Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

علاقه‌مندی قطر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که قطر علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان است و قرار است هیاتی در آینده نزدیک از دوحه به افغانستان سفر کند.

به گفته‌ی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در آینده نزدیک یک اکادمی بازرگانی و ترانزیتی در افغانستان نیز ساخته خواهد شد.

محمد یونس مومند به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان سه چیز مهم امنیت، نبود فساد و از بین بردن کشت کوکنار، باعث شده است که کشورهای خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در کشور باشند و سرمایه‌گذاری کنند.»

در همین حال، یک عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که کشورهای منطقه به شمول چین، ایران و پاکستان نیز علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان استند و در حال حاضر نیاز است تا در بخش معادن و کشاورزی در افغانستان بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کشورهای بسیار زیاد استند همسایه‌ها مانند ایران در معادن آهن و می‌خواهند دو قرارداد ببرند. کشور چین و روسیه نیز علاقمند سرمایه‌گذاری می‌باشد.»

از سوی‌هم برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در افغانستان برای رشد اقتصاد کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که سرمایه‌گذاری قطر در فراهم‌سازی زمینه کار برای شهروندان کشور مهم است.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «تامین مصوونیت مالی و جانی سرمایه‌گذاران، ایجاد راهکارهای حمایه‌وی و تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داشتن یک دیدگاه هدفمند و روشن برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان موارد است که می‌تواند در سرمایه‌گذاری در افغانستان مهم باشند.»

پیش از این کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، شرکت‌های خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان شده‌اند و می‌خواهند نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در بخش سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.

علاقه‌مندی قطر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان

در همین حال، یک عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که کشورهای منطقه به شمول چین، ایران و پاکستان نیز علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان استند

تصویر بندانگشتی

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که قطر علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان است و قرار است هیاتی در آینده نزدیک از دوحه به افغانستان سفر کند.

به گفته‌ی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در آینده نزدیک یک اکادمی بازرگانی و ترانزیتی در افغانستان نیز ساخته خواهد شد.

محمد یونس مومند به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان سه چیز مهم امنیت، نبود فساد و از بین بردن کشت کوکنار، باعث شده است که کشورهای خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در کشور باشند و سرمایه‌گذاری کنند.»

در همین حال، یک عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که کشورهای منطقه به شمول چین، ایران و پاکستان نیز علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان استند و در حال حاضر نیاز است تا در بخش معادن و کشاورزی در افغانستان بیش‌تر سرمایه‌گذاری شود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کشورهای بسیار زیاد استند همسایه‌ها مانند ایران در معادن آهن و می‌خواهند دو قرارداد ببرند. کشور چین و روسیه نیز علاقمند سرمایه‌گذاری می‌باشد.»

از سوی‌هم برخی از آگاهان مسایل اقتصادی، فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در افغانستان برای رشد اقتصاد کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که سرمایه‌گذاری قطر در فراهم‌سازی زمینه کار برای شهروندان کشور مهم است.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «تامین مصوونیت مالی و جانی سرمایه‌گذاران، ایجاد راهکارهای حمایه‌وی و تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داشتن یک دیدگاه هدفمند و روشن برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان موارد است که می‌تواند در سرمایه‌گذاری در افغانستان مهم باشند.»

پیش از این کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، شرکت‌های خارجی علاقمند سرمایه‌گذاری در افغانستان شده‌اند و می‌خواهند نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر در بخش سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره