Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محرابی: بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در ماه می به کشور خواهد رسید

کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در ماه می‌ سال جاری میلادی به افغانستان خواهند رسید.

شاه محمد محرابی، رییس این کمیته به طلوع‌نیوز می‌گوید که این پول‌ها از سوی یک شرکت فرانسه‌یی چاپ شده و این روند در ماه‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان، گفت: «شرکت چاپ فرانسوی متعهد شده است که اولین بسته ازر بانک‌نوت‌های افغانی را در ماه می ‌سال ۲۰۲۳ میلادی تحویل دهد و بقیه بانک‌نوت‌ها را در سه ماه اخیر سال روان تحویل دهد.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول‌های فرسوده روند داد و گرفت را در کشور با چالش روبه‌رو ساخته است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «در این روزها متاسفانه پول افغانی زیاد فرسوده شده تنها در سرای شهزاده نه بلکه در تمام مارکیت‌های صرافی صرافان شکایت دارند.»

از سویی هم، برخی از باشندگان کابل می‌گویند که بانک‌نوت‌های‌های تازه چاپ شده را بانک‌های خصوصی در اختیار‌شان قرار نمی‌دهند.

 آنان از بانک مرکزی می‌خواهند که پول‌های تازه چاپ شده را در بازار‌های کشور توزیع کنند.

غلام ماجدین، باشنده کابل، گفت: «پول جدیدی که آمده باید به دسترس مردم قرار بگیرد نباید این تا آخر در بانک‌ها بماند به خاطر همین چاپ شده است.»

مقیم، باشنده دیگر کابل، گفت: «پول‌ها کهنه شده زیاد مردم نمی‌خواهد این را بگیرد تا شام صدها نفر میایه نمی‌گیرند پول را می‌گویند این پول نمره نداره یا توته است.»

امارت اسلامی افغانستان پس از قدرت دوباره با دو شرکت پولندی و فرانسوی از بهر چاپ پول قرار داد کرده است.

محرابی: بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در ماه می به کشور خواهد رسید

امارت اسلامی افغانستان پس از قدرت دوباره با دو شرکت پولندی و فرانسوی از بهر چاپ پول قرار داد کرده است.

تصویر بندانگشتی

کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده در ماه می‌ سال جاری میلادی به افغانستان خواهند رسید.

شاه محمد محرابی، رییس این کمیته به طلوع‌نیوز می‌گوید که این پول‌ها از سوی یک شرکت فرانسه‌یی چاپ شده و این روند در ماه‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

رییس کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان، گفت: «شرکت چاپ فرانسوی متعهد شده است که اولین بسته ازر بانک‌نوت‌های افغانی را در ماه می ‌سال ۲۰۲۳ میلادی تحویل دهد و بقیه بانک‌نوت‌ها را در سه ماه اخیر سال روان تحویل دهد.»

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول‌های فرسوده روند داد و گرفت را در کشور با چالش روبه‌رو ساخته است.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، گفت: «در این روزها متاسفانه پول افغانی زیاد فرسوده شده تنها در سرای شهزاده نه بلکه در تمام مارکیت‌های صرافی صرافان شکایت دارند.»

از سویی هم، برخی از باشندگان کابل می‌گویند که بانک‌نوت‌های‌های تازه چاپ شده را بانک‌های خصوصی در اختیار‌شان قرار نمی‌دهند.

 آنان از بانک مرکزی می‌خواهند که پول‌های تازه چاپ شده را در بازار‌های کشور توزیع کنند.

غلام ماجدین، باشنده کابل، گفت: «پول جدیدی که آمده باید به دسترس مردم قرار بگیرد نباید این تا آخر در بانک‌ها بماند به خاطر همین چاپ شده است.»

مقیم، باشنده دیگر کابل، گفت: «پول‌ها کهنه شده زیاد مردم نمی‌خواهد این را بگیرد تا شام صدها نفر میایه نمی‌گیرند پول را می‌گویند این پول نمره نداره یا توته است.»

امارت اسلامی افغانستان پس از قدرت دوباره با دو شرکت پولندی و فرانسوی از بهر چاپ پول قرار داد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره