Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بهای تیل در بازار کابل

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پس قرارداد واردات تیل با روسیه، اکنون بهای تیل در بازارهای کشور تا ده درصد کاهش یافته است و تلاش می‌شود تا بهای مواد سوختی دیگر و مواد خوراکی نیز کاهش یابد.

مسوولان وزارت صعنت و تجارت می‌افزایند که تلاش می‌ورزند تا نرخ‌ها در بازارهای کشور از این کرده هم کاهش پیدا کنند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «ما کوشش بر این داریم که تا نرخ‌ها از این بیش‌تر کاهش پیدا کند ان‌شاءالله، چنانکه شما می‌بینید در بازار نرخ‌های گاز، تیل، گندم همه کاهش پیدا کرده.» 

در این روزها دیده می‌شود که بهای نفت در تانک‌های تیل در کابل، تا ۵ افغانی کاهش یافته است.

برخی از رانندگان در حالی که از کاهش بهای تیل شادمان اند، از مسوولان می‌خواهند که بهای تیل را از این هم پایین‌تر بیاورند. 

فخرالدین، راننده تکسی گفت: «تیل حالی فضل خداست پایین شده نسبت به هفته‌های قبلی یا ماه‌های قبلی. حالا می‌توانیم خرج خانه را پوره کنیم.» 

شریف، راننده تکسی دیگر گفت: «بر نرخ‌ها کنترول داشته باشند در یک تانک یک نرخ است در دیگر تانک دیگر نرخ می‌باشد یک کنترول جدی داشته باشند که همه به یک نرخ باشد.»  

به گفته‌ی برخی از تیل فروشان اکنون بهای یک لیتر پترول از هفتاد به ۶۵ افغانی و بهای یک لیتر دیزل از هشتاد به ۷۵ افغانی کاهش یافته است.  

حفیظ‌‌ ‌الله، تیل فروش دیگر گفت: «حالا نیز خوش استیم ولی باز هم اگر به ۵۰ پایین شود خوبتر است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت پیمان خرید تیل را با روسیه امضا کرده است که بربنیاد این پیمان، انتظار می‌رود دو میلیون تُن نفت وارد کشور شود.

کاهش بهای تیل در بازار کابل

برخی از رانندگان در حالی که از کاهش بهای تیل شادمان اند، از مسوولان می‌خواهند که بهای تیل را از این هم پایین‌تر بیاورند. 

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که پس قرارداد واردات تیل با روسیه، اکنون بهای تیل در بازارهای کشور تا ده درصد کاهش یافته است و تلاش می‌شود تا بهای مواد سوختی دیگر و مواد خوراکی نیز کاهش یابد.

مسوولان وزارت صعنت و تجارت می‌افزایند که تلاش می‌ورزند تا نرخ‌ها در بازارهای کشور از این کرده هم کاهش پیدا کنند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «ما کوشش بر این داریم که تا نرخ‌ها از این بیش‌تر کاهش پیدا کند ان‌شاءالله، چنانکه شما می‌بینید در بازار نرخ‌های گاز، تیل، گندم همه کاهش پیدا کرده.» 

در این روزها دیده می‌شود که بهای نفت در تانک‌های تیل در کابل، تا ۵ افغانی کاهش یافته است.

برخی از رانندگان در حالی که از کاهش بهای تیل شادمان اند، از مسوولان می‌خواهند که بهای تیل را از این هم پایین‌تر بیاورند. 

فخرالدین، راننده تکسی گفت: «تیل حالی فضل خداست پایین شده نسبت به هفته‌های قبلی یا ماه‌های قبلی. حالا می‌توانیم خرج خانه را پوره کنیم.» 

شریف، راننده تکسی دیگر گفت: «بر نرخ‌ها کنترول داشته باشند در یک تانک یک نرخ است در دیگر تانک دیگر نرخ می‌باشد یک کنترول جدی داشته باشند که همه به یک نرخ باشد.»  

به گفته‌ی برخی از تیل فروشان اکنون بهای یک لیتر پترول از هفتاد به ۶۵ افغانی و بهای یک لیتر دیزل از هشتاد به ۷۵ افغانی کاهش یافته است.  

حفیظ‌‌ ‌الله، تیل فروش دیگر گفت: «حالا نیز خوش استیم ولی باز هم اگر به ۵۰ پایین شود خوبتر است.»

پیش از این، وزارت صنعت و تجارت پیمان خرید تیل را با روسیه امضا کرده است که بربنیاد این پیمان، انتظار می‌رود دو میلیون تُن نفت وارد کشور شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره