالای واردات نیز تاثیرات شان منفی است.»

در ماه های پسین، پاکستان با رکود اقتصادی کم پیشنه‌یی روبه‌رو شده است.

در حال حاضر این کشور با تورم بیش از ۳۱ درصدی روبه‌رو شده و این مساله شهروندان این کشور را با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو ساخته است.

همزمان با این، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که بحران اقتصادی در پاکستان افزون بر اینکه مهاجران افغان مقیم در پاکستان را با مشکلات روبه‌رو می‌کند، بر اقتصاد مردم در داخل افغانستان نیز اثرهای منفی دارد.

زلمی عظیمی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار گفت: «صادرات پاکستان به افغانستان کم شده است. دلیلش این است که پاکستان در بحران اقتصادی است. در این کشور قیمت‌ها افزایش یافته است. نرخ گاز و تیل حتی به سه برابر افزاش یافته است. واقعیت این است که افغانستان هم از بابت بحران اقتصادی پاکستان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پاکستان از جمله شرکای تجارتی افغانستان به شمار می‌رود، بیشترین اقلام صادراتی ما متمرکز با پاکستان است. در صورتیکه بحران اقتصادی در پاکستان وجود داشته باشد، و توان خرید مردم پایین باشد، ما نمی‌توانیم در آن کشور صادرات داشته باشیم.»

بربنیاد گزارش‌ها بحران اقتصادی در پاکستان، ارزش روپیه این کشور در برابر دالر امریکایی را به گونه‌ی بی‌پیشینه کاهش داده و بهای اقلام در این کشور بالا رفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره